ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής παρέχει θεωρητική και πρακτική παιδεία σε θέματα Γενετικής Βελτίωσης, Εκτροφής και Διατροφής τόσο αγροτικών ζώων όσο και των υδροβίων οργανισμών. Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η δημιουργία άρτια καταρτισμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργείο Γεωργίας, ΕΘΙΑΓΕ, Περιφερειακά Διοικήσεις, Τεχνικά Λύκεια κλπ.) και το ιδιωτικό (κτηνοτροφικές και ιχθυοτροφικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες ζωοτροφών, φαρμακευτικές εταιρείες κ.α.) τομέα.
Στα πλαίσια του στόχου αυτού, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων, που αφορούν σε θέματα Ανατομίας, Φυσιολογίας και Υγιεινής Αγροτικών Ζώων, Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Διατροφής των Ζώων, καθώς και Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας (Υδατοκαλλιέργειες). Το μαθήματα καλύπτουν όλα τα εκτρεφόμενα είδη αγροτικών παραγωγικών ζώων (βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι, πτηνά) και υδρόβιων οργανισμών (ιχθύες, δίθυρα μαλάκια, καρκινοειδή).
Η θεωρητική διδασκαλία συνοδεύεται από εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών στο Κτηνοτροφείο και Ιχθυοτροφείο του Πανεπιστημίου και στα εργαστήρια του Τμήματος.
Στο τμήμα εκτός του εκπαιδευτικού έργου, διεξάγεται σημαντική βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Το ερευνητικό έργο εκτείνεται σε όλους τους επιστημονικούς τομείς, που καλύπτει το Τμήμα και στοχεύει στην αναζήτηση νέων γνώσεων και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας με σκοπό την αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της Ζωικής Παραγωγής.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ή 10 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων, που αφορούν σε θέματα Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας και Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας Τα μαθήματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκτρεφόμενων ειδών αγροτικών ζώων: αγελάδες, πρόβατα, αίγες, χοίρους, πουλερικά, υδρόβιους οργανισμούς. Η διδασκαλία συνοδεύεται απο εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών στο Κτηνοτροφείο και στο Ιχθυοτροφείο του Πανεπιστημίου και στα εργαστήρια του Τμήματος.
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Γεωπονικό Παν/μιο Αθήνας
1. Ζωική Παραγωγή
 
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Γενετική Βελτίωση και Φυσιολογία των φυτών
2. Εγγείων βελτιώσεων
3. Επιστήμη ζωικής παραγωγής
4. Αγροτική Οικονομία
5. Επιστήμη Φυτοπροστασίας
6. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
7. Οικολογία και Διαχείριση των Αγροσυστημάτων
 
Παν/μιο Θεσσαλίας
1. Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και Χρησιμοπ. Νέων Τεχνολογιών

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε θέσεις εργασίας αντίστοιχες των συναδέλφων τους του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε παραγωγικές μονάδες προϊόντων κρέατος, σε βιομηχανίες μεταποίησης ζωικών προϊόντων, σε εμπορικές επιχειρήσεις και καταστήματα εισαγωγής και διάθεσης ζωοτροφών.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν να ανοίξουν κατάστημα διάθεσης ζωοτροφών, γαλακτοκομικό εργαστήριο κ.ά.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάθε επιχείρηση προϊόντων ζωικής παραγωγής χρειάζεται την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση των Γεωπόνων, για να αντεπεξέλθει στις συνθήκες του υψηλού ανταγωνισμού που επικρατούν σήμερα. Οι προοπτικές απασχόλησης των Γεωπόνων Ζωικής Παραγωγής δεν μπορούν να θεωρηθούν ευοίωνες λόγω της κρίσης που περνάει η ζωική παραγωγή στον Ελλαδικό χώρο.Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger