ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

9/2/23

Αρχαία Β' Γυμνασίου - Διαγώνισμα με το κείμενο της 3ης ενότητας ("Το χρέος ενός ιστορικού")

 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΘΕΜΑΤΑ
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐν μέν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τήν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι·   καί γάρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τόν ἀγαθόν ἄνδρα καί φιλόπατριν καί συμμισεῖν τοῖς φίλοις τούς ἐχθρούς καί συναγαπᾶν τούς φίλους·   ὅταν δέ τό τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις,   ἐπιλαθέσθαι χρή πάντων τῶν τοιούτων καί πολλάκις μέν εὐλογεῖν καί κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τούς ἐχθρούς,   ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο,   πολλάκις δ’ ἐλέγχειν καί ψέγειν ἐπονειδίστως τούς ἀναγκαιοτάτους,   ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ' ὑποδεικνύωσιν.

Β. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς, Πρόλογος 2.3
 Ὅταν γάρ τις τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ, ἐπιλαθέσθαι χρὴ εὐνοίας καὶ μίσους καὶ πολλάκις κοσμεῖν τοὺς ἐχθροὺς τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις, ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δὲ ἐλέγχειν τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ´ ὑποδεικνύωσι. Διόπερ οὔτε τῶν φίλων καθάπτεσθαι οὔτε τοὺς ἐχθροὺς ἐπαινεῖν ὀκνητέον.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιές είναι οι  υποχρεώσεις ενός φίλου προς τους συντρόφους του σύμφωνα με τον Πολύβιο;
                                                                                             (μονάδες 2 )
2. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ο ιστορικός τα πρόσωπα για τα οποία κάνει λόγο στο έργο του;  Ποιες είναι οι συνέπειες για την ποιότητα του ιστορικού έργου ή μη τήρηση των προϋποθέσεων;
                                                                                              (μονάδες 2)
3. Αφού συγκρίνετε το Α΄ κείμενο του Πολύβιου με το παράλληλο της Άννας Κομνηνής να εντοπίσετε μια ομοιότητα όσον αφορά το χρέος του ιστορικού.                                                                            (μονάδες 2)

Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ-ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΕΣ

1. Να αποδώσετε τη σημασία των φράσεων και λέξεων: «από καταβολής κόσμου», «διαγωγή κοσμιοτάτη», «κοσμογονία», «κοσμοπολίτης».
                                                                                               (μονάδες 2)
2. Να σχηματίσετε σύνθετα αρσενικά ουσιαστικά και επίθετα της α.ε. χρησιμοποιώντας τα συνθετικά που δίνονται:
Λόγος + γράφω
Νόμος + τίθημι (θε-)
Λίθος + ξέω
Κτήνος + τρέφω
Νίκη + φέρω
Θάνατος + φέρω
                                                                                                (μονάδες 2)

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ

5α. Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:
Τῳ βίῳ
Τήν ἐπιείκειαν
Τούς ἐχθρούς
Τῶν πάντων
Τοῦτο
                                                                                             (μονάδες 2,5)
β. εἶναι: να γραφεί το β’ ενικό ευκτικής και προστακτικής Ενεστώτα.
ψέγειν: να γραφεί το γ’ ενικό πρόσωπο οριστικής και υποτακτικής Ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται ο ρηματικός τύπος.
                                                                                             (μονάδες 2,5)
6α. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι όροι των παρακάτω προτάσεων:
«Οἱ ἀρχαῖοι ἐνόμιζον ἀστέρας τούς θεούς εἶναι.  

«καί γάρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τόν ἀγαθόν ἄνδρα καί φιλόπατριν»
                                                                                        (μονάδες 2,5)  
β. Να εντοπίσετε στις ακόλουθες περιόδους τις λέξεις που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις:
-Ὀκνῶ μή μάταιος ἡμῖν ἡ στρατείᾳ γένηται.
-Ἐπειδή δέ τοῦτ' οὐχ οὕτως ἔχει, φυλάττεσθαι φημί δεῖν.
                                                                                            (μονάδες 2,5)

                                            ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ    
              
                                                     ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Δημοσίευση σχολίου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πατήστε κλικ στην εικόνα και ενημερωθείτε για τα ιδιαίτερα μαθήματα που προσφέρονται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως από τον δημιουργό της Ηλεκτρονικής Διδασκαλίας

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Πατήστε κλικ στην εικόνα και βρείτε πλούσιο δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για να μάθετε Αγγλικά από τον υπολογιστή σας

ΔΩΡΕΑΝ E-BOOKS

ΔΩΡΕΑΝ E-BOOKS
Πατήστε κλικ στην εικόνα και βρείτε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία του Αποστόλη Ζυμβραγάκη

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 100+ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 100+ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Πλήρης οδηγός ενιαίας εξέτασης Γλώσσας και Λογοτεχνίας!

ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ

 
Copyright © 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger