ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

11/5/17

Σοφά λόγια για τον θάνατο
Αρχαία Γνωμικά

Ανδρών επιφανών πάσα η γη τάφος.
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός
(από τον Επιτάφιο του Περικλή)

Ο θάνατος τυγχάνει ων, ως εμοί δοκεί, ουδέν άλλο ή δυοίν πραγμάτοιν διάλυσις, της ψυχής και του σώματος απ' αλλήλου.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος
μτφρ: ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ο διαχωρισμός δύο πραγμάτων, του ενός απ' το άλλο, δηλαδή της ψυχής από το σώμα.

Άρα μη θανόντες τώ δοκείν ζώμεν μόνον,
Έλληνες άνδρες, συμφορά πεπτωκότες
όνειρον εικάζοντες είναι τόν βίον;
ή ζώμεν ημείς, του βίου τεθνηκότος;
Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ. αιών, Έλληνας ποιητής
μτφρ: μήπως ενώ έχουμε πεθάνει ζούμε μόνο κατά φαντασίαν,
εμείς οι Έλληνες, που έχουμε περιπέσει σε συμφορά
νομίζοντας ότι η ζωή είναι όνειρο;
ή ζούμε εμείς, και έχει αποθάνει η ζωή;
(θρηνεί για την εξαφάνιση του Ελληνισμού)

Ο θάνατος ουδέν προς ημάς· το γαρ διαλυθέν αναισθητεί· το δ' αναισθητούν ουδέν προς ημάς.
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος ‐ Κύριαι Δόξα, 2
μτφρ: Ο θάνατος δεν είναι τίποτε για μας γιατί αυτό που αποσυντίθεται δεν έχει αισθήσεις και ό,τι είναι χωρίς αισθήσεις δεν είναι τίποτε για μας.

Κοινωνία γαρ ψυχή και σώματι διαλύσεως ουκ έστιν η κρείττον.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος
μτφρ: η ένωση της ψυχής και του σώματος [η γέννηση] δεν είναι με κανένα τρόπο καλύτερη από το χωρισμό τους [το θάνατο]

Θανέειν πέπρωται άπασι.
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
μτφρ: είναι γραφτό σε όλους να πεθάνουν

Ύπνω και θανάτω διδυμάοσιν.
Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής ‐ Ιλιάδα Π’ 673
μτφρ: ο ύπνος και ο θάνατος είναι δίδυμα αδέλφια

Εύκολος η εις άδου οδός· καταμύοντας γουν απιέναι.
Βίων ο Βορυσθενίτης, ~325-255 π.Χ., Αρχαίος κυνικός φιλόσοφος
μτφρ: εύκολος είναι ο δρόμος προς τον Άδη· πας εκεί μες κλειστά τα μάτια

Πολλά λαλείς, άνθρωπε, χαμαί δε τίθη μετά μικρόν. Σίγα, και μελέτα ζών έτι τον θάνατον.
Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ. αιών, Έλληνας ποιητής
μτφρ: λόγια πολλά λες, άνθρωπε, σε λίγο θα πεθάνεις. Σώπα, κι ενόσω ακόμα ζείς, τον θάνατο μελέτα

Ον γαρ οι Θεοί φιλούσιν, αποθνήσκει νέος.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Έξω του κόσμου το αποθανόν ου πίπτει.
Μάρκος Αυρήλιος, 121-180 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτωρ
μτφρ: ό,τι πεθαίνει δεν πέφτει έξω από τον κόσμο [δεν χάνεται]

«Ουδέν» έφη «τον θάνατον διαφέρειν του ζην». «Συ ούν,» έφη τις, «διά τι ουκ αποθνήσκεις;» 
«ότι,» έφη, «ουδέν διαφέρει.»
Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Τον τεθνηκότα μη κακολογείν.
Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

Θνητών όλβιος εις το τέλος ουδείς.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ‐ Ιφιγένεια εν Αυλίδι
μτφρ: κανένας άνθρωπος δεν είναι τυχερός στο τέλος

Ομολογείν άρα ημίν και ταύτη τους ζώντας εκ των τεθνεώτων γεγονέναι ουδέν ήττον ή τους τεθνεώτας εκ των ζώντων.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος ‐ Φαίδων
μτφρ: συμφωνούμε λοιπόν, ότι οι ζωντανοί από αυτούς που έχουν πεθάνει προέρχονται, όπως και αυτοί που έχουν πεθάνει από τους ζωντανούς

Εκ γαίης γαρ πάντα και εις γην πάντα τελευτά.
Ξενοφάνης, 570-480 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ουδέν τον θάνατον διαφέρει του ζήν.
Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Θανάτου μόνον ουκ έστιν επανόρθωμα.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ψυχάριον εί, βαστάζον νεκρόν.
Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

Νεκρός ου δάκνει.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Αθάνατοι θνητοί, θνητοί αθάνατοι, ζώντες τον εκείνων θάνατον, τον δε εκείνων βίον τεθνεώτες.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος
μτφρ: οι αθάνατοι είναι θνητοί, οι θνητοί είναι αθάνατοι που ζουν το θάνατο εκείνων ενώ πεθαίνουν τη ζωή εκείνων

Θάνατός εστιν οκόσα εγερθέντες ορέομεν, οκόσα δε εύδοντες ύπνος.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος
μτφρ: Θάνατος είναι όσα βλέπουμε ξύπνιοι, ενώ όσα [βλέπουμε] κοιμισμένοι [είναι] ύπνος

Τοις γαρ θανούσι μόχθος ου προσγίγνεται.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ‐ Τραχινίαι
μτφρ: για τους πεθαμένους δεν υπάρχουν βάσανα.

Πάντες τω θανάτω τηρούμεθα καί τρεφόμεσθα ως αγέλη χοίρων σφαζομένων αλόγως.
Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ. αιών, Έλληνας ποιητής

Θάνατος των ανηκέστων κακών ιατρός.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Κατθανών δε πας ανήρ γη και σκιά, το μηδέν εις ουδέν ρέπει.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός
(από το ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Ιωάννη Στοβαίου)

Κρείσσον γαρ εισάπαξ θανείν
ή τας απάσας ημέρας πάσχειν κακώς.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής ‐ Προμηθεύς Δεσμώτης

Νέκυες κοπρίων εκβλητότεροι.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος
μτφρ: οι νεκροί είναι πιο άχρηστοι από την κοπριά

Έρχομαι· τι μ’ αύεις;
Ζήνων ο Κιτιεύς, 334-262 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
μτφρ: έρχομαι, τι με φωνάζεις;
(τα τελευταία του λόγια χρησιμοποιώντας στίχο από το χαμένο ποίημα «Νιόβη» του Τομόθεου)

Εκκλησιαστικά Ρητά

Άριστον ανθρώπω δώρον ο θάνατος. Ηρεμεί γαρ εξ ών έμελλε πράττειν κακών.
Μέγας Βασίλειος, 330-379, Πατέρας της Εκκλησίας

Χους εί και εις χουν απελεύσει.
Από την Νεκρώσιμο Ακολουθία

Ο αποθανών δεδικαίωται.
Επιστολές Αποστόλου Παύλου ‐ προς Ρωμαίους 6:7

Πάτερ, εις χείρας σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου
κατά Λουκάν ‐ κγ’ 46

Λατινικά Ρητά

Non omnis moriar.
Οράτιος, 65-8 π.Χ., Λατίνος ποιητής
μτφρ: δεν θα πεθάνω ολόκληρος [κάτι από μένα θα παραμείνει ζωντανό]

Plaudite, amici, comedia finita est!
Αύγουστος, 63 π.Χ-14 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτορας
μτφρ: Χειροκροτήστε, φίλοι, η κωμωδία τελείωσε!
(τα τελευταία λόγια του)

Mors certa, hora incerta.
μτφρ: Ο θάνατος είναι σίγουρος, η ώρα του δεν είναι σίγουρη
Λατινικό ρητό

Nascentes morimur
μτφρ: από τη στιγμή που γεννιόμαστε, [αρχίζουμε να] πεθαίνουμε

Memento mori.
μτφρ: θυμήσου το θάνατο.

Omnia mors aequat
μτφρ: ο θάνατος εξισώνει τα πάντα

Omnes una manet nox.
Οράτιος, 65-8 π.Χ., Λατίνος ποιητής
μτφρ: μια νύχτα μας περιμένει όλους

Mors ultima ratio.
μτφρ: ο θάνατος έχει τον τελευταίο λόγο.

Ave Caesar, morituri te salutant.
μτφρ: Χαίρε Καίσαρ, οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν.
Ο χαιρετισμός των μονομάχων στον Αυτοκράτορα στις ρωμαϊκές αρένες.

Ιστορικές φράσεις

Για δες καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει,
τώρα που ανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει η γη χορτάρι.
Αθανάσιος Διάκος, 1788-1821, Ήρωας της ελληνικής επανάστασης

Αφορισμοί

Ο παντρεμένος ζει σαν σκύλος και πεθαίνει σαν άνθρωπος. Ο ανύπανδρος ζει σαν άνθρωπος και πεθαίνει σαν σκύλος.
Κωνσταντίνος Καβάφης, 1868-1933, Έλληνας ποιητής

Ο θάνατος δεν θα πρέπει να μας απασχολεί, επειδή όταν εμείς υπάρχουμε, ο θάνατος δεν είναι παρών και όταν ο θάνατος είναι παρών, εμείς δεν υπάρχουμε.
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

Εγώ κοιτάζω κάθε στιγμή το θάνατο· τον κοιτάζω και δε φοβούμαι· όμως και ποτέ, ποτέ δε λέω: Μου αρέσει. 
Όχι, δε μου αρέσει καθόλου! Δεν υπογράφω!
Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας

Μη φοβάστε τόσο πολύ το θάνατο, όσο μια ανεπαρκή ζωή.
Bertolt Brecht, 1898-1956, Γερμανός συγγραφέας

Το μόνο πράγμα που μας διδάσκει ο θάνατος είναι πως είναι επείγον να αγαπήσουμε.
Eric-Emmanuel Schmit, 1960-, Γάλλος δραματουργός & συγγραφέας

Θάνατος είναι η συνέχιση της ζωής χωρίς εμένα.
Jean-Paul Sartre, 1905-1980, Γάλλος φιλόσοφος

Ο Θάνατος δεν είναι όταν σβήνουν τα φώτα. Είναι το σβήσιμο της λάμπας επειδή ήρθε η αυγή.
Ταγκόρ, 1861-1941, Ινδός λογοτέχνης, Νόμπελ 1913

Απέναντι σε κάποιον που πέθανε υιοθετούμε μια ιδιαίτερη στάση: Κάτι σαν θαυμασμό για κάποιον που τελείωσε μια πολύ δύσκολη δουλειά.
Ζίγκμουντ Φρόυντ, 1856-1939, Αυστριακός ψυχίατρος

Ο θάνατος δεν είναι τίποτα. Το να ζεις όμως νικημένος και άδοξα είναι σαν να πεθαίνεις κάθε μέρα.
Ναπολέων Βοναπάρτης, 1769-1821, Γάλλος ηγέτης

Συγχώρεσε, Κύριε, τα μικρά αστεία που κάνω σε βάρος Σου και θα συγχωρέσω το μεγάλο αστείο που κάνεις σε βάρος μου.
Robert Frost, 1874-1963, Αμερικανός ποιητής

Όταν έρχεται ο θάνατος, δεν είναι η τρυφερότητα για την οποία μετανιώνουμε, αλλά η σκληρότητά μας.
George Eliot, 1819-1880, Αγγλίδα συγγραφέας

Ο θάνατος είναι μια πρόκληση. Μας λέει να μη χάνουμε χρόνο. Μας λέει να πούμε ο ένας στον άλλον, τώρα αμέσως, ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλον.
Leo Buscaglia, 1924-1998, Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας

Κληροδοτώ όλη μου την περιουσία στη γυναίκα μου με τον όρο ότι θα ξαναπαντρευτεί αμέσως. Έτσι θα υπάρξει τουλάχιστον ένας άνθρωπος που θα λυπηθεί για το θάνατό μου.
Heinrich Heine, 1797-1856, Γερμανός συγγραφέας & ποιητής

-«Ποια είναι η φιλοδοξία σου στη ζωή;»
-«Να γίνω αθάνατος και μετά να πεθάνω».
Jean-Luc Godard, 1930-, Γάλλος σκηνοθέτης

'Devenir immortelle, et puis mourir'
(από την ταινία «Με κομμένη την ανάσα»)

Μη ρωτάς για ποιόν χτυπάει η καμπάνα. Χτυπάει για σένα.
John Donne, 1572-1631, Άγγλος ποιητής & κληρικός
(από εδώ πήρε ο Χέμινγουεϊ τον τίτλο του βιβλίου του “Για ποιον Χτυπά η Καμπάνα” και αυτούσια την τελευταία φράση του)

Ο καλύτερος θάνατος είναι ο απροσδόκητος.
Ιούλιος Καίσαρ, 101-14 π.Χ., Ρωμαίος στρατηγός & ύπατος
(το είπε μια μέρα πριν τη δολοφονία του…)

Ο θάνατος λύνει όλα τα προβλήματα. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχουν προβλήματα.
Ιωσήφ Στάλιν, 1879-1953, Σοβιετικός ηγέτης

Το να είσαι ο πλουσιότερος άνθρωπος στο νεκροταφείο δεν έχει σημασία για μένα.
Steve Jobs, 1955-2011, Αμερικανός επιχειρηματίας (Apple)

Θα ‘θελα να ‘ξερα ποιος μας κάνει αυτό το κακόγουστο αστείο.
Ευγένιος Ιονέσκο, 1912-1994, Γαλλορουμάνος θεατρικός συγγραφέας
(αναφέρεται στο θάνατο…)

Ο θάνατος μου ψιθυρίζει στο αυτί: «Ζήσε» μου λέει, «έρχομαι».
Βιργίλιος, 70-19 π.Χ., Λατίνος ποιητής

Άιντε, ένα χεράκι ακόμη και τη βγάλαμε τη ζωή… Να πάρουν σειρά οι άλλοι.
Μενέλαος Λουντέμης, 1912-1977, Έλληνας συγγραφέας

Κάτι τόσο παγκόσμιο όσο ο θάνατος, δεν μπορεί παρά να είναι ωφέλιμο.
Σίλερ, 1759-1805, Γερμανός συγγραφέας & ποιητής

Κανένας δεν είπε ποτέ πεθαίνοντας: «Μακάρι να είχα περάσει περισσότερες ώρες στο γραφείο».
Paul Tsongas, 1941-1997, Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής

Ο αυτόχειρας είναι ταυτόχρονα δειλός και γενναίος: δεν έχει το θάρρος να παλεύει με το χρόνο, αλλά δεν φοβάται την αιωνιότητα.
Pierre Claude Boiste, 1765-1824, Γάλλος λεξικογράφος

Αυτό που δίνει νόημα στη ζωή, δίνει νόημα και στο θάνατο.
Antoin de Saint-Exupéry, 1900-1940, Γάλλος συγγραφέας

Όλοι θέλουν να πάνε στον Παράδεισο, αλλά κανένας δεν θέλει να πεθάνει.
Joe Louis, 1914-1981, Αμερικανός πρωτοπυγμάχος

Όταν πεθάνω, δεν θα δω τον εαυτό μου να πεθαίνει, για πρώτη φορά.
Antonio Porchia, 1885-1968, Ιταλοαργεντινός ποιητής

Ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ζωντανών.
Τάκιτος, 55-120 μ.Χ., Ρωμαίος ιστορικός

Η μη-ύπαρξη μετά το θάνατο δεν μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν πριν τη γέννηση.
Άρθουρ Σοπενχάουερ, 1788-1860, Γερμανός φιλόσοφος

Ο θάνατος είναι μόνο μια στιγμή και η ζωή χίλιες.
Καρδινάλιος Ρισελιέ, 1585-1642, Γάλλος πρωθυπουργός

Ο σύντομος θάνατος είναι το καλύτερο τέλος για την ανθρώπινη ζωή.
Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, 23-79 μ.X., Ρωμαίος φυσιοδίφης

Πρέπει να στοχάζεται κανείς πολύ σοβαρά γύρω από το θάνατο. Όχι για να πάθει κατάθλιψη, αλλά για να μπορέσει να απολαύσει τη ζωή.
Μανώλης Δουκίδης, Έλληνας συγγραφέας

Θα ‘πρεπε οι άνθρωποι να ξέρουν την ημερομηνία του θανάτου τους, όπως έχουνε στην ταυτότητά τους τη χρονολογία της γέννησής τους. Αυτό θα τους έκανε ηθικότερους, πιο ανθρώπινους.
Τάσος Αθανασιάδης, 1913-2006, Έλληνας συγγραφέας

Έλα, τώρα είναι σαν τους άλλους.
Σαρλ Ντε Γκωλ, 1890-1970, Γάλλος πρόεδρος
(παρηγορώντας τη γυναίκα του για το θάνατο της καθυστερημένης κόρης τους)

Είναι τα γηρατειά μάλλον παρά ο θάνατος που είναι το αντίθετο της ζωής. Τα γεράματα είναι η παρωδία της ζωής, ενώ ο θάνατος μετατρέπει τη ζωή σε πεπρωμένο.
Simone De Beauvoir, 1908-1986, Γαλλίδα συγγραφέας

Σήμερα η μαμά πέθανε. Ή μπορεί χτες, δεν ξέρω.
Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957
(από τον «Ξένο»)

Οι επιτύμβιες επιγραφές πολλών ανθρώπων θα έπρεπε να γράφουν: «Πέθανε στα 30. Τον έθαψαν στα 60».
Nicholas Butler, 1862-1947, Αμερικανός πανεπιστημιακός

Ο θάνατος μιας ωραίας γυναίκας είναι χωρίς αμφιβολία το πιο ποιητικό θέμα στον κόσμο.
Edgar Allan Poe, 1809-1849, Αμερικανός συγγραφέας

Ο άνθρωπος γεννιέται χωρίς δόντια, χωρίς μαλλιά και χωρίς αυταπάτες και έτσι πεθαίνει, χωρίς δόντια, χωρίς μαλλιά και χωρίς αυταπάτες
Αλέξανδρος Δουμάς, 1802-1870, Γάλλος συγγραφέας

Ο θάνατος μοιάζει περισσότερο με ένα προφήτη που δεν τον τιμούν στον ίδιο του τον τόπο ή με έναν ποιητή που είναι ξένος για το λαό του.
Χαλίλ Γκιμπράν, 1883-1931, Λιβανοαμερικανός ποιητής & φιλόσοφος

Δε φοβάμαι το θάνατο, επειδή δεν πιστεύω σ’ αυτόν. Είναι σαν να βγαίνεις από ένα αμάξι και να μπαίνεις σ’ ένα άλλο.
John Lennon, 1940-1980, Βρετανός μουσικός

Ανεξάρτητα από το πόσο πλούσιος θα γίνεις, πόσο διάσημος ή πόσο ισχυρός, όταν πεθάνεις το μέγεθος της κηδείας σου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον καιρό.
Michael Pritchard, Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας

Ο θάνατος δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ο πόνος, είναι.
André Malraux, 1901-1976, Γάλλος συγγραφέας & πολιτικός

Οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους κι οι ζωντανοί με τους ζωντανούς.
Chrétien De Troyes, 1135-1183, Γάλλος συγγραφέας

Το να έχεις στο μυαλό σου ότι πρόκειται να πεθάνεις, είναι ο καλύτερος τρόπος που ξέρω για να αποφεύγεις την παγίδα να σκέπτεσαι ότι έχεις κάτι να χάσεις.
Steve Jobs, 1955-2011, Αμερικανός επιχειρηματίας (Apple)

Λαός που βαδίζει προς το θάνατο τραγουδώντας, βαδίζει προς τη ζωή.
Πολύβιος Δημητρακόπουλος, 1864-1922, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας

Για ποιο λόγο να συζητήσω μαζί σου; Έχω επείγουσα συνάντηση με το αφεντικό σου.
Μάρλεν Ντήτριχ, 1901-1992, Γερμανίδα ηθοποιός
(τα τελευταία της λόγια, προς ιερέα που ήρθε να την εξομολογήσει)

Μη φοβάστε το θάνατο. Του δίνετε υπερβολική αξία.
Graham Green, 1904-1991, Βρετανός συγγραφέας

Το να πεθαίνεις είναι παθητικότητα, η αυτοκτονία ενεργητικότητα.
André Malraux, 1901-1976, Γάλλος συγγραφέας & πολιτικός

Η κάθοδος στον Άδη είναι η ίδια από όλα τα μέρη.
Αναξαγόρας, π.500-427 π.Χ., Προσωκρατικός φιλόσοφος & αστρονόμος

Δεν μπορείς να είσαι αχρείος επί σαράντα χρόνια και να ζητάς άφεση αμαρτιών το τελευταίο λεπτό. Ο θεός ξέρει να κρατάει καλύτερο λογαριασμό από αυτό.
Wilson Mizner, 1876-1913, Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας
(στο νεκροκρέβατό του)

Ούτε τον ήλιο ούτε το θάνατο μπορεί κανείς να ατενίσει.
Λα Ροσφουκώ, 1613-1680, Γάλλος συγγραφέας

Να μην πεθάνεις από τίποτα άλλο παρά μόνο από μανία για να ζήσεις.
Alexander Pope, 1688-1744, Βρετανός ποιητής

Αν έρθει η στιγμή να αποφασίσεις αν θα ζήσεις ή αν θα πεθάνεις, κάνε και τα δύο σαν άρχοντας.
Philip Sidney, 1554-1586, Άγγλος ποιητής & αυλικός

Όπως μια παραγωγική μέρα τελειώνει με ένα γαλήνιο ύπνο, έτσι και μια παραγωγική ζωή τελειώνει με ένα γαλήνιο θάνατο.
Λεονάρντο Ντα Βίντσι, 1452-1519, Ιταλός σοφός

Όποιος φοβάται το θάνατο, δεν ευχαριστιέται τη ζωή.
Mateo Aleman, 1547-1614, Ισπανός συγγραφέας

Ο θάνατος είναι ο ήχος μια μακρινής βροντής σε μια εκδρομή.
W.H. Auden, 1907-1973, Βρετανός ποιητής

Από τη στιγμή που όλοι θα πεθάνουμε, είναι προφανές ότι το πού και το πότε δεν έχουν καμιά σημασία.
Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957

Δεν πεθαίνει κανείς παρά μόνο μια φορά και είναι για τόσο πολύ καιρό.
Μολιέρος, 1622-1673, Γάλλος θεατρικός συγγραφέας

Δεν έχει σημασία πώς πεθαίνει κανείς, αλλά πώς ζει. Το γεγονός του θανάτου δεν έχει καμιά σπουδαιότητα, διαρκεί τόσο λίγο.
Samuel Johnson, 1709-1784, Άγγλος συγγραφέας

Είμαι έτοιμος να κάνω το τελευταίο μου ταξίδι, ένα τεράστιο άλμα στο σκοτάδι.
Thomas Hobbes, 1588-1679, Άγγλος φιλόσοφος
(τα τελευταία του λόγια)

Μακροπρόθεσμα είμαστε όλοι νεκροί.
John Maynard Keynes, 1883-1946, Βρετανός οικονομολόγος

Πόσες φορές, από ένα νεκρώσιμον κολλημένον εις τον τοίχον μανθάνομεν ότι ο μακαρίτης εζούσε εις τον κόσμον!
Δημήτριος Καμπούρογλου, 1852-1942, Έλληνας γνωμικογράφος

Μόνο η γη μένει αθάνατη. Η γη απ’ όπου βγαίνουμε και όπου επιστρέφουμε.
Emile Zola, 1840-1902, Γάλλος συγγραφέας

Ο θάνατος δεν θα έχει άραγε περισσότερα μυστικά να μας αποκαλύψει από ό,τι η ζωή;
Gustave Flaubert, 1821-1880, Γάλλος συγγραφέας

Αυτή είναι η πιο αληθινή από όλες τις δημοκρατίες: η δημοκρατία του θανάτου.
Kurt Tucholsky, 1890-1935, Γερμανοεβραίος σατιρικός συγγραφέας

Το πρώτο σύμπτωμα του θανάτου είναι η γέννηση.
Stanislaw Jerzy Lec, 1906-1966, Πολωνός γνωμικογράφος

Με δυσκολία αναπνέω. Κάτι με τραβάει προς τα κάτω.
Πούσκιν, 1799-1837, Ρώσος ποιητής
(τα τελευταία του λόγια)

Το καλύτερο μέρος που μπορεί να πεθάνει κανείς είναι εκεί όπου πεθαίνουν για τους άλλους.
James Barrie, 1860-1937, Άγγλος συγγραφέας

Έπρεπε να είχα πεθάνει στο Βατερλώ.
Ναπολέων Βοναπάρτης, 1769-1821, Γάλλος ηγέτης

Κανένας δεν ενδιαφέρεται για το κλουβί, όταν το πουλί πετάξει μακριά· και όταν το πουλί της ζωής πετάξει μακριά, κανένας δεν ενδιαφέρεται για το σώμα που μένει πίσω.
Sri Ramakrishna Paramahamsa, 1836-1886, Ινδός θρησκευτικός ηγέτης

Χειροκροτήστε φίλοι μου. Η κωμωδία ετελείωσε!
Αύγουστος, 63 π.Χ-14 μ.Χ., Ρωμαίος Αυτοκράτορας
(τα τελευταία του λόγια… λίγο έξω από τον χαρακτήρα του· ίσως είχε ήδη το ακαταλόγιστο)

Όλοι πεθαίνουν, αλλά πάντα πίστευα πως θα γινόταν μια εξαίρεση στη δική μου περίπτωσή μου. Και τώρα, τι;
William Saroyan, 1908-1981, Αμερικανο-αρμένιος συγγραφέας

Μερικές φορές συγχαίρουμε τον εαυτό μας τη στιγμή που ξυπνάμε από ένα κακό όνειρο. Μπορεί να γίνεται το ίδιο και τη στιγμή μετά το θάνατο.
Nathaniel Hawthorne, 1804-1864, Αμερικανός συγγραφέας

Ο θάνατος έρχεται προτού μάθουμε να ζούμε.
Jacques-Bénigne Bossuet, 1627-1704, Γάλλος κληρικός & συγγραφέας

Το να πεθαίνεις είναι μια άγρια νύχτα και ένας καινούργιος δρόμος.
Emily Dickinson, 1830-1886, Αμερικανίδα ποιήτρια

Οι νέοι σκέφτονται το θάνατο χωρίς να τον περιμένουν. Οι γέροι περιμένουν το θάνατο χωρίς να τον σκέφτονται.
Maurice Chapelan, 1906-1992, Γάλλος γνωμικογράφος & δημοσιογράφος

Για αυτούς που προσπαθούν να τον κατανοήσουν, ο θάνατος είναι μια μεγαλειώδης δύναμη δημιουργίας. Οι πιο υψηλές πνευματικές αξίες της ζωής μπορεί να προέλθουν από τη σκέψη και τη μελέτη του θανάτου.
Elisabeth Kübler-Ross, 1926-2004, Ελβετο-αμερικανίδα ψυχολόγος

Βρήκαμε τον Dr.Hall μέσα σε τόσο βαθύ πένθος, που είτε η μητέρα του είτε η γυναίκα του είτε ο ίδιος πρέπει να είχε πεθάνει.
Jane Austen, 1775-1817, Αγγλίδα συγγραφέας

Η γέννηση σήμαινε θάνατο γι’ αυτόν.
Samuel Beckett, 1906-1989, Ιρλανδός συγγραφέας, Νόμπελ 1969

Πηγαίνω να αναζητήσω το μεγάλο «Ίσως».
François Rabelais, 1484-1553, Γάλλος συγγραφέας
(τα τελευταία του λόγια)

Καλώς όρισες, αδελφέ θάνατε.
Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, 1181-1226, Ιταλός Άγιος
(τα τελευταία του λόγια)

Αν αυτός είναι ο θάνατος, τότε εντάξει…
Thomas Carlyle, 1795-1881, Άγγλος συγγραφέας
(τα τελευταία του λόγια)

Όταν πεθαίνει κανείς είναι για πολύ καιρό.
Emile Zola, 1840-1902, Γάλλος συγγραφέας

Έχω γίνει ο θάνατος, ο καταστροφέας των κόσμων.
Robert J. Oppenheimer, 1904-1967, Αμερικανός πυρηνικός φυσικός
(δάνειο από τις Ινδικές Βέδες, για να εκφράσει τις τύψεις του για την ατομική βόμβα)

Δεν είναι ο θάνατος, αλλά το να πεθαίνεις που είναι τρομερό.
Henry Fielding, 1707-1754, Άγγλος συγγραφέας

Η τελευταία πράξη είναι πάντα αιματηρή, όσο ωραία κι αν είναι κατά τα άλλα η κωμωδία. Στο τέλος μας ρίχνουν λίγο χώμα από πάνω, και όλα τελειώνουν για πάντα.
Blaise Pascal, 1623-1662, Γάλλος στοχαστής

Αν θάνατος σήμαινε να αφήσεις τη σκηνή για λίγο, όσο χρειάζεται για να αλλάξεις κουστούμια και να γίνεις ένας καινούργιος χαρακτήρας, θα έκανες πιο γρήγορα; Ή θα καθυστερούσες;
Chuck Palahniuk, 1963-, Αμερικανός συγγραφέας

Με άλλα λόγια, πεθαίνω με εκατοντάδες καλά συμπτώματα.
Alexander Pope, 1688-1744, Βρετανός ποιητής
(τα τελευταία του λόγια)

Πεθαίνω. Όμως, κατά τ' άλλα, είμαι πολύ καλά.
Edith Sitwell, 1887-1964, Βρετανίδα ποιήτρια
(τα τελευταία της λόγια)

Θάνατος, ο τελευταίος πειρασμός.
Εβγκένι Κασέγιεφ, Σύγχρονος Ρώσος γνωμικογράφος

Αν φοβάμαι το θάνατο, είναι επειδή θέλω να συμπεριφέρομαι όπως όλοι οι άλλοι.
Ylipe, 1936-2003, Γάλλος συγγραφέας & ζωγράφος

Ο θάνατος είναι η θεραπεία για όλες τις ασθένειες,
Thomas Browne, 1605-1682, Άγγλος συγγραφέας & επιστήμονας

Ίξευρε και βεβαίωνε πως σήμερον πεθαίνεις.
Καισάριος Δαπόντες, 1713-1784, Έλληνας ιερομόναχος & λόγιος

Είμαστε όλοι σε έναν αγώνα για μια καλή ζωή. Με άλλα λόγια είμαστε δραπέτες από το θάνατο.
Theodor Reik, 1888-1969, Αυστριακός ψυχαναλυτής

Δεν υποφέρω τους ψιθύρους, το ασφυκτικά γεμάτο δωμάτιο, τους φίλους που πηγαινοέρχονται, την τελετουργική ατμόσφαιρα θλίψης, όλα αυτά που κάνουν τον θάνατο μια αποκρουστική παράσταση.
Matthew Arnold, 1822-1888, Άγγλος ποιητής

Αλίμονο, νομίζω πως αρχίζω να γίνομαι θεός.
Βεσπασιανός, 9-79 μ.Χ., Ρωμαίος αυτοκράτορας
(όταν παρουσιάστηκε η ασθένεια που τον οδήγησε στο θάνατο· το είπε αυτοσαρκαζόμενος)

Η τραγωδία του θανάτου έγκειται στο ότι μετατρέπει τη ζωή σε πεπρωμένο.
André Malraux, 1901-1976, Γάλλος συγγραφέας & πολιτικός

Θάνατος, φόροι, γέννες! Δεν υπάρχει ποτέ η κατάλληλη στιγμή για κανένα απ’ αυτά.
Margaret Mitchell, 1900-1949, Αμερικανίδα συγγραφέας

Είμαστε τόσο μόνοι σ’ αυτή τη ζωή που πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως η μοναξιά του θανάτου δεν είναι παρά ένα σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης.
Emile M. Cioran, 1911-1995, Γαλλορουμάνος φιλόσοφος

Μην αναζητείς τον θάνατο. Ο θάνατος θα σε βρει.
Νταγκ Χάμερσκελντ, 1905-1961, Γεν. Γραμματέας ΟΗΕ

Ο άνθρωπος γεννήθηκε όταν για πρώτη φορά, μπροστά σε ένα πτώμα, αναρωτήθηκε: «γιατί;»
André Malraux, 1901-1976, Γάλλος συγγραφέας & πολιτικός

Όταν πεθαίνεις είναι σαν να πεθαίνουν και όλοι οι άλλοι.
Cormac McCarthy, 1933-, Αμερικανός συγγραφέας

Η πρώτη προϋπόθεση για την αθανασία είναι ο θάνατος.
Stanislaw Jerzy Lec, 1906-1966, Πολωνός γνωμικογράφος

Ο άνθρωπος πρέπει να φεύγει από τη ζωή όπως θα έφευγε από ένα πανδοχείο, όχι από μια κατοικία.
Κάτων ο πρεσβύτερος, 234-149 π.Χ., Ρωμαίος πολιτικός & συγγραφέας

Ζεις μονάχα δυο φορές. Μια φορά όταν γεννιέσαι και μια φορά όταν αντικρίζεις το θάνατο καταπρόσωπο.
Ian Flemming, 1908-1964, Βρετανός συγγραφέας
(«Ζεις μονάχα δυο φορές», 1964)

Κάποιος που πρόκειται να πεθάνει, δεν πενθεί τους πεθαμένους.
Friedrich Durrenmatt, 1921-1990, Ελβετός θεατρ. συγγραφέας

Μια αυτοβιογραφία είναι μια νεκρολογία σε μορφή σίριαλ, από όπου λείπει το τελευταίο επεισόδιο.
Quentin Crisp, 1908-1999, Βρετανός συγγραφέας

Η ζωή δεν είναι παρά μια στάση προς κάπου απείρως καλύτερα.
Jim Varney, 1949-2000, Αμερικανός κωμικός

 R άρεσε σε 7
John Barrymore Να πεθάνω; Θα έλεγα όχι, αγαπητέ μου. Κανένας Barrymore δεν θα επέτρεπε να συμβεί κάτι τόσο τετριμμένο στον εαυτό του.
John Barrymore, 1882-1942, Αμερικανός ηθοποιός

Όσο συνεχίζεις να γεννιέσαι, δεν πειράζει να πεθαίνεις και καμιά φορά.
Orson Scott Card, 1951-, Αμερικανός συγγραφέας επιστ. φαντασίας

Το να πεθάνεις μόνος, σε ένα βράχο κάτω από τον ήλιο στη μέση του πουθενά, σαν λύκος, σαν ένα μεγάλο πουλί, μου φαίνεται ότι είναι μεγάλη τύχη.
Edward Abbey, 1927-1989, Αμερικανός περιβαλλοντολόγος

Ένας τάφος είναι πάντα το πιο ασφαλές καταφύγιο απέναντι στις επιθέσεις του πεπρωμένου.
Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799, Γερμανός γνωμικογράφος

Το να πεθαίνουμε είναι κάτι που τα ανθρώπινα πλάσματα κάνουμε συνεχώς, όχι μόνο στο τέλος της φυσικής μας ύπαρξης σ’ αυτή τη γη.
Elisabeth Kübler-Ross, 1926-2004, Ελβετο-αμερικανίδα ψυχολόγος

Ο θάνατος είναι η ανάληψη σε μια καλύτερη βιβλιοθήκη.
John Donne, 1572-1631, Άγγλος ποιητής & κληρικός

Σεξ και θάνατος: η εξώπορτα και η πίσω πόρτα αυτού του κόσμου.
William Faulkner, 1897-1962, Αμερικανός συγγραφέας, Νόμπελ 1949

Ο θάνατος δεν είναι το τέλος του πόνου. Το να πιστεύεις στη γαλήνη είναι ένα είδος αίρεσης.
Graham Green, 1904-1991, Βρετανός συγγραφέας

Δεν είναι λιγότερο μάταιο να εύχεσαι το θάνατο από το να τον φοβάσαι.
Philip Sidney, 1554-1586, Άγγλος ποιητής & αυλικός

Ο θάνατος μπαίνει μέσα τη ζωή όπως ο άντρας μπαίνει μέσα στη γυναίκα.
Από τη διδασκαλία ΤΑΟ

Ο θάνατος είναι μια απόμακρη φήμη για τους νέους.
Andy Rooney , 1919-2011, Αμερικανός τηλεπαρουσιαστής

Ο θάνατος και ο χρόνος έχουν το ίδιο επώνυμο.
Domenico Cieri Estrada, 1954-, Μεξικανός συγγραφέας

Αν το να είσαι παιδί σημαίνει να μαθαίνεις πώς να ζήσεις, το να είσαι ενήλικος σημαίνει να μαθαίνεις πώς να πεθάνεις.
Stephen King, 1947-, Αμερικανός συγγραφέας μυστηρίου & τρόμου

Φοβόταν τρομερά το θάνατο γιατί δεν είχε ζήσει ακόμα.
Franz Kafka, 1883-1924, Τσέχος συγγραφέας

Θάνατος: το τούνελ στην άκρη του φωτός.
Paul Carvel, 1964-, Βέλγος συγγραφέας & γνωμικογράφος

Πραγματικά επιβιώνουμε κάθε στιγμή, τελικά, εκτός από την τελευταία.
John Updike, 1932-2009, Αμερικανός συγγραφέας & κριτικός

Το ‘ξερα, το ‘ξερα! Γεννήθηκα σε δωμάτιο ξενοδοχείου και -να πάρει…- πεθαίνω σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.
Eugene O’Neill, 1888-1953, Αμερικανός θεατρ. συγγραφέας, Νόμπελ 1936
(τα τελευταία του λόγια)

Από όλους τους μηχανισμούς διαφυγής, ο θάνατος είναι ο πιο αποτελεσματικός.
H.L. Mencken, 1880-1956, Αμερικανός Αρθρογράφος

Δεν γίνεται να πεθάνω τώρα γιατρέ. Όχι ακόμη. Έχω πολλά πράγματα να κάνω. Μετά, θα έχω μια ολόκληρη ζωή για να πεθάνω.
Carlos Ruiz Zafón, 1964 -, Ισπανός συγγραφέας

Ο θάνατος ακυρώνει όλες τις δεσμεύσεις.
Max Beerbohm, 1872-1956, Βρετανός χιουμορίστας

Κάθε στιγμή στη ζωή είναι ένα βήμα προς τον τάφο.
Claude Prosper Jolyot de Crébillon, 1707-1777, Γάλλος συγγραφέας

Σε βάθος χρόνου, ο δείκτης βιωσιμότητας όλων μας πέφτει στο μηδέν.
Chuck Palahniuk, 1963-, Αμερικανός συγγραφέας

Η μόνη επιθυμία που έχω για την κηδεία μου είναι να μη με θάψουν ζωντανό.
Λόρδος Τσέστερφηλντ, 1694-1773, Άγγλος πολιτικός & συγγραφέας

Ο θάνατος είναι η μητέρα της ομορφιάς. Μόνο το φθαρτό μπορεί να είναι ωραίο, και αυτός είναι ο λόγος που δεν μας συγκινούν τα ψεύτικα λουλούδια.
Wallace Stevens, 1879-1955, Αμερικανός ποιητής

Ο θάνατος είναι έλλειψη καλών τρόπων.
Alphonse Allais, 1854-1905, Γάλλος χιουμορίστας

Μόνο οι νεκροί μπορούν να αναστηθούν. Κάτι που είναι πιο δύσκολο με τους ζωντανούς.
Stanislaw Jerzy Lec, 1906-1966, Πολωνός γνωμικογράφος

Υπάρχει κάποιος που θυμάται το δρόμο για το κατώφλι σου.
Τη ζωή μπορείς να την αποφύγεις, αλλά όχι το θάνατο.
T. S. Eliot, 1888-1965, Βρετανός ποιητής, Νόμπελ 1948

Ευφυολογήματα

Το πότε θα πεθάνεις είναι σαν το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού σου... Δεν είναι στο χέρι σου.
Αρκάς, 'Ελληνας δημιουργός κόμικς

Το κρεβάτι είναι το πιο επικίνδυνο μέρος. Το 90% των ανθρώπων πεθαίνουν εκεί.
Mark Twain, 1835-1910, Αμερικανός συγγραφέας

Δεν είναι που με τρομάζει ο θάνατος. Απλώς, δεν θα ήθελα να είμαι παρών όταν θα συμβεί.
Γούντυ Άλλεν, 1935-, Αμερικανός ηθοποιός & σκηνοθέτης

Όταν πεθάνω, θέλω να πεθάνω ήσυχα σαν τον παππού μου που πέθανε στον ύπνο του. Όχι ουρλιάζοντας όπως όλοι οι επιβάτες στο αυτοκίνητό του.
Will Rogers, 1879-1935, Αμερικανός ηθοποιός

Ο πρώτος άνθρωπος που πέθανε πρέπει να ένοιωσε πολύ μεγάλη έκπληξη
Wolinski, 1934-2015, Γάλλος σκιτσογράφος

Θα έδινα και τη ζωή μου γι’ αυτήν τη χώρα, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα ‘ρθει κανένας στην κηδεία μου.
Altan, 1942-, Ιταλός σκιτσογράφος

Κάθε αποχωρισμός είναι ένας μικρός θάνατος, αλλά κάθε θάνατος είναι ένας μεγάλος αποχωρισμός.
Alphonse Allais, 1854-1905, Γάλλος χιουμορίστας

Οι φόροι και ο θάνατος θα υπάρχουν πάντα. Ο θάνατος όμως δεν γίνεται χειρότερος κάθε χρόνο.
Ανώνυμος

Αν τυχόν πεθάνεις σε ασανσέρ, βεβαιώσου ότι πάτησες το κουμπί που πάει προς τα πάνω.
Sam Levenson, 1911-1980, Αμερικανός τηλεπαρουσιαστής

Στην πόλη, μια κηδεία είναι ενόχληση για την κυκλοφορία. Στην επαρχία, είναι ένα είδος δημόσιας διασκέδασης.
George Ade, 1866-1944, Αμερικανός χιουμορίστας

Θέλω έναν παπά, έναν ραβίνο και έναν προτεστάντη πάστορα. Θέλω να μοιράσω τις πιθανότητές μου.
Wilson Mizner, 1876-1913, Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας
(στο νεκροκρέβατό του)

Ελπίζω όταν πεθάνω οι άνθρωποι να λένε για μένα: «κοίτα να δεις φίλε μου, αυτός ο τύπος μου χρωστούσε ένα σωρό λεφτά».
Jack Handey, 1949-, Αμερικανός κωμικός

Ο πατέρας μου πάντα έλεγε ότι ο θάνατος είναι ένας ύπνος… αλλά, όπως το βλέπω εγώ, είναι πολύ πιο δύσκολο να σηκωθείς το πρωί.
Terry Pratchett, 1948-2015, Βρετανός συγγραφέας

Στην κηδεία μου θέλω τη Μέρυλ Στρηπ να κλαίει με πέντε διαφορετικές προφορές.
Joan Rivers, 1933-2014, Αμερικανίδα κωμικός

Είτε είναι νεκρός είτε το ρολόι μου έχει σταματήσει.
Groucho Marx, 1890-1977, Αμερικανός κωμικός

Η διαφορά ανάμεσα στο θάνατο και στους φόρους είναι ότι ο θάνατος δεν γίνεται χειρότερος κάθε φορά που συνεδριάζει το Κογκρέσο.
Will Rogers, 1879-1935, Αμερικανός ηθοποιός

Παραδοξολογίες

Είμαι εναντίον της χρήσης του θανάτου σαν τιμωρία. Είμαι επίσης εναντίον της χρήσης του σαν ανταμοιβή.
Stanislaw Jerzy Lec, 1906-1966, Πολωνός γνωμικογράφος

Αν δεν πηγαίνεις στις κηδείες των άλλων, δεν θα ‘ρθουν κι εκείνοι στη δική σου. 
Yogi Berra, 1925-2015, Αμερικανός παίκτης του baseball

Το προνόμιο των νεκρών: δεν πεθαίνουν ποτέ.
D’ Annunzio, 1863-1938, Ιταλός ποιητής

Ο Waldo ήταν ένας από εκείνους τους ανθρώπους που βελτιώνονται πάρα πολύ με τον θάνατο.
Hector Hugh Munro (Saki), 1870-1916, Βρετανός διηγηματογράφος

«Δεν βλέπεις τους ανθρώπους στα καλύτερά τους σ’ αυτήν τη δουλειά», είπε ο Θάνατος.
Terry Pratchett, 1948-2015, Βρετανός συγγραφέας

Κινηματογραφικές Ατάκες

Ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε και γι’ αυτό ανά πάσα στιγμή είμαστε αθάνατοι.
Αντρέι Ταρκόφσκυ, 1932-1986, Ρώσος σκηνοθέτης
(από το «Σολάρις»)

Στίχοι

Καβάλα απάνω σε ίσκινα άλογα τους ίσκιους κυνηγούμε·
ίσκιος κι ο θάνατος, και κυνηγάει τον ίσκιο της ζωής μας.
Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας

Τότε οι νεκροί πεθαίνουνε, όταν τους λησμονάνε!
Κώστας Ουράνης, 1890-1953, Ποιητής

Είναι γλυκύς ο θάνατος όταν κοιμώμεθα εις την πατρίδα.
Ανδρέας Κάλβος, 1792-1869, Έλληνας ποιητής

Θάνατος είναι οι κάργες που χτυπιούνται
στους μαύρους τοίχους και στα κεραμίδια,
θάνατος οι γυναίκες που αγαπιούνται
καθώς να καθαρίζουνε κρεμμύδια.
Κώστας Καρυωτάκης, 1896-1928, Έλληνας ποιητής
(από το ποίημα «Πρέβεζα»)

Γλυκιά η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα.
Διονύσιος Σολωμός, 1797-1857, Εθνικός Ποιητής

Του αντρειωμένου ο θάνατος δίνει ζωή στη νιότη.
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, 1829-1879, Έλληνας ποιητής

Δυο πόρτες έχει η ζωή,
άνοιξα μια και μπήκα
κι ώσπου να ‘ρθει το δειλινό,
από την άλλη βγήκα.
Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, 1893-1972, Στιχουργός

Μου χρειάζεται πριν απ' το θάνατό μου μια ύστατη γνώση,
η γνώση τού θανάτου μου, για να μπορέσω να πεθάνω.
Γιάννης Ρίτσος, 1909-1990, Έλληνας ποιητής
(«Αποχαιρετισμός»)

Τ’ ανδρειωμένου η ψυχή, του φοβερού του κλέφτη
με τη βοή του τουφεκιού στα σύγνεφ’ απαντιέται,
αδελφικά αγκαλιάζονται, χάνονται, σβηώνται, πάνε…
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, 1829-1879, Έλληνας ποιητής
(από το «Ο Δήμος και το καριοφίλι του»)

Την πρώτη μέρα μετά από ένα θάνατο, η νέα απουσία 
είναι πάντα η ίδια. Θα πρέπει να προσέχουμε
ο ένας τον άλλο, θα πρέπει να είμαστε καλοί.
Όσο έχουμε ακόμα καιρό.
Philip Larkin, 1922-1985, Βρετανός ποιητής

Το να πεθαίνεις
είναι μια τέχνη σαν όλες τις άλλες.
Την κάνω εξαιρετικά καλά.
Sylvia Plath, 1932-1963, Αμερικανίδα ποιήτρια & συγγραφέας

Κι επήγαν και παλέψανε στα μαρμαρένια αλώνια,
κι όθε χτυπάει ο Διγενής, το αίμα αυλάκι κάνει,
κι όθε χτυπάει ο Χάροντας, το αίμα τράφο κάνει.
Από το έπος του Διγενή Ακρίτα

Του κάθε ανθρώπου ο θάνατος, εμένα λιγοστεύει.
John Donne, 1572-1631, Άγγλος ποιητής & κληρικός

Θυμόσοφες Ρήσεις

Μακάρι να πεθάνεις στο κρεβάτι, στα 95 σου, σκοτωμένος από ένα ζηλιάρη σύζυγο.
Ιρλανδέζικη πρόποση

Παροιμίες

Όπου πεθαίνουνε πολλοί, θάνατο δε φοβάσαι.

Ο γέρος πάει ή από πέσιμο ή από χέσιμο.

Ο Χάρος φίλους και εχθρούς σ' ένα τραπέζι σμίγει.

Εις του θανάτου τες πληγές βοτάνια δε χωρούσι
ούτε γιατροί γιατρεύουσι ούτ’ άγιοι βοηθούσιν.

Να σου πει ο παπάς στ’ αυτί κι ο διάκος στο κεφάλι.
βασικά είναι κατάρα· σημαίνει 'να πεθάνεις'

Απόθανε να σ’ αγαπώ και ζε να μη σε θέλω.

Εις του θανάτου τις πληγές, βοτάνια δε χωρούνε.

Ξένες Παροιμίες

Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
Διεθνής παροιμία

Οι καλοί πεθαίνουν νέοι.
Αγγλική παροιμία

Ο θάνατος πάντα έρχεται ή πολύ νωρίς ή πολύ αργά.
Αγγλική παροιμία

Φράσεις Παροιμιώδεις

Το αιώνιο σκοτάδι.

Πνέει τα λοίσθια.

Το είπε το ποίημα.

Τα τίναξε (τα πέταλα).

Βλέπει τα ραδίκια ανάποδα.

Περισσότερα σοφά λόγια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger