ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

11/5/17

Όσα προβλέπει το νέο μνημόνιο για την Παιδεία


Ως προγενέστερη πράξη,  οι (ελληνικές) αρχές θα προωθήσουν τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (εγκρίνοντας το τελικό σχέδιο σύμβασης  και παρέχοντας το απαιτούμενο υλικό που θα την πλαισιώνει) με μια αρχική έκθεση τον Ιούλιο του 2017 και μία τελική έκθεση που θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2017.
Η έκθεση θα προετοιμαστεί σύμφωνα με τους όρους αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στον ΟΟΣΑ, τις αρχές και τους θεσμούς.
Οι αρχές θα εκδώσουν εγκύκλιο  με το τριετές σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση (σημ. είναι το σχέδιο που είπε ο Τσίπρας στη συνέντευξή του στο Υπουργείο Παιδείας).
Το σχέδιο θα δημοσιευθεί σε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα και θα εφαρμοστεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, επιτρέποντας ταυτόχρονα ευελιξία για την ενσωμάτωση απαραίτητων προσαρμογών του σχεδίου  που θα βασίζονται στην έκθεση για την εκπαίδευση του ΟΟΣΑ.
Σε συμφωνία με τους θεσμούς, οι αρχές μέχρι το Μάη του 2017:
i.    Θα προετοιμάσουν μια αναλυτική έκθεση για τις ανάγκες σε πόρους για τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια.
ii.   Θα υιοθετήσουν στρατηγική για την εισαγωγική και συνεχιζόμενη επιμόρφωση /κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
iii.  Θα ψηφίσουν νόμο για την αναβάθμιση των οργάνων που είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση.
 
Επιπλέον, οι αρχές θα:
iv.    Περάσουν νόμο για την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, την αυτοαξιολόγηση και τη λελογισμένη χρήση των πόρων μέχρι τον Ιούνιο του 2017.
v.    Θα περάσουν νόμο για την αναβάθμιση των δύο τελευταίων ετών του Λυκείου και τον ανασχεδιασμό των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Πανεπιστήμια, με έναρξη εφαρμογής το 2019-2020.
vi.    Θα περάσουν νόμο για την ανώτατη εκπαίδευση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017.
Οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς για όλες τις δημοσιονομικές πλευρές οποιασδήποτε αλλαγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια. Ιδιαίτερα, μέχρι το Νοέμβριο του 2017, οι αρχές δεσμεύονται στην υιοθέτηση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας ανά μέλος του προσωπικού και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και μαθητών ανά εκπαιδευτικό σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ για να επιτευχθούν μέχρι τις αρχές της σχολικής χρονιάς 2018-2019.
Η αξιολόγηση θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης.
Οι αρχές θα εξασφαλίσουν μια δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών, θέτοντας προδιαγραφές  ποιότητας  οι οποίες  θα πρέπει να ικανοποιηθούν από όλους όσους παρέχουν εκπαίδευση και ένα πλαίσιο κοινών κανόνων χωρίς διακρίσεις που θα επιτρέπουν υψηλές προδιαγραφές.
(Επιμέλεια Αιμιλία Τσαγκαράτου), alfavita.gr
Περισσότερα εκπαιδευτικά νέα εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger