ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Καλλιεργεί και προάγει τη γνώση και τη γλώσσα, την ιστορία και τον ποιλτισμό των βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και μελετά και αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα. Επίσης παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και συμβάλλει στη μελέτη και προώθηση των σχέσεων του Ελληνισμού με τις Βαλκανικές, Σλαβικές και Ανατολικές χώρες.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Για την λήψη πτυχίου απαιτείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια να περάσει τα απαιτούμενα 56 μαθήματα των 8 εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, συγκεντρώνοντας συνολικά 184 διδακτικές μονάδες. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τον Α΄ Κύκλο Σπουδών (εξάμηνα Α, Β, Γ, Δ) και τον Β' Κύκλο Σπουδών (εξάμηνα Ε, ΣΤ, Ζ, Η).
Στον Α' Κύκλο Σπουδών παρέχεται ένα ισχυρό υπόβαθρο βασικών γνώσεων σε διεπιστημονικό επίπεδο.
Στον Β' Κύκλο Σπουδών ενισχύεται η επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών με την επιλογή (ι) κατεύθυνσης και (ιι) γνωστικού αντικειμένου.
Οι τρεις κατευθύνσεις που καλλιεργεί το Τμήμα είναι η Βαλκανική, η Σλαβική, και η Ανατολική. Τα γνωστικά αντικείμενα είναι δύο: οι οικονομικές σπουδές που περιλαμβάνουν οικονομικά και νομικά μαθήματα, και οι κοινωνικές σπουδές που περιλαμβάνουν μαθήματα κοινωνιολογίας, ιστορίας, πολιτισμού και πολιτικής επιστήμης. Η επιλογή κατεύθυνσης και γνωστικού αντικειμένου καθορίζεται με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και δεν μπορεί να γίνει πέραν του 5ου εξαμήνου σπουδών. Η επιλογή γίνεται από τους φοιτητές με δήλωσή τους που υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για όσους δεν υποβάλουν δήλωση. Χαρακτηριστικό του προγράμματος σπουδών είναι τα εντατικά μαθήματα γλώσσας. Οι φοιτητές επιλέγουν τη Ρωσική η την Τουρκική γλώσσα, την οποία διδάσκονται και στα τέσσερα χρόνια των σπουδών τους, καθώς επίσης και μία δεύτερη Βαλκανική, Σλαβική η Ανατολική γλώσσα, την οποία διδάσκονται τα δύο τελευταία χρόνια.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν:
1. Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
2. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
3. Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες.
4. Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική.
5. Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
6. Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για την διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι αυξανόμενες επαφές και η διεύρυνση των σχέσεων της Ελλάδας με τις Βαλκανικές χώρες δημιουργούν ευνοϊκό κλίμα για τις επιστημονικές ειδικότητες των "Βαλκανιολόγων" και "Σλαβολόγων". Ταυτόχρονα ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός των συγκεκριμένων κοινωνιών σε συνάρτηση με τα περίπλοκα εθνικά, αναπτυξιακά και πολιτισμικά προβλήματα προσδίδουν στις Βαλκανικές και Ανατολικές Σπουδές δυναμικό χαρακτήρα.

Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.
ordering abortion pills to Περισσότερα θέματα με πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger