ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

11/7/12

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 7η ενότητα Α' Γυμνασίου (Η λύση του γόρδιου δεσμού).

Ετυμολογικά

1. Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της στήλης Α΄ με τα παράγωγα ουσιαστικά στη στήλης Β΄ :
Α΄                               Β΄
1. ἐγείρω                    α. δρέπανον
2. λύω                        β. διαβατήριον
3. ρέω                        γ. βουλευτήριον
4. βουλεύω                δ. σήμαντρον
5. διαβαίνω                ε. προβοσκίς
6. κινῶ                       στ. ῥεῖθρον
7. σημαίνω                 ζ. ἐγερτήριον
8. δρέπω                    η. λῦτρον
9. προβόσκω              θ. κινητήρ


Γραμματική

1. Στις προτάσεις που ακολουθούν να βάλετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του παρατατικού:
α. Οἱ Ἀθηναῖοι ἀεὶ …………… (θύω) τοῖς θεοῖς.
β. Οὗτος τοῖς ἄρχουσιν ……………….(ὑπακούω).
γ. Ἀμφότεροι, ὦ Φαλῖνε, Ἕλληνες ………….. (εἰμί).
δ. Ὁρῶντες τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρὸς ………………..(θαυμάζω) οὗτοι.
ε. Ἀλέξανδρος ……………….(λύω) τὸν δεσμὸν τοῦ ζυγοῦ τῆς ἀμάξης.
στ. Περικλῆς …………………(ἀγορεύω) ἐν τῇ ἀγορᾷ.

2. Να μετατρέψετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του αορίστου με βάση τις αντωνυμίες:
             ἐκπέμπω
 σύ        ἐκφράζω
             ἀναρπάζω
             κελεύω

             διακινδυνεύω
οὗτοι    ὀνομάζω
            ὁρίζω
            οἰκτίρω

3. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με ρηματικούς τύπους παρατατικού και αορίστου σύμφωνα με το παράδειγμα:
α. Οἱ ἄνδρες οὗτοι ἐφύλαττον / ἐφύλαξαν τὸν ἐν Δελφοῖς θησαυρόν (φυ-λάττω).
β. Ἀθηναῖοι πρέσβεις τοῖς Λακεδαιμονίοις……………/………….. (πέμπω).
γ. Τῶν Σειρήνων προσδεδεμένος Ὀδυσσεὺς τῷ στύλῳ (= στο κατάρ-τι)……..…/…………(ἀκούω).
δ. Θουκυδίδης Ἀθηναῖος…………./………….τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων (συγγράφω).
ε. Καὶ τοὺς μὲν νεκροὺς τοὺς πλείστους ἔνθαπερ (= εκεί όπου) ἔπεσον ἑκάστους……..……. /………………(θάπτω).
στ. ………..… / ……………… ποτε λέων σὺν ἀνθρώπῳ (ὁδεύω).

4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τους κατάλληλους τύπους του εἰμὶ στον παρατατικό.
α. Ὑμεῖς φίλοι καὶ σύμμαχοι τῶν Ἀθηναίων ………………
β. Ὁ Δημοσθένης μέγας ρήτωρ καὶ σοφιστής ………………….
γ. Ἅπαντες γιγνώσκουσιν ὅτι ἡμεῖς οὐκ ………………….. πολέμιοι ὑμῶν.
δ. Σωκράτης λέγει ὅτι σὺ ……...... εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
ε. Αἱ ἐλπίδαι τῆς σῳτηρίας ………………. καὶ πολλαὶ καὶ μεγάλαι.


3 σχόλια :

  1. Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής θα ήταν ωραίο να έχετε

    Ευχαριστώ!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. θα έπρεπε να έχετε και τις απαντήσεις .    Ευχαριστώ ....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger