ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

23/5/17

Ορθογραφία των καταλήξεων -είτε/-είται και-ήστε/-είστε των ρημάτων - Εκπαιδευτικές κάρτες για εκτύπωση


-είτε:     Η κατάληξη αυτή συναντάται:• στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής στην οριστική, ...
-είται:     Η κατάληξη αυτή συναντάται:• Στο γ΄ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα της παθητικής φωνής στην οριστική και την...
Παραδείγματα• Επομένως: ποιοι; Εσείς -είτε ποιος; Αυτός-ή-ό -είται Πχ: Συγκεντρωθείτε στο μάθημα.   Μην προκαλείτε τ...
-ήστε:     Η κατάληξη αυτή συναντάται:• Στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο του αορίστου της ενεργητικής φωνής στην προστακτική...


-είστε:     Η κατάληξη αυτή συναντάται:• Στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της παθητικής φωνής στην οριστική και...
ΠΡΟΣΟΧΗ   β΄ πληθ. πρόσωπο ενεστώτα οριστικής παθ. φωνής• Εσείς ικανοποιείστε με την αύξηση που μας δίνουν; β΄ πληθ. π...
Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger