Επικοινωνήστε ή επικοινωνείστε; Παρακολουθήστε ή παρακολουθείστε; Τηλεφωνήστε ή τηλεφωνείστε;

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
4
Πρόκειται για ένα λάθος που συναντάμε καθημερινά τόσο σε έντυπα όσο και στην τηλεόραση. Σωστός είναι ο τύπος με το -η-, καθώς πρόκειται για προστακτική αορίστου. 
Η προστακτική αορίστου χρησιμοποιείται για να δώσουμε μια διαταγή για να γίνει κάτι για μία φορά. Η ορθογραφία της προστακτικής αορίστου είναι η εξής:
Τα ρήματα της β' συζυγίας (που τονίζονται στο -ώ, π.χ. τηλεφωνώ), στην προστακτική αορίστου παίρνουν -η-. Π.χ. τηλεφωνώ - τηλεφωνήστε, παρακολουθώ - παρακολουθήστε, επικοινωνώ - επικοινωνήστε.
Τα ρήματα της α' συζυγία (που δεν τονίζονται στο -ω, π.χ. γυρίζω), στην προστακτική αορίστου παίρνουν το -i- που έχουν και στον ενεστώτα. Π.χ. γυρίζω - γυρίστε, δακρύζω - δακρύστε, αθροίζω - αθροίστε.
Για το e-didaskalia.blogspot.gr, Αποστόλης Ζυμβραγάκης, φιλόλογος.

Δημοσίευση σχολίου

4Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου