ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

20/9/13

Νεοελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου - Εκπαιδευτικό υλικό


Σχολικό βοήθημα - Έκφραση - Έκθεση για την Α' Λυκείου 


Κριτήρια αξιολόγησης με απαντήσεις  


Ενδεικτικά κριτήρια ξιολόγησης συνεξέτασης Γλώσσας - ΛογοτεχνίαςΣχολικό βοήθημα - Γλωσσικές ασκήσεις για το Λύκειο 


Απαντήσεις Τράπεζας Θεμάτων για τη Νεοελληνική Γλώσσα της Α' Λυκείου 


Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου   Θεματικοί κύκλοι - Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Η μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της Έκθεσης - Βοήθημα για την Έκθεση Α' Λυκείου

Έκθεση Α' Λυκείου - Όλη η θεωρία

Σημειώσεις - επιλεγμένα κείμενα - Ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου 


Σημειώσεις στην Έκφραση - Έκθεση Α' Λυκείου 


Εκθέσεις για την Α' Λυκείου 


Ασκησιολόγιο στη Νεοελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων - Νεοελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου 

Σχολικό βοήθημα - Οδηγός νεοελληνικής γλώσσας για το Λύκειο

Σχεδιαγράμματα εκθέσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα για την Α' Λυκείου Κριτήρια αξιολόγησης στη Νεοελληνική Γλώσσα για την Α' Λυκείου  


Νεοελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου - Σημειώσεις με θεωρία, οργάνωση και παραγωγή λόγου και γλωσσικές ασκήσεις  

Κείμενα και ασκήσεις για τους θεματικούς κύκλους της Α' Λυκείου - Βοήθημα

Νεοελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου - Κριτήρια αξιολόγησης και δοκιμιακά κείμενα

Δοκίμια και κριτήρια αξιολόγησης για την Νεοελληνική Γλώσσα Α' Λυκείου  

Έκθεση Α' Λυκείου - Βοήθημα

Κείμενα και ασκήσεις για την Έκθεση της Α' Λυκείου  


Παραγωγή κειμένων - Έκθεση Α' Λυκείου

Αξιολόγηση των μαθητών της Α' Λυκείου στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση - Έκθεση) - Βοήθημα

Μεθοδολογία σύνταξης προλόγου


Μεθοδολογία σύνταξης επιλόγου


Μεθοδολογία σύνταξης περίληψης  


Μεθοδολογία για τη συγγραφή έκθεσης 

Χρήσιμο λεξιλόγιο για την έκθεση 

Ασκήσεις στους συλλογισμούς με απαντήσεις για την Έκθεση Λυκείου 

500 αναγκαίοι ορισμοί για την Έκθεση στο Λύκειο


Θεματικοί κύκλοι


Λεξικό συνωνύμων


Λεξικό αντωνύμων


Η γλώσσα του κειμένου - Σημειώσεις εφ' όλης της ύλης 


Το επικοινωνιακό πλαίσιο στην έκθεση 


Κοινά στοιχεία για όλα τα θέματα της έκθεσης  


Επιχειρήματα για τις εκθέσεις του Λυκείου


Μαθαίνω να κάνω περιλήψεις


Μαθαίνω να γράφω σωστά παραγράφους


Μαθαίνω να γράφω εκθέσεις


Μεθοδολογία ασκήσεων Β.1. Πώς αναπτύσσουμε μία παράγραφο με ένα απόσπασμα του κειμένου 


Σχεδιαγράμματα βασικών θεμάτων έκθεσης Λυκείου  

Πώς φτιάχνουμε διάγραμμα κειμένου στην Έκθεση 

Σημειώσεις - Περίληψη - Θεωρία 

Τρόποι διατύπωσης και ανάπτυξης νοημάτων στην έκθεση 

Θεωρία της περίληψης 

Θεωρία για την παραγωγή λόγου

Η παραγωγή λόγου στις Πανελλαδικές εξετάσεις 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την περίληψη στις ΠανελλαδικέςΝεοελληνική Γλώσσα: Η συλλογιστική πορεία - Θεωρία, μεθοδολογία και ασκήσεις

Έκφραση - Έκθεση για το Λύκειο - Μαρία Κάππου


Θεματικοί τομείς για την έκθεση Λυκείου - Μαρία Κάππου 


Συνοπτική επανάληψη της ύλης του Λυκείου - Βοήθημα με τα κυριότερα σημεία της θεωρίας σύμφωνα με το νέο σύστημα - Περιλαμβάνει Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Έκθεση, Αρχαία και Λατινικά

Τα σχήματα λόγου στα νέα ελληνικά

Βασικοί κανόνες ορθογραφίας


Βασική γραμματική της ελληνικής γλώσσας Η ορθογραφία των νέων ελληνικών - Θεωρία και online ασκήσεις 
Online μαθήματα ελληνικής γραμματικής  Βοήθημα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας


Μαθαίνω να γράφω και μιλώ σωστά ελληνικά

Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά; Λάθη που κάνουμε στον γραπτό και στον προφορικό λόγο  

Κατάλογος με τα συχνότερα λάθη της ελληνικής γλώσσας 


Ορθογραφικό - κλιτικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας με online αναγνώριση, ετυμολογία, κλίση, αρχικούς χρόνους, κλίση και θεωρία γραμματικής όλων των λέξεων


Εννοιολογικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας με συνώνυμα και γνωμικά online για όλες τις λέξεις


Λεξικό ομορρίζων της νέας ελληνικής γλώσσας online για όλες τις λέξεις


Η επικοινωνία στα νέα ελληνικά - Παράγοντες επικοινωνίας - Κώδικες επικοινωνίας - Πολυτροπικότητα  


Είδη των προτάσεων στα νέα ελληνικά


Είδη προτάσεων ανάλογα με τη δομή και τα συστατικά τους 


Είδη των προτάσεων ανάλογα με τη σημασία τους


Είδη των προτάσεων ανάλογα με την ποιότητά τους


Προφορικός και γραπτός λόγος - Είδη προφορικού και γραπτού λόγου - Γλωσσική ποικιλία - Μέσο και περίσταση επικοινωνίας


Διαφορές προφορικού και γραπτού λόγου 


Η δομή της παραγράφου


Παράγραφος - Θεωρία


Περιγραφή - Αφήγηση - Περίληψη - Επιχειρηματολογία - Πολυτροπικότητα


Ονοματικές και ρηματικές φράσεις


Επιθετικοί προσδιορισμοί


Κλίση ουσιαστικών


Κλίση επιθέτων


Παραγωγή λέξεων στα νέα ελληνικά 


Σύνθεση λέξεων στα νέα ελληνικά 


Το ρήμα - Ο ρόλος, η λειτουργία, οι μορφές, τα πρόσωπα και οι αριθμοί του ρήματος 


Οι φωνές των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Οι συζυγίες των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Οι διαθέσεις των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Οι χρόνοι των ρημάτων, η χρονική βαθμίδα και το ποιόν ενέργειας στα νέα ελληνικά  


Συνδετικά ρήματα στα νέα ελληνικά 


Το ρήμα στην αφήγηση


Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις 


Οι δευτερεύουσες προτάσεις στα νέα ελληνικά 


Online ασκήσεις για τις δευτερεύουσες προτάσεις στα νέα ελληνικά

Οι τρόποι ανάπτυξης των παραγράφων 


Η σύνδεση των προτάσεων στη νέα ελληνική γλώσσα 


Παρατακτικοί και υποτακτικοί σύνδεσμοι


Συνδετικές λέξεις και φράσεις 


Επιρρηματικοί προσδιορισμοί 


Η ορθογραφία των ρημάτων στα νέα ελληνικά


Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ρημάτων

Η ορθογραφία των μετοχών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των μετοχών 

Η ορθογραφία της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Η λανθασμένη χρήση της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία της προστακτικής

Η ορθογραφία των ουσιαστικών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ουσιαστικών

Η ορθογραφία των επιθέτων στα νέα ελληνικά

Η ορθογραφία των ρημάτων βάλλω, στέλλω, αγγέλω, των σύνθετών τους και των ρημάτων ανατέλλω, θάλλω, μέλλω, ποικίλλω, σφάλλω. Πότε γράφονται με 2-λλ και πότε με 1 -λ;  

Online άσκηση ορθογραφίας

Το επίθετο πολύς - πολλή - πολύ και το επίρρημα πολύ

Το τελικό ν

Συλλαβισμός: Κανόνες και ασκήσεις 

Συντακτικό της νεοελληνικής γλώσσας σε 60 απλά μαθήματα με ασκήσεις Τα ρήματα της νέας ελληνικής - 4.500 ρήματα - 235 υποδείγματα κλίσης - Βοήθημα online 

Επιρρήματα σε -α και -ωςΑποθετικά ρήματα Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger