Αρχαία Β' Γυμνασίου - Online διαδραστικές ασκήσεις

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Ενότητα 1

Ενότητα 2

Διαλέξτε τη σωστή λέξη για να συμπληρώσετε τα κενά

Με τα συνθετικά που σας δίνονται να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της Νέας Ελληνικής

Να χρησιμοποιήσετε τα συνθετικά που σας δίνονται για να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της Νέας Ελληνικής

Να τοποθετήσετε τα ουρανικόληκτα ουσιαστικά της γ' κλίσης στην πτώση που σας ζητείται

Να τοποθετήσετε τα χειλικόληκτα ουσιαστικά της γ' κλίσης στην πτώση που σας ζητείται

Να τοποθετήσετε τα οδοντικόληκτα (χαρακτ. τ) ουσιαστικά της γ' κλίσης στην πτώση που σας ζητείται

Να τοποθετήσετε τα οδοντικόληκτα (χαρακτ. δ) ουσιαστικά της γ' κλίσης στην πτώση που σας ζητείται

Να τοποθετήσετε τα οδοντικόληκτα (χαρακτ. ντ) ουσιαστικά της γ' κλίσης στην πτώση που σας ζητείται

Να τοποθετήσετε τα ενρινόληκτα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται

Ενότητα 3Ενότητα 4


Ενότητα 5

Ενότητα 6


Ενότητα 7
Ενότητα 8


Ενότητα 9
Ενότητα 10

Ενότητα 11
Ενότητα 12Ενότητα 13

Ενότητα 14

Ενότητα 15

Ενότητα 16

Ενότητα 17

Ενότητα 18


Επιμέλεια κουίζ: Αθηνά Κομνηνού, https://www.always-seek-knowledge.com

Δείτε επίσης:

Σχολικο Βοήθημα Β' Γυμνασίου - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

Αρχαία - Λύσεις ασκήσεων του σχολικού βιβλίου 


Αρχαία Β' Γυμνασίου - Επαναληπτικές ασκήσεις ανά ενότητα  

Αρχαία Β' Γυμνασίου - Φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες

Αρχαία Β' Γυμνασίου - Σημειώσεις και ασκήσεις για όλες τις ενότητες

Αρχαία Β' Γυμνασίου - Όλη η γραμματική σε εκπαιδευτικές κάρτες 

Αρχαία Β' Γυμνασίου - Όλο το συντακτικό σε εκπαιδευτικές κάρτες  

Βιντεομαθήματα για τα Αρχαία Β' Γυμνασίου

Online ασκήσεις γραμματικής για τα Αρχαία του Γυμνασίου 

Online ασκήσεις συντακτικού για τα Αρχαία του Γυμνασίου

Σημειώσεις για τα Αρχαία Β' Γυμνασίου

Τα αρχαία ελληνικά κείμενα της Β' Γυμνασίου σε κόμικς 

Online λεξικό αρχικών χρόνων αρχαίων ελληνικών ρημάτων

Αρχαία μετά μουσικής - Ο χρόνος των φωνηέντων

Αρχαία μετά μουσικής - Κανόνες τονισμού 

Αρχαία μετά μουσικής - Tο ρήμα εἰμί

Λυμένες ασκήσεις στα ουσιαστικά α' και β' κλίσης 

Επίθετα β' κλίσης αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Ουσιαστικά γ' κλίσης - Λυμένες ασκήσεις 

Βαρύτονα ρήματα αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Πίνακας με την κλίση του λύω σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις σε ενεργητική και μέση φωνή

Προτεινόμενες λεξιλογικές ασκήσεις στα Αρχαία Γυμνασίου  

Οξεία ή περισπωμένη; Online άσκηση για τους τόνους στα αρχαία ελληνικά 

Η κλίση του ρήματος λύω στα αρχαία ελληνικά σε όλους τους χρόνους, τις εγκλίσεις και τις φωνές

Η κλίση του ρήματος εἰμί 

Τα είδη των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά 

Οι κύριοι όροι της πρότασης στα αρχαία ελληνικά 

Συμφωνία των κύριων όρων της πρότασης στα αρχαία ελληνικά 

Οι ονοματικοί προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά 

Γενικοί κανόνες τονισμού αρχαίας ελληνικής γλώσσας και ειδικοί κανόνες τονισμού για την α', β' και γ' κλίση ουσιαστικών 

Αντωνυμίες αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Το ρήμα λύω σε ενεργητική και μέση φωνή σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση  

Αρχαία Β' Γυμνασίου - Θέματα προαγωγικών εξετάσεων

Μεταφράσεις όλων των ενοτήτων στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Β' Γυμνασίου 


Ορθογραφικό - κλιτικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με online αναγνώριση, κλίση, χρονική κι εγκλιτική αντικατάσταση και γραμματική θεωρία όλων των λέξεων


Εννοιολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με συνώνυμα και γνωμικά online για όλες τις λέξεις


Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Β' Γυμνασίου  


Β΄ κλίση ουσιαστικών - Αρχαία ελληνικά - Επαναληπτικό μάθημα στη Β΄ Γυμνασίου 

A΄ κλίση ουσιαστικών - Επαναληπτικό μάθημα για τη Β΄ Γυμνασίου - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Σχηματισμός και κλίση βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων στην ενεργητική και μέση φωνή - Κλίση του εἰμί 

Η σύνταξη της μετοχής στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις 

Aφωνόληκτα - ημιφωνόληκτα ουσιαστικά γ΄κλίσης - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Απρόσωπη σύνταξη - Αρχαία Β' Γυμνασίου - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας


Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας


Λεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Σταματάκου

Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Λεξικό των αρχαίων ελληνικών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Βιβλίο εκπαιδευτικού με διδακτικά παραδείγματα, παραδείγματα αξιολόγησης και ανάλυση διδακτικών ενοτήτων) 
 
Τα φωνήεντα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας


Τόνοι και πνεύματα στα αρχαία ελληνικά


Κανόνες τονισμού στα αρχαία ελληνικά  


Οξεία ή περισπωμένη; Online άσκηση για τους τόνους στα αρχαία ελληνικά

Ο τονισμός των αρχαίων ελληνικών σε δέκα απλά μαθήματα  

Πώς προφέρονταν τα αρχαία ελληνικά

Μέρη του λόγου και παρεπόμενα των κλίσεων στα αρχαία ελληνικά


Το άρθρο στα αρχαία ελληνικά


Πάθη φωνηέντων και συμφώνων στην αρχαία ελληνική γλώσσα


Εγκλιτικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα


Προσωπικές αντωνυμίες στα αρχαία ελληνικά


Δεικτικές αντωνυμίες στα αρχαία ελληνικά


Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά στα αρχαία ελληνικά


Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα στα αρχαία ελληνικά


Α' κλίση ουσιαστικών 


Online ασκήσεις για την Α' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά


Β' κλίση ουσιαστικών 


Online ασκήσεις για την Β' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά 


Γ΄ κλίση ουσιαστικών 


Online ασκήσεις για τη Γ' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά 

Κλίση ανώμαλων ουσιαστικών 

Δευτερόκλιτα επίθετα


Τριτόκλιτα επίθετα


Ανώμαλα επίθετα


Αριθμητικά επίθετα


Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων


Το ρήμα εμί 


Να συμπληρώσετε τον σωστό τύπο του ρήματος εἰμί στις παρακάτω φράσεις - Online άσκηση
Το ρήμα λύω  


Οι βασικοί όροι μιας απλής πρότασης στα αρχαία ελληνικά: Υποκείμενο - κατηγόρημα - Εκπαιδευτικές κάρτες

Πώς κάνω χρονική αντικατάσταση 


Πώς κάνω εγκλιτική αντικατάσταση 


Online ασκήσεις χρονικών κι εγκλιτικών αντικαταστάσεων


Πώς κάνω συντακτική ανάλυση σε ένα αρχαίο κείμενο


Ετυμολογικό λεξικό χρηστικών λέξεων στα αρχαία ελληνικά


Η μετάφραση των σημαντικότερων επιρρημάτων και επιρρηματικών εκφράσεων στην αρχαία ελληνική γλώσσα 


Η απόδοση των εγκλίσεων της αρχαίας ελληνικής στη νέα ελληνική  


Σύνδεση προτάσεων


Σύνδεσμοι


Οι δευτερεύουσες προτάσεις


Απρόσωπη σύνταξη


Σύνταξη απαρεμφάτου


Οι μετοχές
Η Γραμματική των Αρχαίων Ελληνικών σε εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς κάνουμε σύνταξη στα αρχαία ελληνικά  

Αρχικοί χρόνοι 129 ρημάτων στα αρχαία ελληνικά 

Kλίση βαρύτονων ρημάτων σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Ονοματικοί και επιρρηματικοί προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία 

Οι προθέσεις των αρχαίων ελληνικών σε κόμικς - Εκπαιδευτικό βίντεο  

Δευτερόκλιτα επίθετα - Η δεικτική αντωνυμία οὖτος, αὕτη, τοῦτο - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Η α' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες 

Η β' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες
Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)