Η κλίση του ρήματος λύω στα αρχαία ελληνικά σε όλους τους χρόνους, τις εγκλίσεις και τις φωνές

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
 Ενεργητική φωνή: λύω

Ε
ν
ε
σ
τ
ώ
τ
α
ς
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
λύω
λύεις
λύει
λύομεν
λύετε
λύουσι
λύω
λύῃς
λύῃ
λύωμεν
λύητε
λύωσι
λύοιμι
λύοις
λύοι
λύοιμεν
λύοιτε
λύοιεν
--
λε
λυέτω
--
λύετε
λυόντων ή
λυέτωσαν


λύειν

λύων (-οντος)
λύουσα (-ούσης)
λῦον (-οντος)Π
α
ρ
α
τ
α
τ.
Οριστική
--
--
--
--
--
ἔλυον
ἔλυες
ἔλυε
ἐλύομεν
ἐλύετε
ἔλυον


Μ
έ
λ
λ
ο
ν
τ
α
ς

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
λύσω
λύσεις
λύσει
λύσομεν
λύσετε
λύσουσι

λύσοιμι
λύσοις
λύσοι
λύσοιμεν
λύσοιτε
λύσοιενλύσειν

λύσων (-σοντος)
λύσουσα (-σούσης)
λῦσον (-σοντος)


Α
ό
ρ
ι
σ
τ
ο
ς

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
ἔλυσα
ἔλυσας
ἔλυσε
ἐλύσαμεν
ἐλύσατε
ἔλυσαν
λύσω
λύσῃς
λύσῃ
λύσωμεν
λύσητε
λύσωσι
λύσαιμι
λύσαις
λύσαι
λύσαιμεν
λύσαιτε
λύσαιεν
--
λῦσον
λυσάτω
--
λύσατε
λυσάντων
ή
λυσάτωσαν


λῦσαι

λύσας(-σαντος)
λύσασα(-σάσης)
λῦσαν(-σαντος)


Π
α
ρ
α
κ
ε
ί
μ.

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
λέλυκα
λέλυκας
λέλυκε
λελύκαμεν
λελύκατε
λελύκασι

λελυκώς
ὦ, ᾖς, ᾖ

λελυκότες
ὦμεν, ἦτε, ὦσι
λελυκώς
εἴην
εἴης
εἴη
λελυκότες
εἶμεν
εἶτε
εἶεν
--
λελυκώς
ἴσθι
ἔστω
--
λελυκότες
ἔστε
ἔστων


λελυκέναι

λελυκώς(-κότος)
λελυκυῖα(-κυῖας)
λελυκός(-κότος)

Υ
π
ε
ρ
σ
υ
ν.
Οριστική
--
--
--
--
--
ἐλελύκειν
ἐλελύκεις
ἐλελύκει
ἐλελύκεμεν
ἐλελύκετε
ἐλελύκεσαν


Μέση και Παθητική φωνή: λύω

Ε
ν
ε
σ
τ
ώ
τ.
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
λύομαι
λύῃ
λύεται
λυόμεθα
λύεσθε
λύονται
λύωμαι
λύ
λύηται
λυώμεθα
λύησθε
λύωνται
λυοίμην
λύοιο
λύοιτο
λυοίμεθα
λύοισθε
λύοιντο
--
λύου
λυέσθω
--
λύεσθε
λυέσθων ή
λυέσθωσαν


λύεσθαι

λυόμενος
λυομένη
λυόμενον

Π
α
ρ
α
τ
α
τ.
Οριστική
--
--
--
--
--
ἐλυόμην
ἐλύου
ἐλύετο
ἐλυόμεθα
ἐλύεσθε
ἐλύοντο

Μ
έ
λ
λ
ο
ν
τ
α
ς

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
λύσομαι
λύσῃ
λύσεται
λυσόμεθα
λύσεσθε
λύσονται

λυσοίμην
λύσοιο
λύσοιτο
λυσοίμεθα
λύσοισθε
λύσοιντολύσεσθαι

λυσόμενος
λυσομένη
λυσόμενον

Π
α
θ
η
τ
ι
κ
ό
ς
Μ
έ
λ
λ
ο
ν
τ
α
ς

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
λυθήσομαι
λυθήσῃ
λυθήσεται
λυθησόμεθα
λυθήσεσθε
λυθήσονται

λυθησοίμην
λυθήσοιο
λυθήσοιτο
λυθησοίμεθα
λυθήσοισθε
λυθήσοιντολυθήσεσθαι

λυθησόμενος
λυθησομένη
λυθησόμενον

Α
ό
ρ
ι
σ
τ
ο
ς

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
ἐλυσάμην
ἐλύσω
ἐλύσατο
ἐλυσάμεθα
ἐλύσασθε
ἐλύσαντο
λύσωμαι
λύσ
λύσηται
λυσώμεθα
λύσησθε
λύσωνται
λυσαίμην
λύσαιο
λύσαιτο
λυσαίμεθα
λύσαισθε
λύσαιντο
--
λῦσαι
λυσάσθω
--
λύσασθε
λυσάσθων ή
λυσάσθωσαν


λύσασθαι

λυσάμενος
λυσαμένη
λυσάμενον


Π
α
θ
η
τ
ι
κ
ό
ς
Α
ό
ρ
ι
σ
τ
ο
ς

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
ἐλυθην
ἐλύθης
ἐλύθη
ἐλύθημεν
ἐλύθητε
ἐλύθησαν
λυθῶ
λυθῇς
λυθῇ
λυθῶμεν
λυθῆτε
λυθῶσε
λυθείην
λυθείης
λυθείη
λυθεῖμεν
λυθεῖτε
λυθεῖεν
--
λύθητι
λυθήτω
--
λύθητε
λυθέντων


λυθῆναι

λυθείς
λυθεῖσα
λυθέν


Π
α
ρ
α
κ
ε
ί
μ.

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
λέλυμαι
λέλυσαι
λέλυται
λελύμεθα
λέλυσθε
λέλυνται
λελυμένος
ὦ, ᾖς, ᾖ

λελυμένοι
ὦμεν, ἦτε, ὦσι
λελυμένος
εἴην
εἴης
εἴη
λελυμένοι
εἶμεν
εἶτε
εἶεν
--
λέλυσο
λελύσθω
--
λέλυσθε
λελύσθων ή
λελύσθωσαν


λελύσθαι

λελυμένος
λελυμένη
λελυμένον

Υ
π
ε
ρ
σ
υ
ν.
Οριστική
--
--
--
--
--
ἐλελύμην
ἐλέλυσο
ἐλέλυτο
ἐλελύμεθα
ἐλέλυσθε
ἐλέλυντο
Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)