ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Σκοπός Σχολής
Σκοπός των Τμημάτων είναι η κατάρτιση επιστημόνων φιλολόγων που θα είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τη γλώσσα που το κάθε Τμήμα διδάσκει και κατ' επέκταση με τη φιλολογία και τον πολιτισμό αυτής της γλώσσας, ώστε να είναι σε θέση να τη διδάξουν ή να ασχοληθούν με τη μετάφραση προφορικών και γραπτών δημιουργιών της.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ Κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα το πρόγραμμα σπουδών είναι κοινό για όλους τους φοιτητές. Από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις: Α. Αγγλικής Γλώσσας & Γλωσσολογίας, Β. Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Οι φοιτητές του 5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Γλώσσας -Γλωσσολογίας υποχρεούνται να επιλέξουν μαθήματα του Τομέα Λογοτεχνίας- Πολιτισμού και αντιστρόφως.
Τομείς:
• Τομέας Γλώσσας- Γλωσσολογίας
• Τομέας Λογοτεχνίας- Πολιτισμού
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αγγλική Γλώσσα Ι, Συγγραφή Δοκιμίου, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Εισαγωγή στη Φωνητική - Φωνολογία της Αγγλικής Γλώσσας, Εισαγωγή στην Πεζογραφία, Εισαγωγή στο θέατρο, Γλωσσολογία (Ελληνικό Μάθημα).
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αγγλική Γλώσσα II, Συγγραφή Επιστημονικού Δοκιμίου, Μετάφραση Ι, Εισαγωγή στην Ποίηση, Αγγλική Λογοτεχνία: από τον Chaucer έως τον Johnson, Εισαγωγή στο Βρετανικό Πολιτισμό, Αρχαία Ελληνικά (Ελληνικό Μάθημα).
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Εισαγωγή στη Μορφολογία-Σύνταξη, Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία, Εισαγωγή στην Αγγλική Λογοτεχνία: από τον Βlake έως την Dickinson, Εισαγωγή στον Αμερικανικό Πολιτισμό, Παιδαγωγικά (Ελληνικό Μάθημα).
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Μετάφραση II, Εισαγωγή στη Σημασιολογία- Πραγματολογία, Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία, Εισαγωγή στην Αγγλική Λογοτεχνία: από τον Conrad έως την Larkin, Εισαγωγή στην Αμερικανική Λογοτεχνία: από τον Τ“3ίη έως την Ρΐ3ΐή, Νέα Ελληνικά (Ελληνικό Μάθημα).
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΠΑΣ
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Πραγματολογία, Μετάφραοη: θεωρία, Γνωστική Γλωσσολογία, Δομή της Αγγλικής, Αγγλική Λογοτεχνία: Σαίξπηρ, Εισαγωγή στη θεωρία & Κριτική της Λογοτεχνίας, Ελληνικό Μάθημα.
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Σημασιολογία, Αντιπαραβολική Ανάλυση, Περιγραφή & Ανάλυση θεμάτων της Αγγλικής, Γλώσσας & Λογοτεχνίας, Σύνταξη:Εισαγωγή στην Καθολική Γραμματική, Αγγλική Λογοτεχνία: Ποίηση του 16ου και 17ου αιώνα, Αμερικανική Λογοτεχνία: Το Μυθιστόρημα, Ελληνικό Μάθημα.
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική της Αγγλικής, Λογοτεχνική Μετάφραση, Διαπολιτισμική θεώρηση της Επικοινωνίας, Μετάφραοη, θεωρία II, Αγγλική Λογοτεχνία: Το Μυθιστόρημα του 19ου αίωνα, Αμερικανική Λογοτεχνία: Η Ποίηση του 20ου αιώνα, Ελληνικό Μάθημα. 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής, Γλωσσολογική Ανάλυση του Συνεχούς Λόγου, Μετάφραοη: Ειδικά Κείμενα, Παιδαγωγικός Λόγος, Αγγλική Λογοτεχνία: Το Μυθιστόρημα του 20ου αιώνα, Αγγλική Λογοτεχνία:Το θέατρο του 20ου αιώνα, Ελληνικό Μάθημα.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αγγλική Λογοτεχνία: Σαίξπηρ, Εισαγωγή στη θεωρία & Κριτική της Λογοτεχνίας, Αγγλική Λογοτεχνία: Ελισαβετιανή & Ιακωβιανή Δραματουργία, Φιλοσοφία Πολιτισμού: Η Μεταμοντέρνα Αμερική μέσα από τη Λογοτεχνία του Βallard και την Κοινωνιολογία Βaudrlland, Αμερικανική Λογοτεχνία: θέατρο, Πραγματολογία, Γνωστική Γλωσσολογία, Μετάφραοη, θεωρία Ι, Ελληνικό Μάθημα.
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αγγλική Λογοτεχν1α:Ποίηοη του 18ου και 17ου Αιώνα, Αμερικανική Λογοτεχνία: Το Μυθιστόρημα, Αγγλική Λογοτεχνία: Ιρλανδικό θέατρο, Φιλοσοφία του Πολιτισμού: Μύθος & Τεχνολογία στη Σύγχρονη Αμερική, Σημασιολογια, Αντιπαραβολική Ανάλυση, Περιγραφή & Ανάλυση θεμάτων της Αγγλικής, Γλώσσα & Λογοτεχνία, Ελληνικό Μάθημα.
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική της Αγγλικής, Αγγλική Λογοτεχνία: Το Μυθιστόρημα του 19ου αιώνα, Αμερικανική Λογοτεχνία: Η Ποίηση του 20ου αιώνα, Αγγλική Λογοτεχνία: Αντιπροσωπευτικός Συγγραφέας: J.Keats, Αγγλική Λογοτεχνία Σαίξπηρ: Ο Ποιητής της Αναγέννησης, Ελληνικό Μάθημα.
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής, Αγγλική Λογοτεχνία: Το Μυθιστόρημα του 20ου αιώνα, Αγγλική Λογοτεχνία: Το θέατρο του 20ου αιώνα, Συγγραφική: θέατρο, Αμερικανική Λογοτεχνία: Σύγχρονη Αμερικανική Ταυτότητα, Λογοτεχνικές & Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις, Λογοτεχνία Κοινοπολιτείας: Καναδική Λογοτεχνία, Αγγλική Λογοτεχνία: Αντιπροσωπευτικός Συγγραφέας: J. Auster, Ελληνικό Μάθημα.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας 1. Μετάφραη - Μεταφρασεολογία Παν/μιο Θεσσαλονίκης Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 1. Θεωρία της Λογοτεχνίας 2. Ιστορία της Λογοτεχνίας 3. Θεατρολογία και Συγκριτική Γραμματολογία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 1. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 2. Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός 3. Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
¨ Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας.
Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα .
Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια).
Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επειδή οι διοριζόμενοι καθηγητές ξένων φιλολογιών είναι λίγοι και οι ρυθμοί των διορισμών πολύ αργοί, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων στρέφονται στον Ιδιωτικό Τομέα, όπου μπορούν να απασχοληθούν ως ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ανοίγοντας δικό τους φροντιστήριο.
Επίσης μπορούν να εργαστούν ως μεταφραστές σε εκδοτικούς οίκους, σε υπηρεσίες υπουργείων, επιχειρήσεις, σε θέσεις όπου χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις αγγλικής γλώσσας, σε Τράπεζες και Οργανισμούς. κ.ά. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μεταφραστής - Διερμηνέας Γλωσσικός Τεχνολόγος

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger