ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιάς - Πληροφορίες για τη σχολή

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίσει επιστημονικά στελέχη για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών βιομηχανικών μονάδων και επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν υψηλή τεχνολογία ή σύγχρονα μοντέλα διοίκησης. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ικανοί να αναλύουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν κατάλληλα συστήματα με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την αλληλεπίδραση ανθρώπινου παράγοντα - πρώτων υλών και χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που αναφέρονται στις βασικές ενότητες των Φυσικών,Μαθηματικών και Κοινωνικο/οικονομικών Επιστημών,καθώς και μαθήματα προσανατολισμένα προς τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας,εξασφαλίζοντας τη θεμελιώδη εξάσκηση και τα μέσα για τη μελέτη φαινομένων,συστημάτων και τεχνολογίας που αντιμετωπίζει η σύγχρονη παραγωγή.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδικεύσεις
α. Συστήματα εφοδιασμού (Logistics)
β. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: σε υπηρεσίες Υπουργείων (Έρευνας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας κ.ά.), σε Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Στη Β/θμια Εκπ/ση ως καθηγητές, αφού αποκτήσουν το πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑΣ: σε βιομηχανίες και εν γένει παραγωγικές μονάδες και επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τις διοικητικές και τεχνολογικές διαδικασίες προσφοράς των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραγωγής των προϊόντων τους.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρόκειται για μια νέα ειδικότητα, η οποία ολοένα και περισσότερο γίνεται απαραίτητη για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να γίνουν ανταγωνιστικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στα πλαίσια του ευρωπαϊκού και διεθνούς ανταγωνισμού. Δυστυχώς λόγω της αποβιομηχάνισης και εκ του γεγονότος ότι στις βιομηχανίες οι θέσεις είναι ήδη κατειλημμένες οι προοπτικές δεν μπορούν να θεωρηθούν ευοίωνες.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Τεχνολόγος ολικής ποιότητας

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger