Διαθέσεις του ρήματος και παθητική σύνταξη - Εκπαιδευτικές κάρτες

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0

Τι είναι η διάθεση  του ρήματος; Διάθεση είναι μια ιδιότητα του ρήματος με την οποία φαίνεται αν το υποκείμενο ενεργεί ...
Πόσες διαθέσεις υπάρχουν; Οι διαθέσεις του ρήματος είναι τέσσερις: ενεργητική , παθητική, μέση και ουδέτερη
Τι κάνει το υποκείμενο σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις; Στην ενεργητική διάθεση το υποκείμενο ενεργεί, στην παθητ...
Άρχισα να μπερδεύομαι......... Ένα παράδειγμα για κάθε διάθεση: Ενεργητική διάθεση : Τα παιδιά παίζουν στην αυλή. Παθητική...
Η διάθεση του ρήματος έχει σχέση με την φωνή στην οποία ανήκει; Όχι ! Ένα ρήμα μπορεί να βρίσκεται στην ενεργητική φωνή κα...
Και η παθητική σύνταξη τι είναι; Όταν διατυπώνουμε ένα νόημα με ρήμα παθητικής διάθεσης, έχουμε παθητική σύνταξη . Στην π...
Το κατάλαβα!


Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)