ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

26/2/17

Αόριστος Β' - Αρχαία Γ' Γυμνασίου - Εκπαιδευτικές κάρτες


Σελ. 48
(βάλλω – βάλλομαι)
Σελ. 48
• Το απαρέμφατοκαι η μετοχήστοαρσενικόκαι ουδέτερογένοςτων απλών και των σύνθετωνρημάτωντονίζονταιπάντοτεστη λήγουσα. Το
α...

• Το απαρέμφατοκαι η μετοχήστοαρσενικόκαι ουδέτερογένοςτων απλών και των σύνθετωνρημάτωντονίζονταιπάντοτεστη λήγουσα. Το
α...

Σελ. 49
ἔμαθες
μαθέτω
μάθετε
μαθόντων
μάθοις
μάθοιεν
μάθοιτε
μάθοιμεν
μάθοι
μάθωσι
μάθῃ
μάθῃς
μάθωμεν
μάθητε
ἔμαθε
ἐμάθομεν
ἐμάθετ...
Να συμπληρώσετε
τους υπόλοιπους
τύπους των ρημάτων
αφού πρώτα
συμβουλευτείτε τον
πίνακα των σελίδων
49 – 50 του βιβλίου:
Να συμπληρώσετε
τους υπόλοιπους
τύπους των ρημάτων
αφού πρώτα
συμβουλευτείτε τον
πίνακα των σελίδων
49 – 50 του βιβλίου:
ἁ...
1. Το απαρέμφατο(που προέρχεται είτε από απλό είτε από σύνθετο ρήμα) τονίζεται πάντοτε στην παραλήγουσα: λαβέσθαι – παραλα...
1. Το απαρέμφατο(που προέρχεται είτε από απλό είτε από σύνθετο ρήμα) τονίζεται πάντοτε στην παραλήγουσα: λαβέσθαι – παραλα...
Σελ. 49
ἐγένου
γενέσθω
γένεσθε
γενέσθων
γένοιογένῃ
γένοιτογένηταιἐγένετο
γενοίμεθαγενώμεθαἐγενόμεθα
γένοισθεγένησθεἐγένεσθε
γένοιν...

Να γράψετε το α΄ πρόσωπο οριστικής Αόριστου β΄ των παρακάτω ρημάτων στην ενεργητική και
τη μέση φωνή αφού πρώτα συμβουλευτ...
Να γράψετε το α΄ πρόσωπο οριστικής Αόριστου β΄ των παρακάτω ρημάτων στην ενεργητική και
τη μέση φωνή αφού πρώτα συμβουλευτ...
Να συμπληρωθούν οι τύποι του μέσου Αόριστου β΄ αφού πρώτα συμβουλευτείτε τον πίνακα των σελίδων 49 – 50 του βιβλίου:
Να συμπληρωθούν οι τύποι του μέσου Αόριστου β΄ αφού πρώτα συμβουλευτείτε τον πίνακα των σελίδων 49 – 50 του βιβλίου:
ᾔσθου...
Σελ. 51
λάβῃ εὕρηται
εὕροισθε
εὑροῦ
εὑρέσθων
εὑρέσθαι
εὑρόμενος
λάβοιτε
λαβέ
λαβόντων
λαβεῖν
λαβών
Σελ. 51
Αόριστος β΄ στην ενεργητική και μέση φωνή. Εν. 6, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Αόριστος β΄ στην ενεργητική και μέση φωνή. Εν. 6, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Αόριστος β΄ στην ενεργητική και μέση φωνή. Εν. 6, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Αόριστος β΄ στην ενεργητική και μέση φωνή. Εν. 6, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Αόριστος β΄ στην ενεργητική και μέση φωνή. Εν. 6, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Αόριστος β΄ στην ενεργητική και μέση φωνή. Εν. 6, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Αόριστος β΄ στην ενεργητική και μέση φωνή. Εν. 6, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger