ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

14/2/16

Διαιρέτες ενός αριθμού - Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης αριθμών - Πώς βρίσκουμε εύκολα το Μ.Κ.Δ. - Εκπαιδευτικές κάρτες


Ποιοι αριθμοί λέγονται διαιρέτες;• Κάθε φυσικός αριθμός ο οποίος διαιρεί ακριβώς έναν άλλο φυσικό αριθμό λέγεται διαιρέτη...
Ποιοι είναι οι κοινοί διαιρέτες;• Δύο ή περισσότεροι φυσικοί αριθμοί μπορούν να έχουν ίδιους μερικούς από τους διαιρέτες ...
Ποιος είναι ο Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης(Μ.Κ.Δ.); • Ο μεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες  δύο ή περισσότερων φυσικών...
Μπορούμε να βρούμε εύκολα      το Μ.Κ.Δ. δύο ή περισσότερων αριθμών;• Υπάρχουν δύο τρόποι για να βρίσκουμε εύκολα κ...
1ος τρόποςπ.χ. Μ.Κ.Δ. ( 32, 72, 24)α) Βρίσκω το μικρότερο δηλαδή το 24Το 24 δεν διαιρεί ακριβώς και τους δύο αριθμούς.Συνε...
Πιο σύντομα γράφω :Μ.Κ.Δ.( 32, 72, 24)        12 (24 : 2)         8 (24 : 3)Διαπιστώνω ότι το 8 διαιρεί όλ...
Άλλο παράδειγμα: Μ.Κ.Δ.( 15, 27, 36)      5     (15 : 3)      3     (15 : 5)Μ.Κ.Δ.(15, 27, 36 )= 3
2ος τρόποςπ.χ. Μ.Κ.Δ. ( 27, 36, 15) α) Βρίσκω το μικρότερο δηλαδή το 15 και το ξαναγράφω από κάτω του β) Διαιρώ το 15 με τ...
2ος τρόποςδ) Ξαναβρίσκω το μικρότερο Είναι το 6. Το ξαναγράφω από κάτω και διαιρώ με τους άλλους αριθμούςε) Σημειώνω το ...
2ος τρόπος Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο μέχρι το υπόλοιπο των διαιρέσεων να είναι μηδέν (0).Μ.Κ.Δ. ( 27, 36, 15)     12 ...
Άλλο παράδειγμα εν συντομία:Μ.Κ.Δ. ( 42, 36, 48 )     6 36 12     6  0  0Μ.Κ.Δ. ( 42, 36, 48 ) = 6       ...

Περισσότερες εκπαιδευτικές καρτέλες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger