ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

16/1/16

Πώς περιγράφουμε ένα ζώο; Εκπαιδευτικές κάρτες για την παραγωγή λόγουΠώς κάνουμε περιγραφή ζώου

Προσυγγραφικό στάδιο                          Ο ηνόπμξ                Η     ...

Προσυγγραφικό στάδιο       Ονγακώκμομε ηηξ       ηδέεξ μαξ ζε       ζπεδηάγναμμα.

πώξ είκαη ελςηενηθά:                                 ηε ζομπενηθμνά            ...

Σθέρμο θαη γνάρε πμηα  επίζεηα ζα ηαίνηαδακ θαιύηενα ζηεκ πενηγναθήημο αγαπεμέκμο ζμο δώμο.       ενωτεοική  συμ...

Μετασυγγραφικό στάδιο:Αξιολόγηση               1. Δηάβαζε λακά ηεκ ηζημνία ζμο. ΠώξΏνα γηα δημνζώζεηξ!   ...

ΚΩΔΙΚΑ΢ ΑΤΣΟΔΙΟΡΘΩ΢Η΢Γ Πνμζέπς ηε γναμμαηηθήΟ Πνμζέπς ηεκ μνζμγναθία΢ Πνμζέπς ηα ζεμεία ηεξ ζηίλεξΠ Αιιάδς πανάγναθμΕ Επακ...

Ανιξλξγώ τξ γοαπτό μξυ                             Ναη  Όπη1.  Έγναρα πμημ δώμ είκαη, πμύ δ...

Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger