Βασικοί κανόνες ορθογραφίας - Εκπαιδευτικές κάρτες

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0


μου το κτλ.       Το ίδιο γίνεται στο πρώτο από δύο εγκλιτικά, όταν προηγείται       παροξύτονη λέξη, π.χ.: ...
πάει με το προηγούμενο φωνήεν, και το δεύτερο με το ακόλουθο,       π.χ.: έρ-πης, βαθ-μός, δάφ-νη, τάγ-μα κτλ.   ...
γράμμα      τα ονόματα τόπων, επωνυμίες ιδρυμάτων, πανεπιστημιακών         σχολών, εταιρειών, συλλόγων, ονό...
συμβουλίου - των συμβουλίων, κτλ.       Διατηρούν τον τόνο στην προπαραλήγουσα, σ όλες τις πτώσεις, οι       ...
4. Στα νεοελληνικά ρήματα που αρχίζουν από ρ, οι αυξημένοι           τύποι δε διπλασιάζουν το ρ, π.χ.: ρίχνω - ...
Αριθμοί  Μία λέξη ή πολλές.     Γράφονται με μια λέξη μόνο τα αριθμητικά από το 13 μέχρι το 19,     π.χ.: δεκατ...
Αρσενικά   Τελειώνουν                  Εξαιρέσειςουσιαστικά  σε:     • Τα κοινάσε - ας      ...
2. -αινα   • δράκαινα.               Μαυρομιχάλαινα κ.ά.                         ...
6. -τήριο  • γυμναστήριο, δικαστήριο  κτίριο, μαρτύριο              κ.ά.Ουδέτερα σε  1. –ι    • καλοκ...
κ.ά.                            β ) άδειος, αντρίκειος,                    ...

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο εδώ.

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)