ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Γεωλογίας Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σκοπός των Γεωλογικών Τμημάτων είναι να καταρτίσουν επιστήμονες που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, για τη γένεση και την εξέλιξη της γης, στην εκπαίδευση, στη διαμόρφωση προγραμμάτων και στην εκπόνηση μελετών αξιοποίησης φυσικών πόρων σε γεωλογικές ζώνες με οικονομική σημασία, στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων και στην επιστημονική έρευνα.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
ΤΟΜΕΙΣ:
· Τομέας Γεωλογίας και Φυσικής Γεωγραφίας
· Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας
· Τομέας Γεωφυσικής
· Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας
 
Στο τμήμα λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) - Π.Μ.Σ. Γεωλογίας (4 ειδικεύσεις):
α) Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία
β) Τεκτονική και Στρωματογραφία
γ) Ορυκτοί Πόροι και Περιβάλλον
δ) Γεωφυσική - Π.Μ.Σ. Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Γεωχημική ρύπανση του περιβάλλοντος
2. Στρωματογραφίας - Παλαιοντολογίας
3. Επιστήμες των Ορυκτών
4. Γεωγραφία & Περιβάλλον
5. Υδρογεωλογία
6. Γεωφυσική - Σεισμολογία
 
Παν/μιο Θεσ/νίκης
1. Τεκτονική και Στρωματογραφία
2. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία
3. Ορυκτοί Πόροι και Περιβάλλον
4. Γεωφυσική
5. Μετεωρολογία και Κλιματολογία
 
Παν/μιο Πάτρας
1. Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
2. Ορυκτές Πρώτες Ύλες
3. Ανάλυση Γεωλογικών Λεκανών
4. Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον
5. Μετεωρολογία και Κλιματολογία
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι Γεωλόγοι μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπουργεία και οργανισμούς, σε Ερευνητικά Ιδρύματα, όπως: στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ), ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών), στη ΔΕΗ, στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ), στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών Αλιευτικών Ερευνών, στο Δημόκριτο, στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας. Επίσης μπορούν να προσληφθούν στο Υπουργείο Γεωργίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Για διορισμό στην εκπαίδευση ισχύει ότι και στους Φυσικούς.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε γραφεία Γεωφυσικών Ερευνών, τεχνικές εταιρείες Μπορούν να αποκτήσουν και την ειδικότητα του Σεισμολόγου μετά από μεταπτυχιακές σπουδές.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το αντικείμενο εργασίας των Γεωλόγων είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αλλά η παρούσα κατάσταση και οι προοπτικές απασχόλησης δε διαγράφονται ιδιαίτερα ευνοϊκές. Οι θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Θετική ένδειξη για αναβάθμιση της ειδικότητας του Γεωλόγου θα είναι η κατασκευή μεγάλων Έργων Επιφάνειας, όπως η εκτροπή του Αχελώου ή η συστηματική και σχεδιασμένη πολιτική γεωτρήσεων για ανεύρεση και εκμετάλλευση νέων υδροφόρων και πετρελαιοφόρων στρωμάτων. Πρόσφορο έδαφος για τους Γεωλόγους που θέλουν να απασχοληθούν στο κλάδο τους παρουσιάζεται σε όσους έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν και να μετακινηθούν στην επαρχία.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Γεωχημικός Υδρογεωλόγος

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger