Κοινωνιολογία Γ' Λυκείου - Κωδικοποιημένα θέματα

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
1.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

1.      Πότε και πού γεννήθηκε η Κοινωνιολογία. (σελ. 13)
2.      Οι αλλαγές που συγκλόνισαν την Ευρωπαϊκή κοινωνική πραγματικότητα. (σελ. 13)
3.      Οι ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ των αλλαγών που συντελούνται εκείνη τη περίοδο. (σελ. 13)
4.      Τι ΕΡΕΥΝΑ η Κοινωνιολογία. (σελ. 14)
5.      Το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της Κοινωνιολογίας. (σελ. 14)
6.      Τι είναι η «κοινωνιολογική φαντασία». (σελ. 15)
7.      Οι ΔΙΑΦΟΡΕΣ της κοινωνικής θεωρίας με την καθημερινή θεωρητική σκέψη. (σελ. 16)
8.      Τι αμφισβητεί η «κοινωνιολογική φαντασία». (σελ. 17)
9.      Οι θεμελιωτές της κοινωνιολογίας. (σελ. 17-20)
10.   Κόντ: Νόμος των 3 σταδίων του ανθρώπινου πνεύματος. (σελ. 17-18)
11.   Μάρξ: «Ταξική πάλη». (σελ. 18)
12.   Ντυρκέμ: «μηχανική αλληλεγγύη». (σελ. 19)
13.   Ντυρκέμ: «οργανική αλληλεγγύη». (σελ. 19)
14.   Ντυρκέμ: «3 τύποι αυτοκτονιών». (σελ. 19)
15.   Έννοια της ανομίας. (σελ. 19)
16.   Βέμπερ: κοινωνική δράση του ατόμου. (σελ. 20)
17.   Βέμπερ: ιδεατοί τύποι. (σελ. 20)
18.   3 κοινωνιολογικές σχολές. (σελ. 21-23)
19.   «Λειτουργισμός». (σελ. 21)
20.   «Πάλη των τάξεων». (σελ. 22)
21.   Υπεραξία. (σελ. 22)
22.   Αλληλεπίδραση. (σελ. 22)
23.   Κούλεϋ: «κοινωνικός καθρεφτισμός του εαυτού μας». (σελ. 23)
24.   «Σημαντικοί άλλοι». (σελ. 23)
25.   Συμβολική Αλληλεπίδραση. (σελ. 23)
26.   Το ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ της διεπιστημονικής προσέγγισης. (σελ. 24)

2.      ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. Χαρακτηριστικά αγροτικών κοινωνιών. (σελ. 31)
2. Κατηγορίες αγροτικών κοινωνιών. (σελ. 31-32)
3. Σημασία Βιομηχανικής Επανάστασης. (σελ. 33-34)
4. Το κύριο χαρακτηριστικό της βιομηχανικής καπιταλιστικής κοινωνίας. (σελ. 34)
5. Τι είναι η «αστικοποίηση». (σελ. 34)
6. Όρος: «Σύγχρονη κοινωνία». (σελ. 36)
7. Στάδια ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών. (σελ. 36)
8. Θεωρίες εκσυγχρονισμού. (σελ. 38)
9. Θεωρία της εξάρτησης. (σελ. 38)
10. μητρόπολη – περιφέρεια. (σελ. 38)

3.      ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1.      Παράδειγμα κοινωνικής απομόνωσης. (σελ. 51)
2.      Τι είναι η Κοινωνικοποίηση. (σελ. 51, 54)
3.      Ψυχο-κοινωνικοί μηχανισμοί κοινωνικοποίησης. (σελ. 51)
4.      Κοινωνικοποιημένο άτομο. (σελ. 54)
5.      Φρόυντ: Ψυχαναλυτική μέθοδος – 2 διαστάσεις. (σελ. 55)
6.      Φρόυντ: Προσωπικότητα του ατόμου. (σελ. 55)
7.      Φρόυντ: Μηχανισμοί άμυνας. (σελ. 55)
8.      Μιντ: κοινωνική αλληλεπίδραση. (σελ. 57)
9.      Μιντ: Στάδια κοινωνικής ανάπτυξης παιδιού. (σελ. 57)
10.   Μιντ: Διχοτόμηση του εαυτού. (σελ. 57)
11.   Πού αποσκοπεί η κοινωνικοποίηση. (σελ. 58)
12.   Λειτουργιστές. (σελ. 58)
13.   Μαρξιστές. (σελ. 58)
14.   Κοινωνικός θεσμός. (σελ. 58)
15.   Φορείς κοινωνικοποίησης. (σελ. 58)
16.   Ντυρκέμ: Θρησκεία – Πώς συντείνει στη συνοχή της κοινωνίας. (σελ. 61)
17.   Κράτος: θεσμοθετημένος φορέας κοινωνικοποίησης. (σελ. 64)
18.   Κρατική εξουσία. (σελ. 64)
19.   Κοινωνικός έλεγχος: Ορισμός – Στόχος – Μορφές. (σελ. 65)
20.   Πολιτική κοινωνικοποίηση. (σελ. 67)
21.   Επαγγελματική κοινωνικοποίηση. (σελ. 67)
22.   Επανακοινωνικοποίηση. (σελ. 67)

4.      Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΜΟΡΦΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. Νοικοκυριό. (σελ. 71)
2. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ στην Ελλάδα. (σελ. 74)
3. Εκτεταμένη οικογένεια. (σελ. 76)
4. Νέες μορφές οικογενειακής συμβίωσης. (σελ. 77)
5. Γυναικεία καταπίεση και υποταγή. (σελ. 79)
6. Τι δημιούργησε το νέο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η οικογένεια. (σελ. 80)
7. Βιολογικός παράγοντας: υπεύθυνος για τη μεταβίβαση των χαρακτηριστικών στα δύο φύλα. (σελ. 82)
8. Κοινωνική εκμάθηση των ρόλων. (σελ. 82)


5.      ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Ένταξη του παιδιού στο πλαίσιο των συνομηλίκων του. (σελ. 91)
2. Δευτερογενής κοινωνικοποίηση. (σελ. 91)
3. UNESCO: Στόχοι μάθησης. (σελ. 91)
4. Λειτουργίες εκπαίδευσης. (σελ. 92)
5. Αναπαραγωγή της κοινωνίας – σχολείο. (σελ. 98-99)
6. Τίτλος σπουδών. (σελ. 99)
7. Ανισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση. (σελ. 101)
8. Βιομηχανική επανάσταση – Γαλλική επανάσταση – εκπαίδευση. (σελ. 101)
9. Όρος: «Κοινωνία της πληροφορίας». (σελ. 102)
10. Προσόντα πολιτών προηγμένων κοινωνιών. (σελ. 102)
11. Σκοπός εισαγωγής Πληροφορικής στα σχολεία. (σελ. 102)
12. Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. (σελ. 103)
13. Εξειδίκευση. (σελ. 103)


6.      ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

1. Μισθωτή εργασία. (σελ. 110)
2. Καταμερισμός εργασίας. (σελ. 111)
3. Ντυρκέμ: «οργανική αλληλεγγύη. (σελ. 111)
4. Μαρξ: «πάλη των τάξεων». (σελ 111)
5. Τέιλορ: «ορθολογικοποίηση των εργασιών» - κατανομή εργασίας. (σελ. 111)
6. Φόρντ: σύστημα της σειράς συναρμολόγησης. (σελ. 112)
7. Εφαρμογές τεϊλορικού και φορντικού συστήματος οργάνωσης εργασίας. (σελ. 112)
8. Μάγιο: Αύξηση παραγωγικότητας – πειράματα. (σελ. 113)
9. Μάγιο: Μοντέλο «ανθρώπινων σχέσεων» στο εργασιακό περιβάλλον. (σελ. 113)
10. Νέες τεχνολογίες – Νέες μορφές απασχόλησης. (σελ. 114)
11. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης. (σελ. 114)
12. Γκρίζες μορφές απασχόλησης. (σελ. 114)
13. Μορφές τηλεργασίας. (σελ. 114-115)
14. Κοινωνική διαστρωμάτωση. (σελ. 118)
15. Κοινωνικές τάξεις. (σελ. 118)
16. Μαρξ: εργατική δύναμη. (σελ. 118)
17. Βέμπερ: 3 τύποι κοινωνικής διαστρωμάτωσης. (σελ. 119)
18. Τι είναι οι Ανισότητες. (σελ. 119)
19. Συνέπειες ανεργίας – φτώχειας – ανισοτήτων. (σελ. 123-125)
20. Παιδική εργασία. (σελ. 125-126)
21. Αντιμετώπιση ανισοτήτων – φτώχειας – ανεργίας. (σελ. 127-128)
22. Μέτρα ανακατανομής του πλούτου. (σελ. 128)


7.      ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

1. Τι είναι Δύναμη. (σελ. 134)
2. Τι είναι Εξουσία. (σελ. 134)
3. Βέμπερ: Δύναμη. (σελ. 134)
4. Βέμπερ: Κοινωνική επιβολή ή εξουσία. (σελ. 134)
5. Ορισμός: «Κράτος». (σελ. 134)
6. Βέμπερ: Χαρακτηριστικά δημιουργίας του κράτους. (σελ. 134)
7. Κόντ: «Κράτος». (σελ. 134)
8. Μαρξ: γένεση του κράτους. (σελ. 134)
9. Βέμπερ: Μορφές εξουσίας. (σελ. 135-137)
10. Παραδείγματα χαρισματικών ηγετών. (σελ. 136)
11. Τι είναι το Έθνος. (σελ. 137)
12. Οι 2 Διαφορετικές ιδέες περί έθνους. (σελ. 137)
13. Πώς προέκυψε το κράτος. (σελ. 138)
14. Οι 4 γενιές εθνών κρατών. (σελ. 138)
15. Τι είναι η Δημοκρατία. (σελ. 138)
16. Τι ονομάζουμε άμεση δημοκρατία. (σελ. 138)
17. Τι ορίζεται ως αντιπροσωπευτική δημοκρατία. (σελ. 139)
18. Τι περιλαμβάνει η ιδεώδης διαδικασία θεμελίωσης της δημοκρατίας. (σελ. 139)
19. Τι είναι ο ολοκληρωτισμός. (σελ. 139)
20. Τα χαρακτηριστικά του ολοκληρωτισμού. (σελ. 139)
21. Τι είναι το αυταρχικό σύστημα. (σελ. 139)
22. Οι 3 θεωρητικές προσεγγίσεις για την εξουσία που ασκεί το μοντέλο των ελίτ. (σελ. 141)
23. Το μοντέλο των ελίτ: Βασικοί εκπρόσωποι. (σελ. 141)
24. Τι είναι ελίτ. (σελ. 141)
25. Πολιτική ελίτ. (σελ. 141)
26. Οικονομική ελίτ. (σελ. 142)
27. Στρατιωτική ελίτ. (σελ. 142)
28. Πλουραλιστικό μοντέλο. (σελ. 142-143)
29. Μαρξιστικό μοντέλο. (σελ. 143)
30. Τι είναι το σύγχρονο πολιτικό κόμμα. (σελ. 144)
31. Μπολ – Πέτερς: Τα 3 στοιχεία των πολιτικών κομμάτων. (σελ. 144)
32. Όρος: «Ομάδες συμφερόντων». (σελ. 145)
33. Όρος: «Ομάδες γνώμης». (σελ. 146)
34. Ομάδες συμφερόντων – γνώμης: Διαφοροποιούνται από τα πολιτικά κόμματα. (σελ. 146)
35. Όρος: «Πολιτική συμπεριφορά». (σελ. 148)
36. Πολιτική κοινωνικοποίηση. (σελ. 148)
37. Παράγοντες διαμόρφωσης πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς. (σελ. 149)
38. Τι είναι η Πολιτική αλλοτρίωση. (σελ. 152)
39. Τα ΑΙΤΙΑ της Πολιτικής αλλοτρίωσης. (σελ. 153)
40. Παράγοντες Πολιτικής αλλοτρίωσης. (σελ. 153)
41. Πώς αντιμετωπίζεται η Πολιτική αλλοτρίωσης. (σελ. 154)

9. ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.Τι είναι το έγκλημα; (σελ. 175)
2. Εγκληματικότητα. (σελ. 181)
3. Οι 2 οπτικές της εγκληματικής συμπεριφοράς. (σελ. 181)
4. Σύγκρουση συμφερόντων. (σελ. 181)
5. Ντυρκέμ: Ανομία. (σελ. 181)
6. Μέρτον: 5 τύποι συμπεριφοράς με βάση το συνδυασμό σκοπών και μέσων. (σελ. 181)
7. Κοινωνική οικολογία. (σελ. 182)
8. Θεωρίες σύγκρουσης. (σελ. 183)
9. Σχολή συμβολικής αλληλεπίδρασης – έννοια χαρακτηρισμού ή ετικέτας. (σελ. 183)
10. Πρωτογενής παρέκκλιση. (σελ. 183)
11. Δευτερογενής παρέκκλιση. (σελ. 183)
12. Μαρξιστική και κριτική θεωρία της σύγκρουσης. (σελ. 183)
13. Διαφορά μαρξιστικής και μη μαρξιστικής κριτικής προσέγγισης. (σελ. 183)
14. Τα 3 επίπεδα της Αντεγκληματικής πολιτικής. (σελ. 183)
15. Πρόληψη ή Κοινωνική Αντεγκληματική πολιτική. (σελ. 187)
16. Μέτρα πολιτικής πρόληψης. (σελ. 187)
17. Επίπεδα πρόληψης. (σελ. 188)


10. ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1.Αμοιβαία δάνεια πολιτισμών. (σελ. 193)
2. Υποπολιτισμός ή υποκουλτούρα. (σελ. 194)
3. Μετανάστευση. (σελ. 194)
4. Πολυπολιτισμικές κοινωνίες. (σελ. 194)
5. Οικονομικοί μετανάστες. (σελ. 195, 197-198)
6. Πολιτικοί πρόσφυγες. (σελ. 195, 198-199)
7. Αιτίες μετανάστευσης. (σελ. 195)
8. Παλιννόστηση. (σελ. 196)
9. Εμφάνιση νέων υποπολιτισμικών ομάδων. (σελ. 197)
10. Όρος: «Πρόσφυγας». (σελ. 199)
11. Οι 3 μεταναστευτικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε χώρες της ΕΕ. (σελ. 199)
12. Μειονότητα. (σελ. 200)
13. Τα δικαιώματα που πρέπει να θεσπίσει το έθνος – κράτος. (σελ. 201)
14. Τι είναι τα ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ. (σελ. 201)
15. Τι είναι η ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ. (σελ. 202)
16. Τι είναι ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. (σελ. 202)
17. Προϋποθέσεις Ρατσισμού. (σελ. 203)
18. Όρος: «Κοινωνικός Ρατσισμός. (σελ. 203)
19. Επιστημονικός Ρατσισμός. (σελ. 204)
20. Σοβινισμός. (σελ. 204-205)
21. Εθνικισμός. (σελ. 205)
22. ΑΙΤΙΑ Προκατάληψης – Ρατσισμού. (σελ. 205-206)
23. Θεωρία της σύγκρουσης. (σελ. 206)
24. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ / ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Προκατάληψης – Ρατσισμού. (σελ. 206)
25. Τι είναι Πόλεμος. (σελ. 207)
26. Κατακτητικός Πόλεμος. (σελ. 207)
27. Εθνικοαπελευθερωτικός Πόλεμος. (σελ. 207)
28. Θρησκευτικός Πόλεμος. (σελ. 208)
29. Τι σημαίνει Επανάσταση. (σελ. 208)
30. Τι είναι εμφύλιος πόλεμος. (σελ. 208)
31. ΑΙΤΙΑ Πολέμων. (σελ. 208-209)
32. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Πολέμων. (σελ. 209)
33. Όρος: «Τρομοκρατία». (σελ. 210)
34. Οι 2 απόψεις για την «Τρομοκρατία». (σελ. 210)
35. Τι γεννά την «Τρομοκρατία». (σελ. 211)
36. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ / ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ της Τρομοκρατίας. (σελ. 211-212)
37. Αντιμετώπιση Προκατάληψης / Οργανωμένης βίας. (σελ. 212-215)
38. Παρεμβάσεις σε διεθνές επίπεδο. (σελ. 215)
39. Μη κυβερνητικές οργανώσεις. (σελ. 215)ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΒΒΑΔΙΑ Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο εδώ.


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)