Γλώσσα Γ' Γυμνασίου - Εκπαιδευτικά παιχνίδια ανά ενότητα

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0


Εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλες τις ενότητες της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ' Γυμνασίου


1η ενότητα

Παρατακτικός ή υποτακτικός σύνδεσμος; 

Να αναγνωρίσετε το είδος του συνδέσμου 

Βρες τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων

Βρες το είδος της παρατακτικής σύνδεσης


2η ενότητα 

Η δευτερεύουσα πρόταση είναι ονοματική ή επιρρηματική;

Ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές προτάσεις 

Βρες τη συντακτική λειτουργία των ειδικών προτάσεων 

Βρες τη συντακτική λειτουργία των βουλητικών προτάσεων 

Βρες τη συντακτική λειτουργία των ενδοιαστικών προτάσεων


3η ενότητα  

Ευθύς ή πλάγιος λόγος;

Η πλάγια ερωτηματική πρόταση είναι ολικής ή μερικής άγνοιας;

Βρες τη συντακτική λειτουργία των πλάγιων ερωτηματικών προτάσεων 

Μετάτρεψε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο λόγο και το αντίστροφο

Κυριολεξία ή μεταφορά;


4η ενότητα   

Η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση είναι ονοματική ή επιρρηματική;

Η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση είναι περιοριστική ή μη περιοριστική;

Βρες το είδος των αναφορικών προτάσεων

Βρες τη συντακτική λειτουργία των αναφορικών προτάσεων

Ταίριαξε τα ταυτόσημα

Είναι συνώνυμα ή αντώνυμα;


5η ενότητα   

Αιτιολογικές ή τελικές προτάσεις;

Ομόηχα ή παρώνυμα;

Παράγωγα ή σύνθετα;


6η ενότητα   

Χρονικές ή υποθετικές προτάσεις; 

Τι δηλώνει η χρονική πρόταση; 

Τι δηλώνει ο υποθετικός λόγος;  

Ταίριαξε το υπερώνυμο με το υπώνυμό του 

Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα με τον σωστό ορισμό 


7η ενότητα   

Αποτελεσματικές ή εναντιωματικές προτάσεις;

Επαναληπτικό κουίζ για τις δευτερεύουσες προτάσεις

Ξεχώρισε τη μετωνυμία από τη μεταφορά


8η ενότητα   

Τι δηλώνουν τα παρακάτω μόρια;

Βρες το σχήμα λόγου

Είναι σωστά τοποθετημένα τα σημεία στίξης;


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)