ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

9/5/17

Διαδραστικά online κουίζ για τα Μαθηματικά Λυκείου

Μαθηματικά Α' Λυκείου


Άλγεβρα Α Λυκείου-Online Tests-Λογική,Σύνολα,Πιθανότητες,Πραγματικοί Αριθμοί,Εξισώσεις,Εξισώσεις,
Επιμέλεια: Βασίλης Κράνιας -Πηγή: e-maths.gr


Άλγεβρα Α Λυκείου-Ερωτήσεις κρίσεως στο πρόσημο τριωνύμου-Επιμέλεια: Κων/νος Σαμαράς-Πηγή:http://www.samaras.info/


● Άλγεβρα Α Λυκείου-Άσκηση στην αναγνώριση τετραγωνικών συναρτήσεων-Επιμέλεια: Κων/νος Σαμαράς-Πηγή:http://www.samaras.info/● Άλγεβρα Α Λυκείου-Ερωτήσεις κατανόησης 2ου Κεφαλαίου    Πηγή:http://www.mathnet.gr/
 


● Άλγεβρα Α Λυκείου-Quiz στη Λογική της Α Λυκείου  Πηγή:http://www.mathnet.gr/ 
 


● Γεωμετρία Α Λυκείου-I.Επιμέλεια: Χάρης Ρηγανάς Πηγή:bfrantzik79.blogspot.gr
 


● Γεωμετρία Α Λυκείου-II.Επιμέλεια: Χάρης Ρηγανάς Πηγή:bfrantzik79.blogspot.gr
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Μαθηματικά Β' Λυκείου

Άλγεβρα Β Λυκείου-Συστήματα-Ορίζουσες-Πολυώνυμα  Επιμέλεια: Βασίλης Βότσης -Πηγή: http://vvotsis.gr/
 


Άλγεβρα Β Λυκείου-Quiz στις ιδιότητες Συναρτήσεων  Επιμέλεια: Γιάννης Λαζαρίδης Πηγή:http://www.mathnet.gr/
 


Άλγεβρα Β Λυκείου-Quiz στα συστήματα εξισώσεων. Επιμέλεια: Γιάννης Λαζαρίδης Πηγή:http://www.mathnet.gr/
 


Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου-Quiz στα διανύσματα  Επιμέλεια: Γιάννης Λαζαρίδης Πηγή:http://www.mathnet.gr/
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Μαθηματικά Γ' Λυκείου
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας &Πληροφορικής

Μαθηματικά Γ Λυκείου-Συναρτήσεις-Πράξεις-Μονοτονία-Ακρότατα-1-1-Αντίστροφη-Όρια Διαγωνίσματα Επιμέλεια: Βασίλης Βότσης-Πηγή: http://vvotsis.gr/ 


Ανάλυση Γ Λυκείου --Τεστ κλειστού τύπου Επιμέλεια: Χαράλαμπος Φιλιππίδης -Πηγή: http://xkfilippidis.blogspot.gr

 

Συναρτήσεις-Επιμέλεια:Δημήτρης Μπούζας Πηγή:http://maths4people.blogspot.gr/
 

Όρια-Θ. Bolzano-Επιμέλεια:Δημήτρης Μπούζας Πηγή:http://maths4people.blogspot.gr/
 

Παράγωγος (Α Μέρος)-Επιμέλεια:Δημήτρης Μπούζας Πηγή:http://maths4people.blogspot.gr/
 

Παράγωγος (Β Μέρος)-Επιμέλεια:Δημήτρης Μπούζας Πηγή:http://maths4people.blogspot.gr/
 

Ολοκληρώματα-Επιμέλεια:Δημήτρης Μπούζας Πηγή:http://maths4people.blogspot.gr/
 

Όλη η ύλη-Επιμέλεια:Δημήτρης Μπούζας Πηγή:http://maths4people.blogspot.gr/
 

Μιγαδικοί Αριθμοί-Επιμέλεια:Δημήτρης Μπούζας Πηγή:http://maths4people.blogspot.gr/

● Γ Λυκείου-Quiz στους Μιγαδικούς Αριθμούς  Πηγή:http://www.mathnet.gr/
 


● Γ Λυκείου-Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Κεφάλαιο 1: Συναρτήσεις-Όριο-Συνέχεια Συνάρτησης
Ενότητα 1: Έννοια συνάρτησης-Γραφική παράσταση-Ισότητα συναρτήσεων-Πράξεις με συναρτήσεις-Σύνθεση συναρτήσεων     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις αντιστοίχισης-Θέμα Α                             
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα Α   Ερωτήσεις σωστού-λάθους - Θέμα Α            
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α             
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα Α Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα Α                  
  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α            
 Ερωτήσεις σωστού-λάθους (1-10)-Θέμα Α      
  Ερωτήσεις σωστού-λάθους (11-20)-Θέμα Α        
Ερωτήσεις σωστού-λάθους (21-27)-Θέμα Α    
Ενότητα 2: Μονοτονία συνάρτησης -Ακρότατα συνάρτησης     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις Σωστού-Λάθους Θέμα Α            
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α              
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις  αντιστοίχισης - Θέμα Α              
Ενότητα 3: Συνάρτηση 1-1-Αντίστροφη συνάρτηση     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις Σωστού-Λάθους Θέμα Α           
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α              
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις Σωστού-Λάθους Θέμα Α            
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α     

Ενότητα 4: Έννοια ορίου-Πλευρικά όρια-Όριο και διάταξη- Όριο και πράξεις     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις αντιστοίχισης-Θέμα Α                            
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις σωστού-λάθους - Θέμα Α               
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α            
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα Α Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα Α                 
 Ερωτήσεις σωστού-λάθους (1-2)-Θέμα Α             
 Ερωτήσεις σωστού-λάθους (3-6)-Θέμα Α       
Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού Θέμα Α               

Ενότητα 5: Κριτήριο παρεμβολής-Τριγωνομετρικά όρια-Όριο σύνθετης συνάρτησης     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις Σωστού-Λάθους Θέμα Α           
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α              
Ενότητα 6: Μη πεπερασμένο όριο-Όριο συνάρτησης στο άπειρο.     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις αντιστοίχισης-Θέμα Α                            
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις σωστού-λάθους - Θέμα Α               
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α            
Ενότητα 7: Συνέχεια συνάρτησης- Πράξεις με συνεχείς συναρτήσεις-Συνέχεια συνάρτησης σε διαστήματα.     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις σωστού-λάθους - Θέμα Α               
Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις σωστού-λάθους - Θέμα Α               
Ενότητα 8: Θεώρημα Βolzano-Πρόσημο συνάρτησης-Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών-Θεώρημα Μέγιστης και Ελάχιστης Τιμής-Σύνολο τιμών συνεχούς συνάρτησης.     
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις σωστού-λάθους - Θέμα Α (Μέρος Α)                  
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις σωστού-λάθους-Θέμα Α (Μέρος Β)           
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Θέμα Α             
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα Α Ερωτήσεις σωστού-λάθους - Θέμα Α          

  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 2- Θέμα Α           
 Ερωτήσεις σωστού λάθους (Μέρος Α)-Θέμα Α         
  Ερωτήσεις σωστού λάθους  (Μέρος Β)-Θέμα Α         
Ερωτήσεις σωστού-λάθους -Θέμα Α          
 Ερωτήσεις αντιστοίχισης - Θέμα ΑΕρωτήσεις πολλαπλής επιλογής  Θέμα Α                      
         
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Γενική Παιδεία-Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Συναρτήσεις-Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 1ο Πηγή:http://www.lymenesaskiseis.gr/

Στατιστική-Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 1ο Πηγή:http://www.lymenesaskiseis.gr/
 

Στατιστική-Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 2ο Πηγή:http://www.lymenesaskiseis.gr/
 

perikentro.blogspot.gr

Περισσότερες online ασκήσεις για το Λύκειο εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πατήστε κλικ στην εικόνα και ενημερωθείτε για τα ιδιαίτερα μαθήματα που προσφέρονται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως από τον δημιουργό της Ηλεκτρονικής Διδασκαλίας

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Πατήστε κλικ στην εικόνα και βρείτε πλούσιο δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για να μάθετε Αγγλικά από τον υπολογιστή σας

ΔΩΡΕΑΝ E-BOOKS

ΔΩΡΕΑΝ E-BOOKS
Πατήστε κλικ στην εικόνα και βρείτε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία του Αποστόλη Ζυμβραγάκη

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 100+ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 100+ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Πλήρης οδηγός ενιαίας εξέτασης Γλώσσας και Λογοτεχνίας!

ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ

 
Copyright © 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger