ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

20/12/15

Συντομογραφίες και αρτικόλεξα της νέας ελληνικής

aa
Πολλές φορές αντί να γράφουμε γνωστές και συνηθισμένες λέξεις ολόκληρες , γράφουμε μόνο ένα μέρος τους. Αυτό το μέρος λέγεται συντομογραφία.
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
αγ.=
άγιος
μ· =
μέτρο
αρ. =
αριθμός
Μ. =
Μέγας ή Μεγάλος
Αφοί =
Αδελφοί
Μ. Ασία =
Μικρά Ασία
βλ. =
βλέπε
μιλ. =
μίλια
γραμμ.=
γραμμάρια
μ.μ.=
μετά το μεσημέρι
(μετά μεσημβρίαν)
Δδα =
Δεσποινίδα
μ.Χ.=
μετά Χριστά
δηλ. =
δηλαδή
π.μ.=
πριν από το μεση-
μέρι (προ μεσημ
βρίας)
εκ. =
εκατοστά
π.χ.=
παραδείγματος χάρη
Θεσ/νίκη =
θεσσαλονίκη
π.Χ. =
προ Χριστού
κ. =
κύριος, κυρία
σ. ή σελ. =
σελίδα
Για τους ανέμους:
κος =
κύριος
σημ.=
σημείωση
κα =
κυρία
Σία =
συντροφιά
Α = ανατολικός
κ.ά. =
και άλλα
στρ. =
στρέμματα
Δ = δυτικός
κ.κ. =
κύριοι*
ΥΓ. =
υστερόγραφο
Β = βόρειος
κτλ. =
και τα λοιπά
τ.μ.=
τετραγωνικά μέτρα
Ν = νότιος
κυβ. μ. =
κυβικά μέτρα
τηλ. =
τηλέφωνο
ΒΑ= βορειοανατολικός
Κων/πολη =
Κωνσταντινούπολη
χιλ.=
χιλιάδες
ΒΔ= βορειοδυτικός
Κων/νος =
Κωνσταντίνος
χλμ.=
χιλιόμετρα
ΝΑ = νοτιοανατολικός
λ.χ.=
λόγου χάρη
ΧΥΡ· =
χιλιόγραμμα
ΝΔ= νοτιοδυτικός
Αρκτικόλεξα είναι τα ονόματα που σχηματίζονται από τα αρχικά γράμματα ορισμένων λέξεων. Μερικά συνηθισμένα αρκτικόλεξα είναι και τα παρακάτω :
Δ.Χ. =
Δημόσιας Χρήσης
Κ.Τ.Ε.Λ. =
Κοινό Ταμείο Εκμεταλλεύσεως Λεωφο­
Δ.Ε.Η. =
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
ρείων
Ε.Ε. =
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο.Ε.Δ.Β. =
Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων
Ε.Σ.Υ. =
Εθνικό Σύστημα Υγείας
Ο.Σ.Ε. =
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας
Ο.Σ.Ε.=
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας
Ο.Τ.Ε. =
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας
Ι.Χ.=
Ιδιωτικής Χρήσης
Ο.Η.Ε. =
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Ι.Κ.Α. =
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ο.Α.Σ.Α. =
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
Α.Ε.Κ. =
Αθλητική Ένωση
Κωνσταντινουπόλεως
Ο.Σ.Φ.Π. =
Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων
Πειραιώς
Π.Α.Ο. =
Παναθηναϊκός Αθλητικός
Όμιλος
Π.Α.Ο.Κ. =
Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος
Κωνσταντινουπολιτών
 Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger