ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

13/7/17

Εγκλίσεις - Θεωρία και ασκήσεις


Οι εγκλίσεις των ρημάτων

Οι εγκλίσεις είναι μορφές που παίρνει το ρήμα ανάλογα με το τι θέλει να δηλώσει ο ομιλητής : βεβαιότητα, επιθυμία, προσταγή.

Οι εγκλίσεις είναι τρεις : Οριστική – Υποτακτική – Προστακτική

α΄συζυγία + β΄συζυγία ενεργητικής φωνής
(-ω) --- (ώ)

 
Οριστική
Υποτακτική(να, ας,  για να)
Προστακτική
Απαρέμ-φατο
Μετοχή
Ενεστώτας
δένωαγαπώνα δένωνα αγαπώδένε –δένετεαγάπα-αγαπάτε δένονταςαγαπώντας
Παρατατικόςέδενααγαπούσα
Αόριστος
έδεσααγάπησανα δέσωνα αγαπήσωδέσε – δέστεαγάπησε-αγαπήστεδέσειαγαπήσει

Μ. Στιγμιαίος
θα δέσωθα αγαπήσω    
Μ. Εξακ/κός
θα δένωθα αγαπώ    
Παρακείμενος
έχω δέσει
έχω αγαπήσει
να έχω δέσεινα έχω αγαπήσει  έχοντας δέσει

Υπερσυντέλικος
είχα δέσει
είχα αγαπήσει
    
Συντελεσμένος Μέλλων
θα έχω δέσειθα έχω
αγαπήσει
    

α΄συζυγία + β΄συζυγία παθητικής φωνής
(-ομαι) --- (-ούμαι -ιέμαι)

 
Οριστική
Υποτακτική(να, ας, για να)
Προστακτική
Απαρέμ-φατο
Μετοχή
Ενεστώταςδένομαιθεωρούμαιαγαπιέμαινα δένομαινα θεωρούμαινα αγαπιέμαινα δένεσαι –να δένεστε
να θεωρείσαι- να θεωρείστενα αγαπιέσαι
να αγαπιέστε
  θεωρούμενος- μενη , -μενο
Παρατατικόςδενόμουνθεωρούμουναγαπιόμουν    
Αόριστοςδέθηκαθεωρήθηκααγαπήθηκανα δεθώνα θεωρηθώνα αγαπηθώδέσου-δεθείτεθεωρήσου – θεωρηθείτεαγαπήσουαγαπηθείτεδεθείθεωρηθείαγαπηθεί

Μ. ΣτιγμιαίοςΘα δεθώΘα θεωρηθώθα αγαπηθώ    
Μ. Εξακ/κόςΘα δένομαιΘα θεωρούμαιθα αγαπιέμαι    
Παρακείμενοςέχω δεθείέχω θεωρηθείέχω αγαπηθείνα έχω δεθείνα έχω θεωρηθείνα έχω αγαπηθεί  δεμένος-η-οθεωρημένος-μένη-μένοαγαπημένος – μένη- μένο
Υπερσυντέλικοςείχα δεθείείχα θεωρηθείείχα αγαπηθεί    
Συντελεσμένος Μέλλωνθα έχω δεθείθα έχω θεωρηθείθα έχω αγαπηθεί    

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ
  • Σε ποια έγκλιση βρίσκεται το ρήμα της κάθε πρότασης ;
Ας εξεταστεί τώρα ο ασθενής. (.....................................)
Μη δεχτείτε την πώληση των αγαλμάτων. (.....................................)
Θα έρθουν σήμερα το βράδυ. (.....................................)
Η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. (.....................................)
Το πρόβλημα λύθηκε γρήγορα. (.....................................)
Η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία. (.....................................)
Σταθείτε πιστοί στις ιδέες σας. (.....................................)
Σε δέκα λεπτά να έχει ετοιμαστεί η αίθουσα. (.....................................)
Μη φοβάσαι τον εχθρό. (.....................................)
Μια στιγμή να ετοιμάσω το φαγητό. (.....................................)

  • Στο παρακάτω κείμενο υπογράμμισε τα παθητικά ρήματα Α΄ συζυγίας.
Ας ξεκουραστούμε λίγο. Αύριο θα εξεταστούμε στην Ιστορία και ήδη  έχουμε κουραστεί πολύ από το διάβασμα. Ζητήσαμε να αναβληθεί η εξέταση για μετά το Πάσχα, αλλά στο αίτημά μας δεν ανταποκρίθηκε θετικά το Υ.Π.Ε.Π.Θ. Βλέπεις πιέζονται κι αυτοί τώρα τελευταία.

  • Δίπλα από κάθε ρήμα να γράψεις τον τύπο που σου ζητά η παρένθεση.
εξετάζομαι (Μετοχή παθ/κού Ενεστώτα)    .........................................
ξαπλώνομαι (Μετοχή παθ/κού Παρακ/νου) .........................................
πληρώνομαι (Μετοχή παθ/κού Παρακ/νου)     .........................................
δέχομαι (Μετοχή παθ/κού Ενεστώτα)        .........................................
διαγωνίζομαι (Μετοχή παθ/κού Ενεστώτα)   .......................................

  • Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα βάζοντας τους τύπους του ρήματος στο ίδιο πρόσωπο με την Οριστική.
Οριστική
Προστακτική Ενεστώτα
Προστακτική Αορίστου
Μετοχή Ενεστώτα
Μετοχή Παρακειμένου
κοιτάζεστε
    
παίζεις
    
παντρεύεσαι
    
ρωτάς
    
ασκείσαι
    
διαβάζετε
    
εξομολογείσαι
    
γελιέστε
    
κρύβεις
    
κυβερνάτε
    
  • Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις στον κατάλληλο χρόνο με τα ρήματα της παρένθεσης.
(διαιρούμαι, καταργούμαι, ξεχνιέμαι, χειρουργούμαι, φοβούμαι, αρκούμαι, παραπονιέμαι, πληροφορούμαι)
Ο ασθενής (........................................................) σε δυο ώρες. (Συντελ/νος Μέλλων)
Οι συνταξιούχοι φέτος(.......................................) σε μικρές αυξήσεις. (Αόριστος)
Αυτά που έγιναν σήμερα (......................................) σε λίγο καιρό. (Στιγμιαίος Μέλλων)
Η Άννα (..............................................) γιατί έμενε πολλές ώρες μόνη. (Παρατατικός)
Υπολογίζω ότι σύντομα (.........................................) τα αποτελέσματα. (Στιγμ. Μέλ.)
Το μωρό (....................................) όταν πλησίασε ο σκύλος. (Αόριστος)
Αυτός ο όρος (...........................................) από τα συμβόλαια. (Παρακείμενος)
Στον Πελοποννησιακό πόλεμο οι Έλληνες (.....................................................) σε δυο στρατόπεδα.   (Υπερσ/κος)

  • Από Ενεργητική σε Παθητική και αντίστροφα .
Η αστυνομία έχει ειδοποιήσει του μάρτυρες.
.............................................................................................................................................................
Είχα πετάξει το εισιτήριο κατά λάθος.
.............................................................................................................................................................
Το σπίτι πουλήθηκε από τον αδερφό μου.
.............................................................................................................................................................
Τα μπάνια ωφέλησαν τον παππού μου.
.............................................................................................................................................................
Η Μαρία Κάλλας αγαπήθηκε από όλους τους Έλληνες.
.............................................................................................................................................................
Οι στρατιώτες εκτέλεσαν τη διαταγή.

.............................................................................................................................................................

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger