Συνδετικά ρήματα στα νέα ελληνικά

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Τα συνδετικά ρήματα

❏ Συνδετικά ονομάζονται τα ρήματα που συνδέουν το υποκείμενο με το κατηγορούμενο. Το πιο χαρακτηριστικό συνδετικό ρήμα είναι το είμαι, π.χ. Η ταινία ήταν καλή. 
Ο Γιώργος είναι όμορφος. Η Κατερίνα είναι έξυπνη.

Τα κυριότερα συνδετικά ρήματα:

είμαι: Ο θείος μου είναι βιολόγος.
γίνομαι: Η Εύα έγινε διευθύντρια.
φαίνομαι: Η Αντιγόνη φαίνεται χαρούμενη.
μοιάζω: Ο Παύλος μοιάζει προβληματισμένος.
παραμένω: Ο Κ.Χ. παρέμεινε υπουργός.
θεωρούμαι: Η παράσταση θεωρείται καλή.
διορίζομαι: Η Άννα διορίστηκε καθηγήτρια.
εκλέγομαι: Ο Α.Π. εκλέχθηκε δήμαρχος.
καταντώ: Το σπίτι κατάντησε ερείπιο.
αποτελώ: Ο Γιώργος αποτελεί μέλος της ομάδας.
ανακηρύσσομαι: Ο συγγραφέας ανακηρύχτηκε μέλος της Ακαδημίας.
ονομάζομαι: Ο φίλος μου ονομάζεται Πέτρος.
αποκαλούμαι: Ο Ηρόδοτος αποκαλείται «πατέρας της ιστορίας».

✔ Τα συνδετικά ρήματα χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στην περιγραφή, επειδή βοηθούν να προβάλουμε την ιδιότητα του αντικειμένου που περιγράφουμε (προσώπου, χώρου, κατάστασης κ.λπ.), η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και νέα πληροφορία.Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)