ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Ελληνικής Φιλολογίας Κομοτηνή - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Τα Τμήματα Φιλολογίας παρέχουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να εργαστούν διδακτικά και ερευνητικά στο χώρο της φιλολογικής επιστήμης και κυρίως στους τομείς της αρχαιογνωσίας, της Βυζαντινής Φιλολογίας, των Νεοελληνικών Σπουδών και της Γλωσσολογίας.
Σκοπός του είναι:
Α) Να μελετά και να ερευνά τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό Ι και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και εν γένει γραπτά μνημεία.
Β) Να μελετά και να ερευνά τις εκδηλώσεις του πνευματικού και άλλου βίου του Ελληνισμού διαχρονικά
Γ) Να παρέχει στους πτυχιούχους του τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
 8 ΕΞΑΜΗΝΑ 
(Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Το τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
1ο Εξάμηνο -Αρχαία Ελληνικά Παράλληλα στα δύο πρώτα εξάμηνα των Σπουδών τους οι φοιτητές υποβάλλονται σε γλωσσικές ασκήσεις, για να εξοικειωθούν καλύτερα με τις δομές του αρχαίου ελληνικού λόγου (θεματογραφία) -Λατινικά Το κέντρο βάρους του μαθήματος εντοπίζεται στη διδασκαλία των σημαντικότερων εκπροσώπων της Ρωμαικής Λογοτεχνίας κυρίως του Χρυσού Αιώνος, τόσο των ποιητών (Βιργίλιος, Οράτιος, Οβίδιος, Προπέρτιος) όσο και των πεζογράφων (Κικέρων, Καίσαρ, Τίτος Λίβιος, Σενέκας, Τάκιτος ), ενώ παράλληλα παρέχονται για τους φοιτητές στοιχεία και για την μεταγενέστερη Λατινική Γραμματεία. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων των σπουδών τους, οι φοιτητές ασκούνται στη μετάφραση λατινικών κειμένων στα νέα ελληνικά και νεοελληνικών κειμένων στα λατινικά (θέμα ευθύ και αντίστροφο) -Βυζαντινή Φιλολογία -Νεοελληνική Φιλολογία -Αρχαία Ελληνική Ιστορία -Κλασσική Αρχαιολογία -Ρωμαική Ιστορία -Παιδαγωγικά
2ο Εξάμηνο -Αρχαία Ελληνικά -Λατινικά -Γλωσσολογία -Βυζαντινή Φιλολογία -Βυζαντινή Αρχαιολογία -Ψυχολογία
3ο Εξάμηνο -Φιλοσοφία -Λατινικά -Νεοελληνική Φιλολογία -Γλωσσολογία -Ιστορία της Τέχνης -Βυζαντινή Ιστορία -Συγκριτική Λογοτεχνία
4ο Εξάμηνο -Αρχαία Ελληνικά -Λατινικά -Νεοελληνική Φιλολογία -Γλωσσολογία -Ψυχολογία -Βυζαντινή Αρχαιολογία -Θεατρολογία -Θεωρία της Λογοτεχνίας
5ο Εξάμηνο -Αρχαία Ελληνικά -Λατινικά -Νεοελληνική Φιλολογία -Βυζαντινή Φιλολογία -Φιλοσοφία -Λαογραφία Ι
6ο Εξάμηνο -Αρχαία Ελληνικά -Λατινικά -Νεοελληνική Φιλολογία -Βυζαντινή Φιλολογία -Φιλοσοφία -Βυζαντινή Ιστορία -Λαογραφία ΙΙ
7ο Εξάμηνο -Αρχαία Ελληνικά -Νεοελληνική Φιλολογία -Γλωσσολογία -Λατινικά -Παιδαγωγικά -Ν.Ε. Ιστορία
8ο Εξάμηνο -Αρχαία Ελληνικά -Λατινικά -Αρχαία Ελληνικά -Ιστορία της Τέχνης -Παιδαγωγικά -Ψυχολογία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ:
1ο Εξάμηνο -Αρχαία Ελληνικά -Λατινικά -Βυζαντινή Φιλολογία -Νεοελληνική Φιλολογία -Γλωσσολογία -Εισαγωγή στη Ρωμαική Iστορία -Αρχαία Ελληνική Ιστορία
2ο Εξάμηνο -Αρχαία Ελληνικά -Λατινικά -Γλωσσολογία -Νέα Ελληνικά -Προιστορική Αρχαιολογία ή Ιστορία της Τέχνης
3ο Εξάμηνο -Αρχαία Ελληνικά -Λατινικά -Νεοελληνική Φιλολογία -Γλωσσολογία -Παλαιογραφία ή Παπυρολογία -Κλασσική Αρχαιολογία
4ο Εξάμηνο Αρχαία Ελληνικά -Λατινικά -Νεοελληνική Φιλολογία -Γλωσσολογία -Ψυχολογία -Βυζαντινή Αρχαιολογία -Ρωμαική Ιστορία
5ο Εξάμηνο -Αρχαία Ελληνικά -Λατινικά -Νεοελληνική Φιλολογία -Βυζαντινή Φιλολογία -Φιλοσοφία -Λαογραφία Ι
6ο Εξάμηνο -Αρχαία Ελληνικά -Νέα Ελληνικά -Γλωσσολογία -Βυζαντινή Φιλολογία -Φιλοσοφία -Βυζαντινή Ιστορία -Λαογραφία ΙΙ
7ο Εξάμηνο -Αρχαία Ελληνικά -Νεοελληνική Φιλολογία -Νεοελληνική Φιλολογία -Γλωσσολογία -Βυζαντινή Φιλολογία -Παιδαγωγικά -Ν.Ε. Ιστορία
8ο Εξάμηνο -Αρχαία Ελληνικά -Νεοελληνική Φιλολογία -Ιστορία της Τέχνης -Παιδαγωγικά -Ψυχολογία

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 2. Λατινική Φιλολογία 3. Γλωσσολογία 4. Βυζαντινή Φιλολογία 5. Νεοελληνική Φιλολογία 6. Λαογραφία 7. Γλωσσική Τεχνολογία 8. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Κλασική Φιλολογία 2. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία 3. Νεοελληνική Φιλολογία 4. Γλωσσολογία 5. Διδασκαλία της Νεοελληνικής ως μητρικής 6. Διδασκαλία της Νεοελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας 7. Νεοελληνικών Σπουδών και Πολιτισμού

Παν/μιο Κρήτης
1. Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία 2. Βυζαντινή Φιλολογία 3. Νεοελληνική Φιλολογία 4. Θέατρο και Κινηματογράφος

Παν/μιο Ιωαννίνων
1. Μεσαιωνικές Σπουδές

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Η λύση στην οποία καταφεύγουν πολλοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φιλολογίας μέχρι να διοριστούν είναι η απασχόληση σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και η κατ' οίκον διδασκαλία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως διορθωτές και επιμελητές κειμένων σε εκδοτικούς οίκους, τυπογραφεία, εφημερίδες, περιοδικά κ.ά. Μια άλλη δυνατότητα είναι η εργασία σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι στα Αρχεία υπηρετούν με απόσπαση καθηγητές Γυμνασίων ή Λυκείων.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Γενικά η αγορά εργασίας των φιλολόγων είναι κορεσμένη και οι απόφοιτοι πρέπει να αναζητήσουν και άλλες διεξόδους εκτός της εκπαίδευσης.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Συντάκτης ηλεκτρονικών σελίδων, Καθηγητής Ελληνικής σαν Ξένης Γλώσσας

Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger