ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Γεωγραφίας Μυτιλήνη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τα Τμήματα έρχονται να καλύψουν το κενό στις Γεωγραφικές Σπουδές στην Ελλάδα. Τα Τμήματα έχουν σκοπό να προετοιμάσουν επιστήμονες που ερμηνεύουν τη συγκρότηση του χώρου, τις διαδικασίες στο χώρο και πώς η επιστήμη μπορεί να επηρεάσει αυτές τις διαδικασίες.
Οι σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας έχουν στόχο την ανάλυση, κατανόηση και ερμηνεία της δυναμικής των φυσικών φαινομένων που εξελίσσονται στην επιφάνεια της Γης.
Η σύνθεση των διεργασιών που δημιουργούν τις κλιματικές, γεωμορφολογικές, οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες ενός τόπου, μέσα σε συστήματα πληροφορικής, παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης υψηλής σημασίας για τις σύγχρονες κοινωνίες.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Οι σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας προσανατολίζονται σε 3 κατευθύνσεις:
1.Η πρώτη είναι Επαγγελματική:αφορά στην εκπαίδευση γεωγράφων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον δημόσιο ή το ιδιωτικό τομέα σε εφαρμογές γεωγραφικού περιεχομένου και χαρακτήρα.
2.Η δεύτερη κατεύθυνση είναι Εκπαιδευτική:αφορά στην παραγωγή αποφοίτων που θα στελεχώσουν την Πρωτοβάθμια και Δευτοράβαθμια Εκπαίδευση και
3.Η τρίτη είναι Ακαδημαική/Ερευνητική:αφορά στην εκπαίδευση γεωγράφων οι οποίοι θα ασχοληθούν με τη διερεύνηση και ανάλυση ενός φάσματος κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών φαινομένων.
Το Τμήμα ανακοινώνει κατά διαστήματα στον ημερήσιο τύπο πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Η έλλειψη μέχρι τώρα Γεωγραφικών Σπουδών στην Ελλάδα και η πείρα από τον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Πανεπιστημιακό χώρο στον τομέα των Γεωγραφικών Σπουδών, μας κάνει να πιστεύουμε στο ευρύ φάσμα δυνατοτήτων σταδιοδρομίας για τους πτυχιούχους Γεωγραφίας.
Τα σύγχρονα πληροφορικά συστήματα Γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S). και οι πολλές κατευθύνσεις που έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο φοιτητής του δίνουν τη δυνατότητα να απασχοληθεί σε πολλά επαγγέλματα. Στον επαγγελματικό τομέα, οι γεωγράφοι ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται γενικά με την ανάλυση και τη διαχείριση του χώρου.
Ενδεικτικά αναφέρονται: χαρτογραφικές μελέτες, ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή γεωγραφικών βάσεων δεδομένων, μελέτες αστικής, περιφερειακής και αγροτικής ανάλυσης και ανάπτυξης, χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες περιβαλλοντικές, δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές μελέτες, μελέτες διαθεσιμότητας και διαχείρισης φυσικών πόρων, μελέτες τουριστικής ανάλυσης και ανάπτυξης, μελέτες χωροθέτησης επιχειρήσεων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, τεχνολογικών πάρκων, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής υποδομής (σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα, κατοικίες),μελέτες σκοπιμότητας και επιχειρηματικά σχέδια, έρευνες αγοράς, διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, διεθνών σχέσεων.
Οι γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του δημόσιου, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα στις θεματικές περιοχές που προαναφέρθησαν και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα περιοχών ακόμη.
Ενδεικτικά αναφέρονται: Υπουργεία και όλες οι σχετικές υπηρεσίες, Περιφερειακές διοικήσεις και Νομαρχίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι), Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών, Ιδρύματα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,Ερευνητικά Κέντρα, Στρατιωτικές Σχολές, Βιβλιοθήκες, Κέντρα τεκμηρίωσης και Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικές Υπηρεσίες, Αναπτυξιακές εταιρείες τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μελετητικά γραφεία, Μη κυβερνητικές οργανώσεις
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ελληνική αγορά εργασίας σήμερα καλύπτεται από επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων. Αυτονόητη θεωρείται η απασχόλησή τους στην εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια), σε Τουριστικές και Στρατιωτικές σχολές και υπηρεσίες.


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger