Επαναληπτικές ασκήσεις στην Ιστορία για την 1η ενότητα Δ' Δημοτικού (Γεωμετρικά Χρόνια).

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ   ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΑ   

      1η   ΕΝΟΤΗΤΑ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ   ΧΡΟΝΙΑ1.  Συμπληρώνω  την  ακροστιχίδα:

ΦΟ


Ι


Ν
Ι

ΚΕ


Σ1.  Από  αυτούς  πήραμε  το  αλφάβητο.
2.  Μεγάλος  ποιητής  του  8ου  αιώνα.
3.  Ένα  από  τα  δύο  ομηρικά  έπη.
4.  Οι  Δωριείς  κατέβηκαν  από  το  βορρά  προς το….
5.  Πατρίδα  του  Οδυσσέα
6.   Ονομάστηκε  η  μετακίνηση  των  Δωριέων
7.  Από  εδώ  ξεκίνησε  ο  Α΄ αποικισμός  των  Ελλήνων
8.  Εκεί  εγκαταστάθηκαν  οι  Δωριείς.2.     Κάνε  την  αντιστοίχιση :

 Πελοπόννησος                      μετακίνηση
 είλωτες                                 διάλεκτος
 κάθοδος                                δούλοι
 δωρική                                  μυκηνaικός  πολιτισμός
 παρακμή                                Σπάρτη3.     Συμπληρώνω  τα  κενά: 
 
Οι  κάτοικοι  της  Ελλάδας   αναζήτησαν  νέους  τόπους  για  να  ζήσουν.  Η……………………………………….  έγινε  για  να  βρουν  οι  άνθρωποι  νέα μέρη  για  να  ζήσουν  ειρηνικά.  Ο  προορισμός  των  τριών  ελληνικών  φύλων  ήταν  η  ………………………..  ……………….
Οι  ……………………….εγκαταστάθηκαν  στη  Λέσβο  και  την  Τένεδο,  οι…………………………..  έφυγαν  από  την  ……………………………..προς  τη  Μικρά  Ασία  και  οι  ………………………………  άφησαν  την  Πελοπόννησο, γιατί  είχε  αυξηθεί  ο  αριθμός  των  κατοίκων. Η  μετακίνηση  αυτή  ονομάστηκε ……………………………………………………………………………………..
 Οι  Έλληνες  στους  νέους  τόπους  διατήρησαν  τα……………………….  και  τη ……………………………..  τους.     4.     α)Γράψε  με  λίγα  λόγια  το  θέμα  της  Ιλιάδας  και  το  θέμα  της  Οδύσσειας.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

 
 
β).Ποιοι  ήταν  οι  ραψωδοί;

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………5.     Ποια  ήταν  η  χρήση  των  αγγείων; Πώς  ήταν  διακοσμημένα; Ποια  είδη  αγγείων  γνωρίζεις;

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)