ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΡΤΑ

Το αντικείμενο στο οποίο καταρτίζονται και με το οποίο στη συνέχεια ασχολούνται οι Τεχνολόγοι Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου είναι αφενός ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η παρακολούθηση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων ανθοκομίας και αφετέρου η εκπόνηση μελετών, η υποβολή και η εφαρμογή προτάσεων και σχεδίων για την αρχιτεκτονική του τοπίου.

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των γεωτεχνικών, βιολογικών και τεχνικών επιστημών στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου καθώς και στην παραγωγή και εμπορία ανθοκομικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων που σχετίζονται με την Ανθοκομία.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης, σε Οργανισμούς Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού προηγουμένως αποκτήσουν το πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις από το έτος 2002. ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε ανθοκομικές μονάδες, σε συνεταιρισμούς, σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες. ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν να ασχοληθούν με εμπόριο ανθοκομικών, με φυτώρια, εισαγωγές σπόρων κ.ά. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν γραφείο μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου, κλάδος που γνωρίζει σιγά - σιγά ανάπτυξη, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για παρέμβαση αισθητικού χαρακτήρα στο τοπίο.Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger