Τα "i" των ρημάτων - Απλοί κανόνες για την ορθογραφία σε εκπαιδευτικές κάρτες

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
το "ισ" της συλλαβής πριν από την κατάληξη
• -ισα : Τα ρήματα της α' συζυγίας (όσα δεν
τονίζονται στο -...

• -είστε: την κατάληξη αυτήν τη συναντάμε μόνο
στην παθητική φωνή.
Π. χ. εγώ μετακινούμαι < εσείς μετακινείστε :
Πώς μετακ...
Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)