ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

16/11/17

Βασικές φράσεις στα ΡωσικάΕδώ θα βρείτε τη μετάφραση περισσότερων από 50 σημαντικών εκφράσεων και λέξεων από τα ρωσικά στα ελληνικά.
Έτσι θα είστε προετοιμασμένοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ταξίδι σας στην Ρωσία.

Μάθετε μαζί μας:
  • Πώς λέγεται Γεια σου! ή Αντίο στα ρωσικά;
  • Πώς λέγεται παρακαλώ και ευχαριστώ στα ρωσικά;
  • Πώς μεταφράζεται το ναι και το όχι στα ρωσικά;
  • Πώς μπορείτε να πείτε "Με λένε..." στα ρωσικά;
  • Πώς λέγεται "Δεν μιλάω καθόλου ρωσικά" στα ρωσικά;
  • Επιπλέον μάθετε και τους αριθμούς στα ρωσικά.

Με αυτό το βίντεο μαθαίνετε τις πιο σημαντικές λέξεις στα ρωσικά:
 

Καλωσόρισμα

 

Привет!Γειά σου!

Доброе утро!Καλημέρα!

Добрый день!Χαίρετε!

Добрый вечер!Καλησπέρα!

Спокойной ночи!Καληνύχτα! (m,f)

Пока!Γεια!

До свидания!Στο επανειδήν!

Σημαντικό λεξιλόγιο

 

даναι

нетόχι

возможноίσως

хорошоεντάξει

Спасибо!Ευχαριστώ!

Пожалуйста!Ευχαρίστησή μου! (m/f)

Извините,...Συγγνώμη,...
Мне очень жаль.Λυπάμαι. (m/f)

У меня есть
у меня нет ...
Έχω ... / δεν έχω ...

У нас есть
у нас нет ...
Έχουμε / Δεν έχουμε ...

Есть
нет ...
Είναι / δεν είναι ...

Συστήνομαι

 

Меня зовут ...Με λένε ...

Я из ...Κατάγομαι από ...

Мне ... лет.Είμαι... χρονών.

Я женат.
Я не женат.
Я замужем.
Я не замужем.
Είμαι παντρεμένος. (m) / Είμαι παντρεμένη. (f) / Δεν είμαι παντρεμένος. (m) / Δεν είμαι παντρεμένη. (f)

Я путешествую один./ Я не путешествую один.Ταξιδεύω μόνος. / Ταξιδεύω μόνη. / Δεν ταξιδεύω μόνος. / Δεν ταξιδεύω μόνη.

Я путешествую с ...Ταξιδεύω με ...

Συνεννόηση

 

Яне говорю по-русски.Δεν μιλάω ρωσικά.

Я не понимаю.Δεν το καταλαβαίνω. (m/f)

Вы говорите ...?Μιλάτε...; (m, f)

Кто-нибудь говорит здесь ...?Μιλάει κανείς ...;

по-английскиαγγλικά

по-французскиγαλλικά

пожалуйста, напишите.Μπορείτε σας παρακαλώ να το γράψετε; (m/f)

пожалуйста, повторите.Μπορείτε σας παρακαλώ να το επαναλάβετε; (m/f)

Один момент, пожалуйста.Μια στιγμή, παρακαλώ.

Αριθμοί

 
нольμηδέν

одинένα

дваδύο

триτρία

четыреτέσσερα

пятьπέντε

шестьέξι

семьεπτά

восемьοκτώ

девятьεννέα

десятьδέκα

одиннадцатьέντεκα

двенадцатьδώδεκα

тринадцатьδεκατρία

четырнадцатьδεκατέσσερα

пятнадцатьδεκαπέντε

шестнадцатьδεκαέξι

семнадцатьδεκαεπτά

восемнадцатьδεκαοκτώ

девятнадцатьδεκαεννέα

двадцатьείκοσι

двадцать одинείκοσι ένα

тридцатьτριάντα

сорокσαράντα

пятьдесятπενήντα

шестьдесятεξήντα

семьдесятεβδομήντα

восемьдесятογδόντα

девяностоενενήντα

стоεκατό

тысячаχίλια

один миллионένα εκατομμύριο

параένα ζευγάριΔημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger