Οδηγίες του ΙΕΠ για την αναπλήρωση των φιλολογικών μαθημάτων

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0

Κατά το πρώτο δεκαήμερο του σχολικού έτους 2020-2021, οι εκπαιδευτικοί καλούνται, αφού διερευνήσουν τα βασικά μαθησιακά κενά που αφορούν την ύλη του προηγούμενου σχολικού έτους ανά γνωστικό αντικείμενο, να μεριμνήσουν για την αναπλήρωσή τους. Τόσο ο τρόπος διερεύνησης όσο και αυτός της κάλυψης των κενών είναι στην ευχέρεια των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της τάξης τους.

Για την κάλυψη των κενών μπορούν να αξιοποιήσουν το α΄ δεκαήμερο του σχολικού έτους αλλά και κάθε πρόσφορη ευκαιρία σε συνάρτηση και με τη διδακτέα ύλη του γνωστικού αντικειμένου της τάξης στην οποία διδάσκουν.Οι οδηγίες που απέστειλε το ΙΕΠ αφορούν τόσο το Γυμνάσιο όσο και το Λύκειο και καλύπτουν το σύνολο των φιλολογικών μαθημάτων (Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα & Ιστορία).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις οδηγίες παρακάτω:

 

Περισσότερα εκπαιδευτικά νέα εδώ.
Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)