Διαδραστικά online κουίζ για τα Μαθηματικά Λυκείου

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Μαθηματικά Α' Λυκείου


Άλγεβρα Α Λυκείου-Online Tests-Λογική,Σύνολα,Πιθανότητες,Πραγματικοί Αριθμοί,Εξισώσεις,Εξισώσεις,
Επιμέλεια: Βασίλης Κράνιας -Πηγή: e-maths.gr


Άλγεβρα Α Λυκείου-Ερωτήσεις κρίσεως στο πρόσημο τριωνύμου-Επιμέλεια: Κων/νος Σαμαράς-Πηγή:http://www.samaras.info/


● Άλγεβρα Α Λυκείου-Άσκηση στην αναγνώριση τετραγωνικών συναρτήσεων-Επιμέλεια: Κων/νος Σαμαράς-Πηγή:http://www.samaras.info/● Άλγεβρα Α Λυκείου-Ερωτήσεις κατανόησης 2ου Κεφαλαίου    Πηγή:http://www.mathnet.gr/
 


● Άλγεβρα Α Λυκείου-Quiz στη Λογική της Α Λυκείου  Πηγή:http://www.mathnet.gr/ 
 


● Γεωμετρία Α Λυκείου-I.Επιμέλεια: Χάρης Ρηγανάς Πηγή:bfrantzik79.blogspot.gr
 


● Γεωμετρία Α Λυκείου-II.Επιμέλεια: Χάρης Ρηγανάς Πηγή:bfrantzik79.blogspot.gr
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Μαθηματικά Β' Λυκείου

Άλγεβρα Β Λυκείου-Συστήματα-Ορίζουσες-Πολυώνυμα  Επιμέλεια: Βασίλης Βότσης -Πηγή: http://vvotsis.gr/
 


Άλγεβρα Β Λυκείου-Quiz στις ιδιότητες Συναρτήσεων  Επιμέλεια: Γιάννης Λαζαρίδης Πηγή:http://www.mathnet.gr/
 


Άλγεβρα Β Λυκείου-Quiz στα συστήματα εξισώσεων. Επιμέλεια: Γιάννης Λαζαρίδης Πηγή:http://www.mathnet.gr/
 


Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου-Quiz στα διανύσματα  Επιμέλεια: Γιάννης Λαζαρίδης Πηγή:http://www.mathnet.gr/
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Μαθηματικά Γ' Λυκείου
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας &Πληροφορικής

Μαθηματικά Γ Λυκείου-Συναρτήσεις-Πράξεις-Μονοτονία-Ακρότατα-1-1-Αντίστροφη-Όρια Διαγωνίσματα Επιμέλεια: Βασίλης Βότσης-Πηγή: http://vvotsis.gr/ 


Ανάλυση Γ Λυκείου --Τεστ κλειστού τύπου Επιμέλεια: Χαράλαμπος Φιλιππίδης -Πηγή: http://xkfilippidis.blogspot.gr

 

Συναρτήσεις-Επιμέλεια:Δημήτρης Μπούζας Πηγή:http://maths4people.blogspot.gr/
 

Όρια-Θ. Bolzano-Επιμέλεια:Δημήτρης Μπούζας Πηγή:http://maths4people.blogspot.gr/
 

Παράγωγος (Α Μέρος)-Επιμέλεια:Δημήτρης Μπούζας Πηγή:http://maths4people.blogspot.gr/
 

Παράγωγος (Β Μέρος)-Επιμέλεια:Δημήτρης Μπούζας Πηγή:http://maths4people.blogspot.gr/
 

Ολοκληρώματα-Επιμέλεια:Δημήτρης Μπούζας Πηγή:http://maths4people.blogspot.gr/
 

Όλη η ύλη-Επιμέλεια:Δημήτρης Μπούζας Πηγή:http://maths4people.blogspot.gr/
 

Μιγαδικοί Αριθμοί-Επιμέλεια:Δημήτρης Μπούζας Πηγή:http://maths4people.blogspot.gr/

● Γ Λυκείου-Quiz στους Μιγαδικούς Αριθμούς  Πηγή:http://www.mathnet.gr/
 


● Γ Λυκείου-Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Κεφάλαιο 1: Συναρτήσεις-Όριο-Συνέχεια Συνάρτησης
Ενότητα 1: Έννοια συνάρτησης-Γραφική παράσταση-Ισότητα συναρτήσεων-Πράξεις με συναρτήσεις-Σύνθεση συναρτήσεων     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις αντιστοίχισης-Θέμα Α                             
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα Α   Ερωτήσεις σωστού-λάθους - Θέμα Α            
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α             
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα Α Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα Α                  
  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α            
 Ερωτήσεις σωστού-λάθους (1-10)-Θέμα Α      
  Ερωτήσεις σωστού-λάθους (11-20)-Θέμα Α        
Ερωτήσεις σωστού-λάθους (21-27)-Θέμα Α    
Ενότητα 2: Μονοτονία συνάρτησης -Ακρότατα συνάρτησης     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις Σωστού-Λάθους Θέμα Α            
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α              
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις  αντιστοίχισης - Θέμα Α              
Ενότητα 3: Συνάρτηση 1-1-Αντίστροφη συνάρτηση     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις Σωστού-Λάθους Θέμα Α           
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α              
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις Σωστού-Λάθους Θέμα Α            
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α     

Ενότητα 4: Έννοια ορίου-Πλευρικά όρια-Όριο και διάταξη- Όριο και πράξεις     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις αντιστοίχισης-Θέμα Α                            
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις σωστού-λάθους - Θέμα Α               
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α            
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα Α Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα Α                 
 Ερωτήσεις σωστού-λάθους (1-2)-Θέμα Α             
 Ερωτήσεις σωστού-λάθους (3-6)-Θέμα Α       
Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού Θέμα Α               

Ενότητα 5: Κριτήριο παρεμβολής-Τριγωνομετρικά όρια-Όριο σύνθετης συνάρτησης     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις Σωστού-Λάθους Θέμα Α           
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α              
Ενότητα 6: Μη πεπερασμένο όριο-Όριο συνάρτησης στο άπειρο.     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις αντιστοίχισης-Θέμα Α                            
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις σωστού-λάθους - Θέμα Α               
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α            
Ενότητα 7: Συνέχεια συνάρτησης- Πράξεις με συνεχείς συναρτήσεις-Συνέχεια συνάρτησης σε διαστήματα.     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις σωστού-λάθους - Θέμα Α               
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις σωστού-λάθους - Θέμα Α               
Ενότητα 8: Θεώρημα Βolzano-Πρόσημο συνάρτησης-Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών-Θεώρημα Μέγιστης και Ελάχιστης Τιμής-Σύνολο τιμών συνεχούς συνάρτησης.     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις σωστού-λάθους - Θέμα Α (Μέρος Α)                  
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις σωστού-λάθους-Θέμα Α (Μέρος Β)           
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α             
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα Α Ερωτήσεις σωστού-λάθους - Θέμα Α          

  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 2- Θέμα Α           
 Ερωτήσεις σωστού λάθους (Μέρος Α)-Θέμα Α         
  Ερωτήσεις σωστού λάθους  (Μέρος Β)-Θέμα Α         
Ερωτήσεις σωστού-λάθους -Θέμα Α          
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις πολλαπλής επιλογής  Θέμα Α                      
         
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Γενική Παιδεία-Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Συναρτήσεις-Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 1ο Πηγή:http://www.lymenesaskiseis.gr/

Στατιστική-Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 1ο Πηγή:http://www.lymenesaskiseis.gr/
 

Στατιστική-Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 2ο Πηγή:http://www.lymenesaskiseis.gr/
 

perikentro.blogspot.gr

Περισσότερες online ασκήσεις για το Λύκειο εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)