Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου - Εκπαιδευτικό υλικό

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0Σημειώσεις για τα Αρχαία Γ' Γυμνασίου  

Online λεξικό αρχικών χρόνων αρχαίων ελληνικών ρημάτων


Βιντεομαθήματα για τα Αρχαία Γ' Γυμνασίου

Online ασκήσεις γραμματικής για τα Αρχαία του Γυμνασίου 


Online ασκήσεις συντακτικού για τα Αρχαία του Γυμνασίου 

Αρχαία Γ' Γυμνασίου - Δευτερεύουσες προτάσεις - Θεωρία και ασκήσεις

Τα αρχαία ελληνικά κείμενα της Γ' Γυμνασίου σε κόμικς 

Πολυβιβλίο φιλολογικών Γ' Γυμνασίου - Βοήθημα για τα Αρχαία, τη Γλώσσα, την Ελένη, τη Λογοτεχνία

Αρχαία μετά μουσικής - Ο χρόνος των φωνηέντων

Αρχαία μετά μουσικής - Κανόνες τονισμού 

Αρχαία μετά μουσικής - Tο ρήμα εἰμί 

Αρχαία μετά μουσικής - Ο ξενιτεμένος παῖς

Λυμένες ασκήσεις στα ουσιαστικά α' και β' κλίσης 

Επίθετα β' κλίσης αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Ουσιαστικά γ' κλίσης - Λυμένες ασκήσεις 

Βαρύτονα ρήματα αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις  

Συνηρημένα ρήματα αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Αόριστος Β' - Λυμένες ασκήσεις

Πίνακας με την κλίση του λύω σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις σε ενεργητική και μέση φωνή 

Παρατακτικοί και υποτακτικοί σύνδεσμοι στα αρχαία ελληνικά 

Προτεινόμενες λεξιλογικές ασκήσεις στα Αρχαία Γυμνασίου  

Γενικοί κανόνες τονισμού αρχαίας ελληνικής γλώσσας και ειδικοί κανόνες τονισμού για την α', β' και γ' κλίση ουσιαστικών  

Η κλίση του ρήματος εἰμί 

Τα είδη των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά 

Οι κύριοι όροι της πρότασης στα αρχαία ελληνικά 

Συμφωνία των κύριων όρων της πρότασης στα αρχαία ελληνικά 

Οι ονοματικοί προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά 


Αντωνυμίες αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Η παθητική φωνή στα αρχαία ελληνικά 

Το ρήμα λύω σε ενεργητική και μέση φωνή σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση  

Οξεία ή περισπωμένη; Online άσκηση για τους τόνους στα αρχαία ελληνικά  

Η κλίση του ρήματος λύω στα αρχαία ελληνικά σε όλους τους χρόνους, τις εγκλίσεις και τις φωνές

Αρχαία Γ' Γυμνασίου - Θέματα προαγωγικών εξετάσεων

Επαναληπτικές ασκήσεις ετυμολογίας, συντακτικού και γραμματικής στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για όλες τις ενότητες της Γ' Γυμνασίου


Ορθογραφικό - κλιτικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με online αναγνώριση, κλίση, χρονική κι εγκλιτική αντικατάσταση και γραμματική θεωρία όλων των λέξεων


Εννοιολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με συνώνυμα και γνωμικά online για όλες τις λέξεις

Διαγωνίσματα στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Γ' Γυμνασίου 


Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας


Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσαςΛεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Σταματάκου

Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Λεξικό των αρχαίων ελληνικών 


Αόριστος Β' - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Κλίση συνηρημένων ρημάτων αρχαίας ελληνικής - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Οι δευτερεύουσες προτάσεις στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Βιβλίο εκπαιδευτικού με διδακτικά παραδείγματα, παραδείγματα αξιολόγησης και ανάλυση διδακτικών ενοτήτων)

Τα φωνήεντα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας


Τόνοι και πνεύματα στα αρχαία ελληνικά


Κανόνες τονισμού στα αρχαία ελληνικά


Μέρη του λόγου και παρεπόμενα των κλίσεων στα αρχαία ελληνικά


Το άρθρο στα αρχαία ελληνικά


Πάθη φωνηέντων και συμφώνων στην αρχαία ελληνική γλώσσα


Εγκλιτικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα


Προσωπικές αντωνυμίες στα αρχαία ελληνικά


Δεικτικές αντωνυμίες στα αρχαία ελληνικά


Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά στα αρχαία ελληνικά


Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα στα αρχαία ελληνικά


Α' κλίση ουσιαστικών 


Online ασκήσεις για την Α' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά


Β' κλίση ουσιαστικών 


Online ασκήσεις για τη Β' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά
Γ΄ κλίση ουσιαστικών 


Online ασκήσεις για τη Γ' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά


Κλίση ανώμαλων ουσιαστικών 


Δευτερόκλιτα επίθετα


Τριτόκλιτα επίθετα


Ανώμαλα επίθετα


Αριθμητικά επίθετα


Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων

Το ρήμα εμί

Το ρήμα λύω 


Πώς κάνω χρονική αντικατάσταση 


Πώς κάνω εγκλιτική αντικατάσταση 


Online ασκήσεις χρονικών κι εγκλιτικών αντικαταστάσεων


Πώς κάνω συντακτική ανάλυση σε ένα αρχαίο κείμενο


Ετυμολογικό λεξικό χρηστικών λέξεων στα αρχαία ελληνικά


Η μετάφραση των σημαντικότερων επιρρημάτων και επιρρηματικών εκφράσεων στην αρχαία ελληνική γλώσσα 


Η απόδοση των εγκλίσεων της αρχαίας ελληνικής στη νέα ελληνική  


Σύνδεση προτάσεων


Σύνδεσμοι


Οι δευτερεύουσες προτάσεις


Απρόσωπη σύνταξη


Σύνταξη απαρεμφάτου


Οι μετοχές 


Λεξιλόγιο αρχαίων ελληνικών 


Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής σε κωμικογραφήματα


Ετυμολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής - J.B. Hoffman 


Μέγα Λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης - Δημητράκου

Συνοπτικό συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα με ερωτήσεις, απαντήσεις και 2500 μεταφρασμένα παραδείγματα

Βοήθημα με πίνακες και θεωρία της αρχαίας ελληνικής γραμματικής

Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα 

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα

Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα

Πίνακες με την κλίση των ρημάτων της αρχαία ελληνικής

Όλο το ρήμα λύω σε εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση

Όλο το ρήμα εἰμί σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση

Πίνακας καταλήξεων απαρεμφάτων και μετοχών στα αρχαία ελληνικά

Η α' κλίση των ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά

Η β' κλίση των ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά

Η γ' κλίση των ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά

Ανώμαλα ουσιαστικά στα αρχαία ελληνικά

Οι αντωνυμίες στα αρχαία ελληνικά

Οι δευτερεύουσες προτάσεις στα αρχαία ελληνικά μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση

Οι μετοχές στα αρχαία ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες

Η σύνταξη της μετοχής στα αρχαία ελληνικά

Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες

Η απρόσωπη σύνταξη στα αρχαία ελληνικά μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες

Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις

Αρχικοί χρόνοι των σπουδαιότερων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής 

Κλίση των βαρύτονων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής σε όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις - Πίνακες

Σύνταξη συνήθων λέξεων στα αρχαία ελληνικά

Συνηρημένα ρήματα αρχαίας ελληνικής


Αόριστος Β' - Θεωρία και ασκήσεις 

Η Γραμματική των Αρχαίων Ελληνικών σε εκπαιδευτικές κάρτες 

Πώς κάνουμε σύνταξη στα αρχαία ελληνικά 

Οι προθέσεις των αρχαίων ελληνικών σε κόμικς - Εκπαιδευτικό βίντεο 

Αρχικοί χρόνοι 129 ρημάτων στα αρχαία ελληνικά 

Kλίση βαρύτονων ρημάτων σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Ονοματικοί και επιρρηματικοί προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία 

Η σύνταξη της μετοχής στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις 

Ο τονισμός των αρχαίων ελληνικών σε δέκα απλά μαθήματα 

Πώς προφέρονταν τα αρχαία ελληνικά  

Να συμπληρώσετε τον σωστό τύπο του ρήματος εἰμί στις παρακάτω φράσεις - Online άσκηση 

Οξεία ή περισπωμένη; Online άσκηση για τους τόνους στα αρχαία ελληνικά 

Οι βασικοί όροι μιας απλής πρότασης στα αρχαία ελληνικά: Υποκείμενο - κατηγόρημα - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Δευτερόκλιτα επίθετα - Η δεικτική αντωνυμία οὖτος, αὕτη, τοῦτο - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Η α' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες 

Η β' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)