ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

12/1/16

Πώς κάνουμε πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών


Για να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε δεκαδικούς αρι­θμούς, τους γράφουμε τον έναν κάτω από τον άλλο, προσέχοντας το ακέραιο μέρος του ενός να γραφεί κάτω από το ακέραιο μέρος του άλλου και το δεκαδικό μέρος του ενός κάτω από το δεκαδικό μέρος του άλλου.

Στο ακέραιο μέρος προσέχουμε οι μονάδες, οι δεκά­δες, οι εκατοντάδες κτλ. του ενός να γραφούν κάτω από τι ς μονάδες, τις δεκάδες και τις εκατοντάδεςκτλ. του άλλου.

Στο δεκαδικό μέρος προσέχουμε η υποδιαστολή, τα δέκατα τα εκατοστά και τα χιλιοστά του ενός να γραφούν κάτω από την υποδιαστολή, τα δέκατα, τα εκατοστά και τα χιλιο­στά του άλλου.

Κάνουμε την πρόσθεση ή την αφαίρεση, όπως και στους ακέραιους αριθμούς, αλλά όταν τελειώσουμε την πρόσθεση ή την αφαίρεση του δεκαδικού μέρους,πριν προχωρήσουμε στην πρόσθεση ή την αφαίρεση του ακέραιου μέρους, βάζουμε υποδια­στολή στο άθροισμα ή στο υπόλοιπο κάτω από τη θέση που είναι π.χ.


       336,49                                       567,84                                                                  
       257,93                                   -     97,35
    +  32,45                                   ---------------
      ---------------                                470,49
       626,87

Τόσο στην πρόσθεση όσο και στην αφαίρεση των δεκαδικών αρι­θμών, για να έχουν όλοι στο δεκαδικό μέρος τους ίσο αριθμό ψηφίων, μπορούμε να προσθέσουμε σ' αυτό μηδενικά σε ό­ποιον αριθμό τα δεκαδικά ψηφία του είναι λιγότερα.
Παραδείγματα:

Πρόσθεση                                                                     Αφαίρεση                                             
   45,28     ή                       45,280                                       75,3         ή          75,300                              
   34,4                                36,400                                   -42,428                  - 42,428
+ 15,275                         + 15,275                                ------------                   ----------
---------------                 ------------------

Στην αφαίρεση δεκαδικού από ακέραιο είμαστε υποχρεωμέ­νοι να κάνουμε και τον ακέραιο δεκαδικό, βάζοντας στο τέλος του υποδιαστολή και προσθέτοντάς του μετά τόσα μηδενικά, όσα δεκαδικά ψηφία έχει ο δεκαδικός αριθμός, για να έχουν μετά και οι δύο αριθμοί ίσο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.
 Παράδειγμα:
 74          ή            74,00                                                 
-36,48                 - 36,48
---------              ------------

Στην πρόσθεση και την αφαίρεση δεκαδικών αριθμών πρέπει οπωσδήποτε οι υποδιαστολές να είναι στην ίδια κατακόρυφη στήλη και τα δέκατα του ενός κάτω από τα δέκατα του άλλου αριθμού, τα εκατοστά του ενός κάτω από τα εκατοστά του άλλου κτλ.
Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να γίνει στην πρόσθεση ή στην αφαίρεση των δεκαδικών αριθμών είναι να ξεχάσουμε να κατε­βάσουμε την υποδιαστολή κάτω από τη θέση της στο άθροισμα ή στο υπόλοιπο. 

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.
Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο εδώ.
Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger