ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

19/9/13

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ' Λυκείου - Εκπαιδευτικό υλικό

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία - Ερωτήσεις και απαντήσεις - Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης- Φιλοσοφικός Λόγος


ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 


Σχολικό βοήθημα - Πλάτωνα Πολιτεία για την Γ' Λυκείου 


Πλάτωνος Πρωταγόρας και Πολιτεία Γ' Λυκείου - Βοήθημα 


Κριτήρια αξιολόγησης Αρχαίων Γ' Λυκείου σύμφωνα με τη νέα μορφή εξέτασης

Ερωτήσεις εισαγωγής, κείμενο - μεταφράσεις, ερμηνευτικά σχόλια, ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις, ερωτήσεις του ΚΕΕ με βάση την ύλη του σχολικού εγχειριδίου  

Πλάτωνος Πολιτεία. Σημειώσεις στα Αρχαία Ελληνικά της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου

Μετάφραση όλων των ενοτήτων

Ερμηνευτικά σχόλια όλων των ενοτήτων 

Βασικές έννοιες όλων των ενοτήτων

Γενικά σχόλια όλων των ενοτήτων

Ερωτήσεις εισαγωγής

Εγκυκλοπαιδικά στοιχεία

Η έννοια του φιλοσόφου στον Πλάτωνα (Πολιτεία) και στον Αριστοτέλη (Ηθικά Νικομάχεια)

Σημειώσεις για όλη τη διδακτέα ύλη Αρχαίων Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


Σχολικό βοήθημα - Πλάτωνα Πρωταγόρας για την Γ' Λυκείου

Πλάτων - Πρωταγόρας - Ανάλυση όλων των ενοτήτων


Πλάτωνος Πρωταγόρας και Πολιτεία Γ' Λυκείου - Βοήθημα 


Κριτήρια αξιολόγησης Αρχαίων Γ' Λυκείου σύμφωνα με τη νέα μορφή εξέτασης

Ερωτήσεις εισαγωγής, κείμενο - μεταφράσεις, ερμηνευτικά σχόλια, ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις, ερωτήσεις του ΚΕΕ με βάση την ύλη του σχολικού εγχειριδίου 


Πλάτωνος Πρωταγόρας. Σημειώσεις στα Αρχαία Ελληνικά της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου

Εισαγωγή, απαραίτητες γενικές γνώσεις

Μετάφραση όλων των ενοτήτων

Ερμηνευτικά σχόλια όλων των ενοτήτων

Πλάτωνα Πρωταγόρας - Σχόλια

Βασικές έννοιες όλων των ενοτήτων

Περίληψη της διάλεξης του Πρωταγόρα

Σημειώσεις για όλη τη διδακτέα ύλη Αρχαίων Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σχολικό βοήθημα - Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια και Πολιτικά για την Γ' Λυκείου 


Κριτήρια αξιολόγησης Αρχαίων Γ' Λυκείου σύμφωνα με τη νέα μορφή εξέτασης

Ερωτήσεις εισαγωγής, κείμενο - μεταφράσεις, ερμηνευτικά σχόλια, ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις, ερωτήσεις του ΚΕΕ με βάση την ύλη του σχολικού εγχειριδίου 


Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια. Σημειώσεις στα Αρχαία Ελληνικά της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου 

Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια - Βασικές έννοιες όλων των ενοτήτων

Η έννοια του φιλοσόφου στον Πλάτωνα (Πολιτεία) και στον Αριστοτέλη (Ηθικά Νικομάχεια)

Σημειώσεις για όλη τη διδακτέα ύλη Αρχαίων Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σχολικό βοήθημα - Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια και Πολιτικά για την Γ' Λυκείου 


Αριστοτέλους Πολιτικά Γ' Λυκείου - Βοήθημα 


Κριτήρια αξιολόγησης Αρχαίων Γ' Λυκείου σύμφωνα με τη νέα μορφή εξέτασης

Ερωτήσεις εισαγωγής, κείμενο - μεταφράσεις, ερμηνευτικά σχόλια, ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις, ερωτήσεις του ΚΕΕ με βάση την ύλη του σχολικού εγχειριδίου 


Αριστοτέλους Πολιτικά. Σημειώσεις στα Αρχαία Ελληνικά της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου

Σχολικό βοήθημα - Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας για το Λύκειο

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας


Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 


Αδίδακτα κείμενα στα Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου για τη μελέτη πολλών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων 


Κριτήρια αξιολόγησης Αρχαίων Γ' Λυκείου σύμφωνα με τη νέα μορφή εξέτασης 

Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού 

Online λεξικό αρχικών χρόνων αρχαίων ελληνικών ρημάτων

Αρχικοί χρόνοι των βασικών ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

Στοιχεία επανάληψης γραμματικής και συντακτικού για την αρχαία ελληνική γλώσσα 


Συνοπτικό συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 


Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με πίνακες 


Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με πίνακες


Λεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Σταματάκου


Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας


Λεξικό των αρχαίων ελληνικών


Άγνωστα κείμενα με θεωρία, λεξιλόγιο και ασκήσεις 


Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Λυκείου - Βοήθημα 

Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών - Αδίδακτα κείμενα με ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού 

Αδίδακτα κείμενα στα Αρχαία Κατεύθυνσης - Βοήθημα με αδίδακτα κείμενα της αρχαίας ελληνικής με ασκήσεις της Γραμματικής και του Συντακτικού  


Οδηγός σύνταξης και μετάφρασης ενός άγνωστου αρχαίου ελληνικού κειμένου

Ανθολόγιο Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων στο Αδίδακτο Κείμενο 

Αρχαία ελληνική θεματογραφία για το Λύκειο 

Λεξικό αρχαία ελληνικής γλώσσας Σταματάκου 

Λεξικό ρημάτων της αρχαίας ελληνικής 


Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας για το αδίδακτο κείμενο 


Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής με κωμικογραφήματα


Θεματογραφία αρχαίων ελληνικών κειμένων για το αδίδακτο κείμενο


Οδηγίες για τη μετάφραση άγνωστου αρχαίου κειμένου 


Οδηγίες για συντακτική ανάλυση σε ένα αρχαίο κείμενο


Λεξικό ομαλών και ανωμάλων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας: αρχικοί χρόνοι, σημασία και σύνταξη, αντικαταστάσεις, ετυμολογία, παράγωγα, σύνθετα, ομόηχα, συνώνυμα, αντώνυμα  


Βασικό λεξιλόγιο για το άγνωστο κείμενο στα αρχαία ελληνικά

Η απόδοση των εγκλίσεων της αρχαίας ελληνικής στη νέα ελληνική


Η μετάφραση των σημαντικότερων επιρρημάτων και επιρρηματικών εκφράσεων στην αρχαία ελληνική γλώσσα 


Τυπολόγιο Αρχαία Γ' Λυκείου


Πώς επεξεργάζομαι ένα άγνωστο αρχαίο κείμενο - Μεθοδολογία ανάλυσης άγνωστου θέματος στα αρχαία ελληνικά

Άγνωστα αρχαία κείμενα με τη μετάφρασή τους για το αδίδακτο στα Αρχαία Ελληνικά


Βασικό λεξιλόγιο για το άγνωστο κείμενο στα αρχαία ελληνικά


Τα φωνήεντα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας


Τόνοι και πνεύματα στα αρχαία ελληνικά


Κανόνες τονισμού στα αρχαία ελληνικά


Μέρη του λόγου και παρεπόμενα των κλίσεων στα αρχαία ελληνικά


Το άρθρο στα αρχαία ελληνικά


Πάθη φωνηέντων και συμφώνων στην αρχαία ελληνική γλώσσα


Εγκλιτικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα


Προσωπικές αντωνυμίες στα αρχαία ελληνικά


Δεικτικές αντωνυμίες στα αρχαία ελληνικά


Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά στα αρχαία ελληνικά


Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα στα αρχαία ελληνικά


Α' κλίση ουσιαστικών 


Online ασκήσεις για την Α' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά


Β' κλίση ουσιαστικών 


Online ασκήσεις για την Β' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά


Γ΄ κλίση ουσιαστικών  


Online ασκήσεις για τη Γ' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά

Κλίση ανώμαλων ουσιαστικών


Δευτερόκλιτα επίθετα


Τριτόκλιτα επίθετα


Ανώμαλα επίθετα


Αριθμητικά επίθετα


Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων


Το ρήμα εμί

Το ρήμα λύω 


Πώς κάνω χρονική αντικατάσταση 


Πώς κάνω εγκλιτική αντικατάσταση 


Online ασκήσεις χρονικών κι εγκλιτικών αντικαταστάσεων


Ετυμολογικό λεξικό χρηστικών λέξεων στα αρχαία ελληνικά


Ορισμένα ανώμαλα ρήματα Σύνδεση προτάσεων

Σύνδεσμοι


Οι δευτερεύουσες προτάσεις


Απρόσωπη σύνταξη


Σύνταξη απαρεμφάτου


Οι μετοχές


Ευθύς και πλάγιος λόγος


Ενεργητική και παθητική σύνταξη

Γραμματική αρχαίων ελληνικών 

Συνοπτική επανάληψη της ύλης του Λυκείου - Βοήθημα με τα κυριότερα σημεία της θεωρίας σύμφωνα με το νέο σύστημα - Περιλαμβάνει Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Έκθεση, Αρχαία και Λατινικά 

16 συμβουλές-οδηγίες για το άγνωστο στα Αρχαία


Συνοπτικό συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα με ερωτήσεις, απαντήσεις και 2500 μεταφρασμένα παραδείγματα

Βοήθημα με πίνακες και θεωρία της αρχαίας ελληνικής γραμματικής

Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα 

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα

Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - Βοήθημα

Πίνακες με την κλίση των ρημάτων της αρχαία ελληνικής

Όλο το ρήμα λύω σε εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση

Όλο το ρήμα εἰμί σε μια εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση

Πίνακας καταλήξεων απαρεμφάτων και μετοχών στα αρχαία ελληνικά

Η α' κλίση των ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά

Η β' κλίση των ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά

Η γ' κλίση των ουσιαστικών στα αρχαία ελληνικά

Ανώμαλα ουσιαστικά στα αρχαία ελληνικά

Οι αντωνυμίες στα αρχαία ελληνικά

Οι δευτερεύουσες προτάσεις στα αρχαία ελληνικά μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες έτοιμες για εκτύπωση

Οι μετοχές στα αρχαία ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες

Η σύνταξη της μετοχής στα αρχαία ελληνικά

Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - Εκπαιδευτικές κάρτες

Η απρόσωπη σύνταξη στα αρχαία ελληνικά μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες

Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις

Αρχικοί χρόνοι των σπουδαιότερων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής 

Κλίση των βαρύτονων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής σε όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις - Πίνακες

Σύνταξη συνήθων λέξεων στα αρχαία ελληνικά

Συνηρημένα ρήματα αρχαίας ελληνικής

Αόριστος Β' - Θεωρία και ασκήσεις  

Η β' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες 

Η α' κλίση ουσιαστικών στα αρχαία μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες 

Δευτερόκλιτα επίθετα - Η δεικτική αντωνυμία οὖτος, αὕτη, τοῦτο - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Οι βασικοί όροι μιας απλής πρότασης στα αρχαία ελληνικά: Υποκείμενο - κατηγόρημα - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Οξεία ή περισπωμένη; Online άσκηση για τους τόνους στα αρχαία ελληνικά 

Να συμπληρώσετε τον σωστό τύπο του ρήματος εἰμί στις παρακάτω φράσεις - Online άσκηση 

Πώς προφέρονταν τα αρχαία ελληνικά 

Ο τονισμός των αρχαίων ελληνικών σε δέκα απλά μαθήματα 

Η σύνταξη της μετοχής στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία και ασκήσεις 

Ονοματικοί και επιρρηματικοί προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά - Θεωρία 

Kλίση βαρύτονων ρημάτων σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις - Εκπαιδευτικές κάρτες 

Λεξιλόγιο για το άγνωστο κείμενο στα αρχαία ελληνικά 

Αρχικοί χρόνοι 129 ρημάτων στα αρχαία ελληνικά 

Οι προθέσεις των αρχαίων ελληνικών σε κόμικς - Εκπαιδευτικό βίντεο 

Τα σχήματα λόγου στα αρχαία και τα νέα ελληνικά - Βοήθημα 

Πώς κάνουμε σύνταξη στα αρχαία ελληνικά 
Πολιτεία Πλάτωνος Γ' Λυκείου - Χρήσιμες οδηγίες για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 

Πρωταγόρας Πλάτωνος Γ' Λυκείου - Χρήσιμες οδηγίες για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 

Ηθικά Νικομάχεια Αριστοτέλη Γ' Λυκείου - Χρήσιμες οδηγίες για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 


Πολιτικά Αριστοτέλους Γ' Λυκείου - Χρήσιμες οδηγίες για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 


Ανθολόγιο Κειμένων Αττικής Πεζογραφίας με άγνωστα κείμενα που έχουν πέσει σε πανελλαδικές εξετάσεις  

Αρχαία μετά μουσικής - Ο χρόνος των φωνηέντων

Αρχαία μετά μουσικής - Κανόνες τονισμού 

Αρχαία μετά μουσικής - Tο ρήμα εἰμί 

Αρχαία μετά μουσικής - Ο ξενιτεμένος παῖς

Λυμένες ασκήσεις στα ουσιαστικά α' και β' κλίσης 

Επίθετα β' κλίσης αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Ουσιαστικά γ' κλίσης - Λυμένες ασκήσεις 

Βαρύτονα ρήματα αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις  

Συνηρημένα ρήματα αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Αόριστος Β' - Λυμένες ασκήσεις

Πίνακας με την κλίση του λύω σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις σε ενεργητική και μέση φωνή 


Παρατακτικοί και υποτακτικοί σύνδεσμοι στα αρχαία ελληνικά  

Η κλίση του ρήματος εἰμί 

Τα είδη των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά 

Οι κύριοι όροι της πρότασης στα αρχαία ελληνικά 

Συμφωνία των κύριων όρων της πρότασης στα αρχαία ελληνικά 

Οι ονοματικοί προσδιορισμοί στα αρχαία ελληνικά 

Η σύγκριση στα αρχαία ελληνικά 

Αρχικοί χρόνοι ορισμένων βασικών ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής  

Η κλίση του ρήματος λύω στα αρχαία ελληνικά σε όλους τους χρόνους, τις εγκλίσεις και τις φωνές

Οξεία ή περισπωμένη; Online άσκηση για τους τόνους στα αρχαία ελληνικά 

Η σύνταξη του άρθρου στα αρχαία ελληνικά 

Η σύνταξη των αντωνυμιών στα αρχαία ελληνικά 

Η διάθεση του ρήματος στα αρχαία ελληνικά 

Το ρήμα λύω σε ενεργητική και μέση φωνή σε μία εκπαιδευτική κάρτα έτοιμη για εκτύπωση  

Αρχικοί χρόνοι ρημάτων της αρχαίας ελληνικής αττικής διαλέκτου

Λεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας  

Η παθητική φωνή στα αρχαία ελληνικά 

Βασικό λεξιλόγιο της αρχαία ελληνικής γλώσσας έτοιμο για εκτύπωση 

Ο πλάγιος λόγος στα αρχαία ελληνικά 

Αρχαία ελληνική θεματογραφία για τη διδασκαλία της γραμματικής και της σύνταξης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 

Γενικοί κανόνες τονισμού αρχαίας ελληνικής γλώσσας και ειδικοί κανόνες τονισμού για την α', β' και γ' κλίση ουσιαστικών 

Αντωνυμίες αρχαίας ελληνικής - Λυμένες ασκήσεις 

Ετυμολογικό Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής
Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger