ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

23/5/15

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Στόχος του Τμήματος είναι η εκπαίδευση για τη δημιουργία στελεχών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της γεωργίας στην Ελλάδα και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το Τμήμα και μεταδίδει γνώσεις αλλά και δημιουργεί καινούρια γνώση για την αύξηση της φυτικής παραγωγής με τρόπους που δεν δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Διοργανώνονται επίσης εκπαιδευτικά σεμινάρια ποικίλων επιπέδων για επαγγελματίες και ερασιτέχνες και παρέχονται ελεύθερα πρακτικές συμβουλές σε αγρότες και παραγωγούς για προβλήματα της φυτικής παραγωγής και φυτοπροστασίας.
Οι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής συμβάλλουν αποφασιστικά και ουσιαστικά στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, των κάθε είδους και φύσεως καλλιεργειών. Οι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής συνεργάζονται και καθοδηγούν τους παραγωγούς αγρότες σχετικά με τις καλλιέργειες, την αύξηση της παραγωγής, τη χρήση φυτοφαρμάκων και τη χρήση της τεχνολογίας στις καλλιέργειες.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ
Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 5 έτη και απαιτείται και η συγγραφή και κατάθεση πτυχιακής μελέτης. Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) Ακαδημαϊκά εξάμηνα εκπαίδευσης που οδηγεί στον Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης (Master’s) ή και στη διαδικασία προς απόκτηση διδακτορικού.
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
- Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
- Αρχιτεκτονικής Τοπίου
- Δενδροκομίας
- Κηπευτικών Καλλιεργειών
- Φυτοπαθολογίας Το τμήμα περιλαμβάνει 6 εξάμηνα βασικού κορμού, από τα οποία 4 εξάμηνα γενικής υποδομής και 2 γενικής γεωπονικής υποδομής, 3 εξάμηνα προσανατολισμένων σπουδών ειδίκευσης και ένα εξάμηνο που διατίθεται για την εκπόνηση πτυχιακής μελέτης και για επιστημονικά σεμινάρια σχετικά με την επιστημονική εξειδίκευση.
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Γεωπονικό Παν/μιο Αθήνας
1. Επιστήμη Οπωροκηπευτικών Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Φυτοπροστασίας
 
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Γενετική Βελτίωση και Φυσιολογία των φυτών
2. Εγγείων βελτιώσεων
3. Επιστήμης ζωικής παραγωγής
4. Αγροτική Οικονομία
5. Επιστήμη Φυτοπροστασίας
6. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
7. Οικολογία και Διαχείριση των Αγροσυστημάτων
 
Παν/μιο Θεσσαλίας
1. Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και Χρησιμοπ. Νέων Τεχνολογιών

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής μπορούν να απασχοληθούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες και οργανισμούς των Υπουργείων Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας, στην Αγροτική Τράπεζα, στον Οργανισμό Βάμβακος, στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού, στην Κ.Υ.Δ.Ε.Π., στη Β/θμια Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού τελειώσουν τη ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια, αγροκτήματα, αντιπροσωπείες γεωργικών μηχανημάτων κ.ά.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, οι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής μπορούν να ανοίξουν κατάστημα γεωργικών μηχανημάτων, γραφείο γεωτεχνικών μελετών κ.λπ.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η κατάσταση στην αγορά εργασίας βελτιώνεται παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια στη φυτική παραγωγή της χώρας μας πλήττει βέβαια τις παραδοσιακές καλλιέργειες. Δημιουργούνται, όμως, ολοένα και περισσότερες σύγχρονες μονάδες φυτικής παραγωγής, όπου η παρουσία των Γεωπόνων είναι απαραίτητη.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Γεωπόνος φυτικής παραγωγής
Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger