Κανόνες για το πώς να μελετάει σωστά ένα παιδί

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0


Υποστηρικτικές συνθήκες εργασίας:
Χώρος εργασίας:
· Είναι προτιμότερο να επιλέγεται ο ίδιος πάντοτε χώρος.
· Στο τραπέζι πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για το διάβασμα του συγκεκριμένου μαθήματος.
· Κατά τα διαλείμματα είναι απαραίτητο να γίνεται αλλαγή του χώρου.
child-reading
Ώρες εργασίας:
· Ο κάθε μαθητής πρέπει να βρει ποιες ώρες είναι γι’ αυτόν οι πιο αποδοτικές.
· Είναι προτιμότερο να υπάρχουν προκαθορισμένες ώρες διαβάσματος. Κάθε αλλαγή συνήθειας απαιτεί και ανάλογο χρόνο προσαρμογής.
Διαλείμματα:
· Τα διαλείμματα είναι σημαντικά, απαραίτητα και βοηθούν τη μάθηση.
· Η διάρκεια του διαλείμματος πρέπει να προκαθορίζεται και να τηρείται.
· Οι δραστηριότητες κατά τα διαλείμματα πρέπει να διαφοροποιούνται από τη διαδικασία του διαβάσματος.
· Κατά τα σύντομα διαλείμματα αποφύγετε τις δραστηριότητες που διακόπτονται δύσκολα (τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια).
Σωματική ευεξία:
· Κατάλληλη διατροφή.
· Συστήνεται η κίνηση ως αντισταθμιστικός παράγοντας (για παράδειγμα, κατά τα διαλείμματα).
· Είναι απαραίτητος αρκετός ύπνος για την αναζωογόνηση του σώματος.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ
Γενικός σχεδιασμός με ισχύ για όλο το χρόνο
Ανάλογα με το πρόγραμμα των μαθημάτων, αφιερώνω λίγη ώρα κάθε μέρα ή λίγες ώρες στο τέλος της εβδομάδας για να ξαναδιαβάσω τις σημειώσεις που κράτησα στα μαθήματα (Ποιο θέμα αναπτύχθηκε; Τι σημαντικό ειπώθηκε;). Συγκεντρώνω και διαβάζω τα άρθρα, τα κεφάλαια των βιβλίων ή τις σημειώσεις που πρότεινε ο καθηγητής μας.
Χρόνος και χωρισμός της ύλης για μια συγκεκριμένη εξέταση:
· Προμηθευόμαστε όλα τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα.
· Δοκιμαστική μάθηση για 3-5 ημέρες ώστε να βρω:
– Πόσες ώρες μπορώ να διαβάζω ημερησίως;
– Πόσες σελίδες κατά μέσο όρο καταφέρνω να διαβάσω;
· Συγκεκριμένος σχεδιασμός για να ξέρω:
– Πόσες ώρες χρειάζομαι για να διαβάσω μια φορά όλη την ύλη;
– Πόσες ώρες χρειάζομαι για την επανάληψη αυτής της ύλης;
– Πόσος χρόνος μου είναι απαραίτητος για την τελική επανάληψη;
· Απρόοπτα γεγονότα: Φροντίζω να συνυπολογίσω και το χρόνο για τυχόν απρόσμενες υποχρεώσεις.
· Λεπτομερής σχεδιασμός: Ο εβδομαδιαίος σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα μελέτης για μια εβδομάδα.
Λάθη στο σχεδιασμό
Όταν το ημερήσιο πρόγραμμα δεν μπορεί να εκπληρωθεί, πρέπει να τεθεί άμεσα το ερώτημα εάν το κενό αυτό πρέπει να καλυφθεί με εκούσια μείωση του ελεύθερου χρόνου. Σε περίπτωση επανειλημμένης αποτυχίας εκπλήρωσης του προγράμματος, θα πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ο λόγος, έτσι ώστε να αποφευχθεί μελλοντική επανάληψη και να καταρτιστεί ένας νέος σχεδιασμός της μελέτης.
ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΩ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ
Υπάρχουν λίγοι γενικοί κανόνες οι οποίοι ισχύουν για όλους. Ο καθένας πρέπει να βρει αυτούς που ισχύουν για τον εαυτό του.
· Τα περισσότερα τα ξεχνούμε αμέσως μετά το διάβασμα, γι’ αυτό πρέπει να ξεκινούμε αμέσως με την επανάληψη τμημάτων της ύλης που έχουμε να διαβάσουμε.
· Όσο πιο νωρίς ξεκινούμε την επανάληψη, τόσο πιο λίγες επαναλήψεις είναι απαραίτητες.
· Ακόμα και εάν ξεχάσουμε κάτι που μάθαμε καλά στο παρελθόν, μια επανάληψη θα το επανενεργοποιήσει.
· Όσο περισσότερες λεπτομέρειες περιέχει η ύλη, τόσο πιο πολλές επαναλήψεις είναι απαραίτητες.

Συνοπτικά: η μάθηση
Δυσχεραίνεται:
Διευκολύνεται:
Εάν μαθαίνουμε μέσω παθητικού διαβάσματος και προσπαθούμε να αποστηθίσουμε.
Με την ενεργητική μάθηση:
θέτοντας ερωτήσεις στον εαυτό μας και αναζητώντας τις απαντήσεις.
Εάν χανόμαστε στις λεπτομέρειες.
Με το να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το σημαντικό από το ασήμαντο.
Εάν αποφεύγουμε τις επαναλήψεις.
Με τις συχνές επαναλήψεις της ύλης σε κάθε στάδιο διαβάσματος.
Εάν απλώς αναγνωρίζουμε την ύλη.
Με την ελεύθερη απόδοση της ύλης.
Νευρική, χωρίς συγκέντρωση:
«Οι σκέψεις μου τρέχουν κάπου αλλού, έχω κολλήσει».
Με την αναγνώριση των αποφυγών και τη συνειδητή προσπάθεια αντίστασης.
Εάν παρουσιάζουμε αποφευκτική συμπεριφορά.
Με την επεξεργασία ενός μαθησιακού και χρονικού προγράμματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και πριν τις εξετάσεις.
Εάν διαβάζουμε χωρίς χρονικό και μαθησιακό πλαίσιο.
Εάν ξεκινούμε το διάβασμα ακόμη και όταν αυτό μας φαίνεται προσωρινά, και κυρίως στην αρχή, δύσκολο.
Εάν αφήνουμε την όρεξη, τη διάθεση και τα περιστασιακά γεγονότα να επηρεάζουν το πότε θα ξεκινήσουμε το διάβασμα.
«Θέλω να τα καταφέρω
Σύγκριση ανάμεσα στη θετική και αρνητική μαθησιακή σχέση
Αρνητική μαθησιακή στάση
Θετική μαθησιακή στάοη
Απαισιόδοξη:
«Δεν με θεωρώ τόσο ικανό».
Με αυτοπεποίθηση:
«Με θεωρώ τόσο ικανό».
Άσκοπη, χαοτική:
«Δεν ξέρω πώς».
Ενσυνείδητη:
«Ξέρω τι θέλω».
Πλασματική:
«Εάν μελετήσω την ύλη μια φορά, αρκεί για να την κατέχω».
Ρεαλιστική:
«Επαναλαμβάνω την ύλη μέχρι να τη μάθω».
Με αβεβαιότητα:
«Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να τα μάθω».
Με αυτοπεποίθηση:
«Θα τα καταφέρω να μάθω την ύλη».
Νευρική, χωρίς συγκέντρωση:
«Οι σκέψεις μου τρέχουν κάπου αλλού, έχω κολλήσει».
Ήρεμη και με συγκέντρωση:
«Δεν αφήνομαι να αποσυγκεντρωθώ».
Παραίτηση:
«Δεν βγάζει πουθενά».
Αγωνιστικότητα:
«Αγωνίζομαι να επιτύχω τους σκοπούς μου».
Ασυνέπεια:
«Σήμερα δεν έχω όρεξη».
Συνέπεια:
«Θα διαβάσω ακόμη και αν δεν έχω όρεξη».

Περισσότερες συμβουλές εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)