Δ' Δημοτικού - Βοηθήματα

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Μελέτη Δ' Δημοτικού - Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου  
Μελέτη Δ' Δημοτικού - Λύσεις ασκήσεων τετραδίου εργασιών
Θρησκευτικά Δ' Δημοτικού - Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου  
Αγγλικά Δ' Δημοτικού - Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου 
Αγγλικά Δ' Δημοτικού - Λύσεις ασκήσεων τετραδίου εργασιών

Ασκησιολόγιο στη Γλώσσα Δ' Δημοτικού

Γλώσσα Δ' Δημοτικού - Γενικές ασκήσεις για εξάσκηση


Γραμματική Δ' Δημοτικού - Σχολικό Βοήθημα

Γραμματική Γ' και Δ' Δημοτικού - Σχολικό Βοήθημα 

Η Γραμματική της Νεοελληνικής Γλώσσας σε 86 απλά μαθήματα για Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού - Σχολικό Βοήθημα  
Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα-Γραμματική για τη Δ' Δημοτικού - Βοήθημα
Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για τη Δ' Δημοτικού - Βοήθημα
Γραμματική για Γ' και Δ' Δημοτικού - Βοήθημα με θεωρία και ασκήσεις 

Ταξιδεύοντας στην αρχαία Αθήνα - Εκπαιδευτικό βοήθημα για την Ιστορία της Δ' Δημοτικού Online λυσάρι μαθηματικών ασκήσεων


Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Γλώσσα Γ' και Δ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Μαθηματικά Γ' και Δ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Ιστορία Γ' και Δ' Δημοτικού

Κανόνες ορθογραφίας για το Δημοτικό - Σχολικό Βοήθημα 

Βοήθημα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας 
Βελτιώνω την ορθογραφία μου - Εκπαιδευτικό βοήθημα


Συντακτικό για το Δημοτικό - Σχολικό Βοήθημα

Γραμματική για το Δημοτικό - Σχολικό Βοήθημα

Online μαθήματα γραμματικής για το Δημοτικό  

Διαδραστικές ασκήσεις online για Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Μελέτη και Θρησκευτικά Δ' Δημοτικού 

Η ορθογραφία των νέων ελληνικών - Θεωρία και online ασκήσεις Βασικοί κανόνες ορθογραφίας 


Βασική γραμματική της ελληνικής γλώσσας   

Οι βασικοί κανόνες γραμματικής της νεοελληνικής γλώσσας 


Μαθήματα ορθογραφίας - Μικρός πρακτικός ορθογραφικός οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας  
Τα ρήματα της νέας ελληνικής - 4.500 ρήματα - 235 υποδείγματα κλίσης - Βοήθημα online 


Το επίθετο πολύς - πολλή - πολύ και το επίρρημα πολύ

Το τελικό ν 

Συλλαβισμός: Κανόνες και ασκήσεις  

Η ορθογραφία των ρημάτων στα νέα ελληνικά

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ρημάτων

Η ορθογραφία των μετοχών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των μετοχών 

Η ορθογραφία της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Η λανθασμένη χρήση της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία της προστακτικής

Η ορθογραφία των ουσιαστικών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ουσιαστικών

Η ορθογραφία των επιθέτων στα νέα ελληνικά 

Η ορθογραφία των ρημάτων βάλλω, στέλλω, αγγέλλω, των σύνθετών τους και των ρημάτων ανατέλλω, θάλλω, μέλλω, ποικίλλω, σφάλλω. Πότε γράφονται με 2-λλ και πότε με 1 -λ;  

Αποθετικά ρήματα 

Τα σχήματα λόγου στα νέα ελληνικά 


Επιρρήματα σε -α και -ως  

Οι χρόνοι των ρημάτων - Θεωρία και ασκήσεις  


Ρήματα και χρόνοι - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Το τραγούδι της Γιώτας - Εκπαιδευτικό βίντεο για την ορθογραφία των ρημάτων σε -ίζω 

Το παπί - Εκπαιδευτικό τραγούδι για την ορθογραφία των ουδετέρων σε -ι

Μουσική ορθογραφία - Εκπαιδευτικό βίντεο για την ορθογραφία των ρημάτων σε -ω

Μουσική ορθογραφία - Εκπαιδευτικό βίντεο για την ορθογραφία των ρημάτων σε -ευω


Μουσική ορθογραφία - Εκπαιδευτικό βίντεο για την ορθογραφία των ρημάτων σε -αινω 

Τα συνδετικά ρήματα της νέας ελληνικής σε μία κάρτα έτοιμη για εκτύπωση

Κανόνες ορθογραφίας των ουσιαστικών

Πώς κλίνονται τα ουσιαστικά στα νέα ελληνικά

Πώς κλίνονται τα επίθετα στα νέα ελληνικά


Πώς κλίνονται τα ρήματα στα νέα ελληνικά 
Πώς κάνουμε περιγραφή ζώου - Εκπαιδευτικές κάρτες Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)