ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

23/2/16

Είδη τριγώνων - Εκπαιδευτικές κάρτες


Ως προς τις γωνίες Υπάρχουν τρία είδη τριγώνων ςε ςχέςη με το είδοσ  των γωνιών τουσ: Οξυγώνιο τρίγωνο Ορθογώνιο τρίγων...
Ως προς τις γωνίες Αν όλεσ οι γωνίεσ του τριγώνου είναι οξείεσ (<90ο ) τότε το τρίγωνο λέγεται οξυγώνιο.
Ως προς τις γωνίες Αν ένα τρίγωνο έχει μια ορθή γωνία ( 90ο ) και δυο οξείες, λέγεται ορθογώνιο.
Ως προς τις γωνίες Αν ένα τρίγωνο έχει μια αμβλεία γωνία (> 90ο ) και δυο οξείεσ, λέγεται αμβλυγώνιο.
Ως προς τις γωνίες Σε κάθε τρίγωνο το άθροιςμα των τριών γωνιών του είναι πάντοτε 180ο .
Ως προς τις πλευρές Υπάρχουν τρία είδη τριγώνων ςε ςχέςη με τισ πλευρέσ  τουσ: Ιςόπλευρο τρίγωνο Ιςοςκελέσ τρίγωνο Σκα...
Ως προς τις πλευρές Αν όλεσ οι πλευρέσ ενόσ τριγώνου είναι ίςεσ, τότε το  τρίγωνο λέγεται ιςόπλευρο. Στο ιςόπλευρο τρίγω...
Ως προς τις πλευρές Αν δυο μόνο πλευρέσ του τριγώνου είναι ίςεσ, τότε το  τρίγωνο λέγεται ιςοςκελέσ. Στο ιςοςκελέσ τρίγω...
Ως προς τις πλευρές Αν όλεσ οι πλευρέσ ενόσ τριγώνου είναι διαφορετικέσ  μεταξύ τουσ, τότε το τρίγωνο λέγεται ςκαληνό. Ό...

Περισσότερες εκπαιδευτικές καρτέλες εδώ.


Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger