ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

13/5/17

Πώς να μάθουμε στα παιδιά να χτίζουν μία παράγραφο με τη μέθοδο hamburgerΣυχνά τα παιδιά δυσκολεύονται στη γραπτή έκφραση. Η δόμηση και η οργάνωση παραγραφων "παιδεύει" πολλά παιδιά με δυσκολίες.
Έτσι είναι σημαντικό, σ´ ένα πρόγραμμα παρέμβασης να χρησιμοποιείται εποπτικό υλικό για την καλύτερη κατανόηση περίπλοκων εννοιών. Η εικόνα λειτουργεί σαν μεσολαβητής για την κινητοποίηση της σκέψης και την εγρήγορση του συνειρμού του παιδιού που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη γραπτή έκφραση.
 Αναμφίβολα, οι ασκήσεις που εφαρμόζονται κάθε φορά, πρέπει να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών, δίνοντας ισχυρό κίνητρο για έκφραση.
Στις πιο κάτω δραστηριότητες, παιδαγωγικός σκοπός είναι το παιδί να μάθει τη σύνταξη παραγράφου με τη μορφή: α) πρόταση εισαγωγής - θεματική πρόταση β) ανάπτυξη- λεπτομέρειες γ) κατακλείδα. Eπίσης, δίνεται λεξιλόγιο σχετικά με το θέμα της παραγράφου που πρόκειται να αναπτυχθεί.

Ένα "hamburger", μπορεί να βοηθήσει πολλά παιδιά να οπτικοποιήσουν τα δομικά μέρη μιας παραγράφου. Εξηγούμε στα παιδιά πως το πάνω μέρος αποτελεί τη θεματική πρόταση της παραγράφου, το εσωτερικό αποτελεί τις λεπτομέρειες - επιχειρήματα και το κάτω μέρος είναι την κατακλείδα. Στη συνέχεια, αφου εξηγήσουμε τη σημασία των πιο πάνω όρων, δίνουμε στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας και προσπαθούμε να συντάξουμε μια παράγραφο. 


Έπειτα, δίνουμε στα παιδιά σχετικό λεξιλόγιο, το οποίο θα κινητοποιήσει τα παιδιά και θα τα βοηθήσει καλύτερα στην έκφραση. 
Στο τέλος, το παιδί γράφει τις δικές του σκέψεις πάνω στο θέμα,  προσπαθώντας να διατηρήσει τη δομή που διδάχτηκε.


Αντωνία Κυρμίτση, mathainontas-diaforetika.blogspot.gr

Περισσότερες συμβουλές εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger