Πάθη φωνηέντων και συμφώνων στην αρχαία ελληνική γλώσσα

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Συναίρεση λέγεται η συγχώνευση μέσα στην ίδια λέξη δύο στη σειρά φωνηέντων ή φωνήεντος και διφθόγγου σ' ένα μακρόχρονο φωνήεν ή σ' ένα δίφθογγο, π.χ.
συκέα > συκ, τιμάομεν > τιμμεν

Η συλλαβή που προέρχεται από τη συναίρεση τονίζεται, αν τονιζόταν η μία από τις δύο συλλαβές πριν από τη συναίρεση.

Η λήγουσα που προέρχεται από συναίρεση, όταν τονίζεται,
  • παίρνει περισπωμένη αν πριν από τη συναίρεση τονιζόταν η πρώτη από τις συλλαβές που συναιρούνται, π.χ.
τιμάω > τιμ
  • παίρνει οξεία αν πριν από τη συναίρεση τονιζόταν η δεύτερη από τις συλλαβές που συναιρούνται, π.χ.
ἐσταώς > ἐστώς

Πάθη συμφώνων
Τροπή συμφώνων
Το ένρινο ν

μπροστά από τα: κ, γ, χ, ψ τρέπεται σε γ, π.χ.
κάκιστος > παν-κάκιστος > παγκάκιστος,
γράφω > συν-γράφω > συγγράφω
μπροστά από τα: π, β, φ, ψ τρέπεται σε μ, π.χ.
πνέω > ἐν-πνέω > ἐμπνέω
βασιλεύς > παν-βασιλεύς > παμβασιλεύς
μπροστά από τα: μ, λ, ρ, συνήθως αφομοιώνεται με αυτά, δηλαδή γίνεται ίδιο με αυτά, π.χ.
ὠξυν-μένος > ὠξυμμένος
παν-λευκός > πάλλευκος
παλίν-ροια > παλλίροιαhttp://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/Pathi%20fwnientwn%20symfwnwn.htm

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)