ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/7/17

Η ορθογραφία του Αορίστου - Θεωρία και ασκήσειςΤι να προσέξω στην ορθογραφία του αορίστου

Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ώνω  σχηματίζουν τον αόριστο σε – ώσα.
π.χ. μεγαλώνω – μεγάλωσα
Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ίζω σχηματίζουν τον αόριστο με ι.
π.χ. ποτίζω – πότισα

Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι: αθροίζω – άθροισα, δανείζω – δάνεισα, δακρύζω – δάκρυσα κλπ.

Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ήνω, -ύνω, και –είνω σχηματίζουν τον αόριστο σε  –ησα, -υσα και –εισα.

π.χ. αφήνω – άφησα   ντύνω – έντυσα    κλείνω – έκλεισα

Τα ρήματα που τονίζονται στην λήγουσα σχηματίζουν τον αόριστο σε –ήσα.
π.χ. ρωτώ – ρώτησα, συναντώ – συνάντησα

Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι: μεθώ – μέθυσα και μηνώ – μήνυσα

Τα ρήματα που τελειώνουν σε -αίνω σχηματίζουν αόριστο σε :
 -υνα : π.χ. ακριβαίνω – ακρίβυνα
 -ηκα: π.χ. ανεβαίνω – ανέβηκα
 -ησα: π.χ. βλασταίνω – βλάστησα

Τα ρήματα που έχουν στο θέμα τους δύο λ στον αόριστο γράφονται με ένα λ.
π.χ. σφάλλω – έσφαλα, καταβάλλω – κατέβαλα

Τα ρήματα που τελειώνουν σε –έλνω και –έρνω σχηματίζουν τον αόριστο σε –ειλα και –ειρα.
π.χ. στέλνω – έστειλα, γέρνω – έγειρα

Ε ξ α ι ρ ε ί τ α ι : το  σέρνω – έσυρα

Σχηματισμός αορίστου ανώμαλων ρημάτων


Ενεστώτας
Αόριστος
ανεβαίνω
ανέβηκα
κατεβαίνω
κατέβηκα
μπαίνω
μπήκα
βγαίνω
βγήκα
πηγαίνω
πήγα
έρχομαι
ήρθα
μένω
έμεινα
φεύγω
έφυγα
πλένω
έπλυνα
βρίσκω
βρήκα
βλέπω
είδα
λέω
είπα
πίνω
ήπια
παίρνω
πήρα
τρώω
έφαγα


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπληρώνω τα ρήματα στον Αόριστο

Χτες δεν ……………….(πηγαίνω)  σχολείο.
………….(είμαι) άρρωστος και ………………………(έρχομαι) ο γιατρός σπίτι.
Μου …………  (λέω)  να …………………….(μένω) τρεις μέρες στο κρεβάτι και έτσι  δεν ………………..(βλέπω) τους συμμαθητές μου.
Η μαμά μου  ……………. (φτιάχνω)  γάλα.  Στην αρχή δεν ήθελα,  αλλά τελικά …………… (πίνω)  δύο ποτήρια.

2.Να συμπληρώσεις τα κενά βάζοντας το κατάλληλο ρήμα στο σωστό τύπο του αορίστου. (ρωτώ, πηγαίνω, χαρίζω, βοηθώ, μαθαίνω, χτυπώ, πουλώ, ανοίγω, παρακολουθώ)

Ο φίλος της της …………..…………………. ένα δαχτυλίδι.
Ο πατέρας ……………..…………….. τη μητέρα να συμμαζέψει το σπίτι
Οι αγρότες …………,,,,,,,………….. όλα τα προϊόντα τους στην αγορά.
Χτες εμείς ………………………………..………….. έναν ωραίο αγώνα.
……………………..στο σπίτι του, ……………………… το κουδούνι, αλλά δε
μου ………………………..
…………………….. την αδερφή σου αυτό που σου είπα;
Είναι αλήθεια αυτό που ………………………;

Περισσότερα θέματα για τη Γλώσσα εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger