Γ' Δημοτικού - Βοηθήματα

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0

Ιστορία Γ' Δημοτικού - Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου 
Ιστορία Γ' Δημοτικού - Λύσεις ασκήσεων τετραδίου εργασιών

Θρησκευτικά Γ' Δημοτικού - Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Γλώσσα Γ' Δημοτικού - Θεωρία


Γραμματική και Συντακτικό Γ' Δημοτικού ανά ενότητα - Βοήθημα έτοιμο για εκτύπωση Γραμματική Γ' Δημοτικού - Σχολικό Βοήθημα 

Μαθηματικά Γ' Δημοτικού - Θεωρία


Γραμματική Γ' και Δ' Δημοτικού - Σχολικό Βοήθημα  

Η Γραμματική της Νεοελληνικής Γλώσσας σε 86 απλά μαθήματα για Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού - Σχολικό Βοήθημα  
Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα-Γραμματική για τη Γ' Δημοτικού - Βοήθημα
Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για τη Γ' Δημοτικού - Βοήθημα
Εμπεδώνω τη Γλώσσα μου - Βοήθημα Γραμματικής Γ' Δημοτικού
Γραμματική για Γ' και Δ' Δημοτικού - Βοήθημα με θεωρία και ασκήσεις 


Online λυσάρι μαθηματικών ασκήσεων


Ιστορία Γ' Δημοτικού - Σχεδιαγράμματα μαθημάτων Φύλλα εργασίας Ιστορίας Γ' Δημοτικού 

Το βιβλίο των θεών - Εκπαιδευτικό βοήθημα για τους 12 θεούς του Ολύμπου 

Το βιβλίο της Οδύσσειας - Εκπαιδευτικό βοήθημα για τη Γ' Δημοτικού  

Επιτραπέζιο παιχνίδι με επανάληψη όλων των μαθημάτων της Ιστορίας Γ' Δημοτικού

Επιτραπέζιο παιχνίδι για τους άθλους του Ηρακλή 

Μελέτη Περιβάλλοντος Γ' Δημοτικού - Επαναληπτικές ασκήσεις για όλες τις ενότητες

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Γ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Γλώσσα Γ' και Δ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Μαθηματικά Γ' και Δ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Ιστορία Γ' και Δ' Δημοτικού

Κανόνες ορθογραφίας για το Δημοτικό - Σχολικό Βοήθημα 

Βοήθημα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας 


Βελτιώνω την ορθογραφία μου - Εκπαιδευτικό βοήθημα


Συντακτικό για το Δημοτικό - Σχολικό Βοήθημα

Γραμματική για το Δημοτικό - Σχολικό Βοήθημα

Online μαθήματα γραμματικής για το Δημοτικό  

Διαδραστικές ασκήσεις online για Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Μελέτη και Θρησκευτικά Γ' Δημοτικού 


Βασικοί κανόνες ορθογραφίας 


Βασική γραμματική της ελληνικής γλώσσαςΗ ορθογραφία των νέων ελληνικών - Θεωρία και online ασκήσεις 

Τα ρήματα της νέας ελληνικής - 4.500 ρήματα - 235 υποδείγματα κλίσης - Βοήθημα online

Το επίθετο πολύς - πολλή - πολύ και το επίρρημα πολύ

Το τελικό ν 

Συλλαβισμός: Κανόνες και ασκήσεις  

Η ορθογραφία των ρημάτων στα νέα ελληνικά

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ρημάτων

Η ορθογραφία των μετοχών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των μετοχών 

Η ορθογραφία της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Η λανθασμένη χρήση της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία της προστακτικής

Η ορθογραφία των ουσιαστικών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ουσιαστικών

Η ορθογραφία των επιθέτων στα νέα ελληνικά 

Η ορθογραφία των ρημάτων βάλλω, στέλλω, αγγέλλω, των σύνθετών τους και των ρημάτων ανατέλλω, θάλλω, μέλλω, ποικίλλω, σφάλλω. Πότε γράφονται με 2-λλ και πότε με 1 -λ;  

Αποθετικά ρήματα 

Τα σχήματα λόγου στα νέα ελληνικά 


Επιρρήματα σε -α και -ως

Οι χρόνοι των ρημάτων - Θεωρία και ασκήσεις  


Ρήματα και χρόνοι - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Το τραγούδι της Γιώτας - Εκπαιδευτικό βίντεο για την ορθογραφία των ρημάτων σε -ίζω 

Το παπί - Εκπαιδευτικό τραγούδι για την ορθογραφία των ουδετέρων σε -ι

Μουσική ορθογραφία - Εκπαιδευτικό βίντεο για την ορθογραφία των ρημάτων σε -ω

Μουσική ορθογραφία - Εκπαιδευτικό βίντεο για την ορθογραφία των ρημάτων σε -ευω


Μουσική ορθογραφία - Εκπαιδευτικό βίντεο για την ορθογραφία των ρημάτων σε -αινω 

Τα συνδετικά ρήματα της νέας ελληνικής σε μία κάρτα έτοιμη για εκτύπωση

Κανόνες ορθογραφίας των ουσιαστικών

Πώς κλίνονται τα ουσιαστικά στα νέα ελληνικά

Πώς κλίνονται τα επίθετα στα νέα ελληνικά


Πώς κλίνονται τα ρήματα στα νέα ελληνικά 


Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)