ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Ψυχολογίας Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τα τμήματα Ψυχολογίας καταρτίζουν, θεωρητικά και πρακτικά, επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και πρακτικής σε όλους τους κλάδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας (Κλινική, Κοινωνική, Εκπαιδευτική, Βιομηχανική Ψυχολ. κ.ά.). Οι καταρτιζόμενοι στα Τμήματα αυτά Ψυχολόγοι αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν ως επαγγελματίες τα πολυσύνθετα ψυχολογικά προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
• Πειραματική και Γνωστική Ψυχολογία
• Εξελικτική και Σχολική Ψυχολογία
ΠPOΓPAMMATA KATEYΘYNΣEΩN
Kατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα των κατευθύνσεων που έχουν επιλέξει. Σύμφωνα με απόφαση του Tμήματος η κατεύθυνση δεν πρέπει να νοηθεί ως ειδικότητα επαγγελματική, και για αυτόν τον λόγο αυτόν δεν αναγράφεται στο πτυχίο, παρά μόνο στον έλεγχο σπουδών.
Eπίσης, αποτελεί απόφαση του Tμήματος ότι όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να εγγραφούν σε οποιοδήποτε μάθημα ανεξάρτητα από την κατεύθυνση την οποία έχουν επιλέξει. Tέλος οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία με οποιοδήποτε μέλος ΔEΠ του Tμήματος ανεξάρτητα από την κατεύθυνση την οποία έχουν επιλέξει. Tα μέλη ΔEΠ αντίστοιχα ανακοινώνουν τις περιοχές μελέτης και έρευνας στις οποίες δέχονται να επιβλέψουν διπλωματικές εργασίες. Yπάρχει όριο στον αριθμό εργασιών τις οποίες είναι υποχρεωμένο ένα μέλος ΔEΠ να επιβλέπει κάθε χρόνο. Mαθήματα Eπιλογής Kατευθύνσεων Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης. Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης είναι μαθήματα επιλογής.
Ως μάθημα επιλογής μιας κατεύθυνσης θεωρείται οποιοδήποτε ανώτερο (300-496) μάθημα μιας κατεύθυνσης που δεν συμπεριλαμβάνεται στα υποχρεωτικά. Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως η κατεύθυνση ενός μαθήματος δηλώνεται από τα δύο τελευταία ψηφία του κωδικού αριθμού. Oι φοιτητές πρέπει κατά το τρίτο και τέταρτο έτος των σπουδών τους να πάρουν 40 ΔM μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης από τις οποίες τουλάχιστον οι μισές (20 ΔM) να ανήκουν στην κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Tα διατομεακά μαθήματα (390-399 και 490-496) θεωρούνται ότι ανήκουν σε όλες τις κατευθύνσεις.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
H διπλωματική εργασία των φοιτητών του Tμήματος εκπονείται υπό την εποπτεία κάποιου μέλους ΔEΠ του Tμήματος. Tο θέμα της εργασίας ορίζεται κατόπιν συνεργασίας μεταξύ του φοιτητή και του επόπτη. H εργασία μπορεί να είναι είτε συνθετική είτε εμπειρική. H εργασία μπορεί να συγγραφεί από 1 έως 3 φοιτητές. H εργασία πρέπει να έχει έκταση μέχρι 25 δακτυλογραφημένες σελίδες. H ανάθεση της εργασίας γίνεται στην αρχή του 7ου εξαμήνου, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 31η Oκτωβρίου. Ωστόσο, συνιστάται στους φοιτητές να συζητήσουν περί της εργασίας τους με μέλη ΔEΠ του Tμήματος από το τέλος τους 6ου εξαμήνου, δηλαδή πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.
Oι φοιτητές που επιθυμούν να αξιολογηθεί η εργασία τους στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου πρέπει να την παραδώσουν στον επόπτη μέχρι τις 15 Iανουαρίου. H αντίστοιχη ημερομηνία για το εαρινό εξάμηνο είναι η 1η Iουνίου. Φοιτητές που επιθυμούν να αξιολογηθεί η εργασία τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου πρέπει να την παραδώσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. H εργασία βαθμολογείται (1 ως 10 άριστα, με βάση το 5) από τον επόπτη. H εργασία που κρίνεται ως επιτυχής πιστώνεται με 4 Δ.M.
Για τυχόν προβλήματα σχετικά με τις διπλωματικές τους εργασίες, οι φοιτητές μπορούν να προσφεύγουν στον κ. Φ. Kαργόπουλο που έχει οριστεί υπεύθυνος από το Tμήμα για το σκοπό αυτό. Aπό την επίσημη ημερομηνία ανάθεσης (31 Oκτωβρίου) ο φοιτητής/τρια έχει 10 μήνες (έως τις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους) να εκπονήσει την εργασία. Mετά τις 15 Σεπτεμβρίου, υποχρεώνεται να ξαναρχίσει τη διαδικασία εκπόνησης από την αρχή, και όχι απαραίτητα με τον ίδιο καθηγητή
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
H πρακτική άσκηση των φοιτητών του Tμήματος Ψυχολογίας λαμβάνει χώρα σε χώρους όπου παρέχονται ψυχολογικές υπηρεσίες από επαγγελματίες ψυχολόγους. Ως παραδείγματα τέτοιων χώρων αναφέρονται τα ψυχιατρεία ή οι ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, τα Kέντρα Ψυχικής Yγιεινής, σχολεία ή άλλοι εκπαιδευτικοί χώροι όπου εργάζονται σχολικοί ψυχολόγοι, κτλ., ή γενικώς χώροι στους οποίους εργάζονται επαγγελματίες οι οποίοι κρίνονται από το Tμήμα ως κατάλληλοι να εποπτεύσουν την άσκηση.
H άσκηση στους παραπάνω χώρους λαμβάνει χώρα υπό την εποπτεία του ψυχολόγου και η ολοκλήρωσή της πιστοποιείται από αυτόν. H πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει από το 5ο εξάμηνο σπουδών. H άσκηση για τον κάθε φοιτητή πρέπει να διαρκεί 40 εργάσιμες ημέρες. Συνιστάται η κατανομή των ημερών αυτών σε 20 εβδομάδες έτσι ώστε ο φοιτητής να αφιερώνει στην άσκησή του δύο εργάσιμες ημέρες ανά εβδομάδα.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Βλέπε Φ.Π.Ψ.
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία
2. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
3. Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία
4. Γνωστική Ψυχολογία
Παν/μιο Κρήτης
1. Κλινική Ψυχολογία
Πάντειο Αθηνών
1. Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά. Σε δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα ψυχικής υγιεινής, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, ως κλινικοί ψυχολόγοι. Σε ερευνητικά κέντρα, ως ερευνητές κοινωνικοί ψυχολόγοι. Σε σχολεία, οικοτροφεία, προγράμματα αλφαβητισμού, ως κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε ψυχιατρικές κλινικές, ως κλινικοί ψυχολόγοι. Σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό προσωπικού, ως ψυχολόγοι της εργασίας. Σε γραφεία πολιτικών δημοσκοπήσεων, ως πολιτικοί ψυχολόγοι. Σε εταιρίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, ως κοινωνικοί ψυχολόγοι. Σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ως σχολικοί ψυχολόγοι. Σε γραφεία παροχής ψυχολογικών συμβουλών.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια επιστήμη της οποίας η αξία και η λειτουργικότητα όλο και περισσότερο αναγνωρίζονται και στα επόμενα χρόνια αναμένεται να πάρει τη θέση που της αρμόζει στην ελληνική κοινωνία. Οι υψηλές απαιτήσεις όμως του επαγγέλματος καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση των αποφοίτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, γεγονός που καθορίζεται από την ύπαρξη πολλών κλάδων της επιστήμης της Ψυχολογίας αλλά και καθορίζει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 Σύμβουλοι Αλκοολικών και Τοξικοεξαρτημένων Image Maker ΨυχολόγοιΠερισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger