ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στους σπουδαστές θεωρητική και πρακτική γνώση στην επιστήμη της επικοινωνίας και στις τεχνικές της κλασικής και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας.
Διπλός είναι σε γενικές γραμμές ο σκοπός των Τμημάτων:
α) Η διεπιστημονική προσέγγιση και διερεύνηση (ιστορικά, θεωρητικά και εμπειρικά) του φαινομένου της επικοινωνίας στις ποικίλες μορφές του.
β) Η δημιουργία στελεχών επικοινωνίας και ενημέρωσης με επιστημονική κατάρτιση.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Για την απόκτηση του πτυχίου του Tμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε 24 υποχρεωτικά μαθήματα, 20 μαθήματα της κατηγορίας Επιλογής Κατεύθυνσης, 4 μαθήματα της Επιλογής και πρέπει να καταθέσουν στο τέλος του 8ου εξαμήνου πτυχιακή εργασία (βλέπε κανονισμό εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Πρέπει να συγκεντρώσουν 178 δ.μ. μέχρι το τέλος των σπουδών τους.
Tα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν 3 εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας. Eίναι δυνατό να υπάρχουν και ορισμένα δίωρα μαθήματα ή τετράωρα εργαστηριακά. Από τις τρεις προσφερόμενες ξένες γλώσσες οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν τις δύο.
Τα μαθήματα των Αγγλικών που προσφέρονται από το Τμήμα είναι μαθήματα ειδίκευσης (English for Special Purposes) και προϋποθέτουν και προαπαιτούν πολύ καλή γνώση της γλώσσας εκ μέρους του/της φοιτητή/φοιτήτριας. Οι φοιτητές που θα θελήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να αλλάξουν ξένη γλώσσα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα της ξένης γλώσσας που θα επιλέξουν (από το Α΄εξάμηνο μέχρι και το Η΄ ).

1ο Εξάμηνο
-Eισαγωγή στο Δημοσιογραφικό Λόγο -Δίκτυα Επικοινωνίας: Γραφή Είδησης -Στοιχεία Επικοινωνιολογίας -Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία -Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος -Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής -Εισαγωγή στο Δίκαιο / Συνταγματικό Δίκαιο -Αγγλικά I (Εφημερίδα και Τηλεόραση: Γλώσσα, Ύφος και Ορολογία) -Γαλλικά I -Γερμανικά I

2o ΕΞΑΜΗΝΟ:
-Γραπτός Δημοσιογραφικός Λόγος -Επεξεργασία Δημοσιογραφικού Κειμένου -Κοινωνική Ψυχολογία -Βαλκανική Ιστορία -Ιστορία των ΜΜΕ -Δημόσιες σχέσεις & Επιχειρησιακή επικοινωνία -Εργαστήριο Εφαρμογών και Ασκήσεων σε Η/Υ -Αγγλικά II (Περιοδικές Εκδόσεις και Ραδιόφωνο: Γλώσσα, Ύφος και Ορολογία) -Γαλλικά II -Γερμανικά II

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ:
  -Δημοσιογραφικός Λόγος: Συγκριτική Ανάλυση -Δίκτυα Επικοινωνίας: Εισαγωγή στα ΜΜΕ -Εργαστήριο Αυτοματισμού Γραφείου -Επιστήμη της Επικοινωνίας -Πληροφόρησης -Τεχνικές διαφήμισης -Ευρωπαϊκή Ιστορία -Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνείς Οργανισμοί -Αγγλικά III (Διεθνή ΜΜΕ - Συστήματα Ανάδρασης: Γλώσσα, Ύφος και Ορολογία) -Γαλλικά III -Γερμανικά III

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ:
-Θέματα Δημοσιογραφικού Λόγου: Είδη Ρεπορτάζ -Δίκτυα Επικοινωνίας: Ραδιοφωνική Παραγωγή -Δίκτυα Επικοινωνίας: Θεωρία της Είδησης -Γλωσσοκοινωνιολογία -Στοιχεία Οικονομίας -Κοινοτικό Δίκαιο -Επικοινωνία & Τεχνικές Πειθούς: Κοινή Γνώμη και Προπαγάνδα -Αγγλικά IV (Γραπτός Λόγος: Περιγραφική και Αφηγηματική Έκθεση) -Γαλλικά IV -Γερμανικά IV

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ:
 -Συνέντευξη, 'Ερευνα και Πολιτικό Ρεπορτάζ στο Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση -Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού -Kοινωνιολογία της Μαζικής Επικοινωνίας -Δίκαιο των MME - Δημοσιογραφική Δεοντολογία -Πολιτική Eπιστήμη -Εργαστήριο Eφαρμογών Tεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών στα MME -Αγγλικά V (Έντυπος Δημοσιογραφικός Λόγος) -Γαλλικά V (Τεχνικές Συνέντευξης) -Γερμανικά V

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ:
-Παραγωγή Δελτίου Ειδήσεων -Πρακτική άσκηση Δημοσιογραφίας ΙI Οικον. Ρεπορτάζ, Ειδ. Πρακτορεία -Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ, Τηλεόραση -Σχεδιασμός Ειδησεογραφικού Τηλεοπτικού Προγράμματος -Αγγλικά VIII (Προγράμματα Συνομιλίας, Συνεντεύξεων και Συζητήσεων) -Γαλλικά VIII (Τηλεοπτικές Συνεντεύξεις και Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης) -Γερμανικά VIII

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ:
  -Πρακτική άσκηση Δημοσιογραφίας Ι -Θεωρία και Άσκηση Δημοσιογραφικού Εργου -Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι, Ραδιόφωνο -Αγγλικά VII (Τηλεοπτικός Δημοσιογραφικός Λόγος) -Γαλλικά VII (Τηλεοπτικό Δελτίο Ειδήσεων) -Γερμανικά VII

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ:
 -Παραγωγή Δελτίου Ειδήσεων -Πρακτική άσκηση Δημοσιογραφίας ΙI Οικον. Ρεπορτάζ, Ειδ. Πρακτορεία -Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ, Τηλεόραση -Σχεδιασμός Ειδησεογραφικού Τηλεοπτικού Προγράμματος -Αγγλικά VIII (Προγράμματα Συνομιλίας, Συνεντεύξεων και Συζητήσεων) -Γαλλικά VIII (Τηλεοπτικές Συνεντεύξεις και Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης) -Γερμανικά VIII

ΕΠΙΛΟΓΗΣ: -Κοινωνική Επικοινωνία και Συμμετοχή -Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας -Παιδί και ΜΜΕ -Η Κουλτούρα των Μαζικών Μέσων -Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ -Θεωρία και Aνάλυση της Oπτικής Eπικοινωνίας & Kουλτούρας -Η Δημόσια Οικονομική -Επικοινωνιακή Διεθνοποίηση & Παγκοσμιοποίηση -Το φύλο στο Δίκαιο και στην Τέχνη -Δομική και Kοινωνιολογική Aνάλυση του Oπτικοακουστικού Mυθοπλαστικού Aφηγήματος -Συμβάσεις εκμετάλλευσης στον χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας -Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και ο Τύπος -Το Μάνατζμεντ των Οργανισμών Μαζικής Επικοινωνίας -Nτοκιμαντέρ: Iστορία, Mορφές και Iδεολογία -Εργαστήριο Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα ΜΜΕ ΙΙ -Επικοινωνία και Πολιτισμική Ανάπτυξη -Ηθική και Δεοντολογία των ΜΜΕ -Έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο Διαδίκτυο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Το εργαστήριο Η/Υ υποστηρίζει τη διδασκαλία αντικειμένων της πληροφορικής, η οποία έχει θεωρητικό και εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Παράλληλα καλύπτει τις ανάγκες εξάσκησης των φοιτητών σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων, αυτοματισμού γραφείου, βάσεων δεδομένων και επιτραπέζιας τυπογραφίας. Στους φοιτητές δίνεται επίσης η δυνατότητα συγγραφής των εργασιών τους για όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στη σχολή.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕ
Tο Eργαστήριο Hλεκτρονικών MME καλύπτει τις ανάγκες πρακτικής άσκησης των φοιτητών στην παραγωγή Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών προγραμμάτων στo πλαίσιo των αντίστοιχων μαθημάτων. Oι χώροι του Eργαστηρίου περιλαμβάνουν Studio Hχογράφησης, Tηλεοπτικής Λήψης και Eλέγχου. Eίναι εξοπλισμένο με αναλογικά και ψηφιακά συστήματα λήψης, εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, πλήρη εγκατάσταση τηλεοπτικού φωτισμού, συστήματα επεξεργασίας, γραμμικού και μή γραμμικού μοντάζ μέσω H/Y, γεννήτρια ενσωμάτωσης γραφικών και χαρακτήρων, καθώς και μονάδες οπτικών και ηχητικών εφφέ. Tο Eργαστήριο αναβαθμίζεται συνεχώς με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τη χρήση προηγμένων τεχνικών στον τομέα του Pαδιοφώνου και της Tηλεόρασης.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Επικοινωνία
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Οι απόφοιτοι μπορούν ν' απασχοληθούν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κρατικά και ιδιωτικά, σε εταιρείες ερευνών, σε γραφεία τύπου και δημοσίων σχέσεων κομμάτων, επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Η ραγδαία εξάπλωση και ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος. Η κατάσταση στο χώρο παραμένει άναρχη και ρευστεή. Η ποιότητα πολλές φορές θυσιάζεται στο βωμό της ακροαματικότητας και η επαγγελματική δεοντολογία υποχωρεί μπροστά στις ευκαιρίες για γρήγορη ανάδειξη. Ο ανταγωνισμός, λοιπόν, είναι σκληρός. Σίγουρα, όμως, τα τυπικά προσόντα των αποφοίτων είναι ισχυρότερα από αυτά που προσφέρουν αντίστιοχες ιδιωτικές σχολές. Η κατάσταση είναι πιο σταθερή και οι προοπτικές ευοίωνες στον τομέα των δημοσίων σχέσεων. Όλο και περισσότεροι φορείς (επιχειρήσεις, οργανισμοί, κόμματα κ.λπ.) αντιλαμβάνονται την ανάγκη σωστότερης και πιο έντονης επικοινωνίας με το περιβάλλον τους, πράγμα που τους οδηγεί στη στελέχωση ειδικών γραφείων Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
Σχεδιαστές Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Διευθυντές Διαφήμισης Image Maker (Δημιουργός Προσωπικοτήτων) Διευθυντής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ειδικοί Δημοσίων ΣχέσεωνΠερισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger