ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

20/9/13

Νεοελληνική Γλώσσα Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας - Εκπαιδευτικό υλικό


Σχολικό βοήθημα - Έκφραση - Έκθεση για την Β' Λυκείου   Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου  

Ενδεικτικά κριτήρια συνεξέτασης Γλώσσας - Λογοτεχνίας 


Γλωσσικές ασκήσεις Λυκείου - Λυσάρι


Θεματικοί κύκλοι - Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Έκθεση Β' Λυκείου - Κριτήρια αξιολόγησης με απαντήσεις

Σημειώσεις για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Β' Λυκείου 


Νεοελληνική γλώσσα Β' Λυκείου - Βοήθημα με θεωρία, ασκήσεις, κείμενα για εξάσκηση για σχεδιαγράμματα παραγωγής λόγου 

Έκθεση Β' Λυκείου - Θεωρία 

Έκθεση Β' Λυκείου - Σχεδιαγράμματα  


Έκθεση Β' Λυκείου - Ανάλυση θεματικών ενοτήτων - Σχεδιαγράμματα για όλα τα θέματα

Διαγράμματα θεωρίας και ασκήσεις για την Έκθεση Β' Λυκείου 

Η μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της Έκθεσης - Βοήθημα για την Έκθεση Β' Λυκείου 

Ασκησιολόγιο στη Νεοελληνική Γλώσσα B' Λυκείου  

Έκθεση Β' Λυκείου - Σημειώσεις, κείμενα, σχεδιαγράμματα, ασκήσεις  

Έκθεση Β' Λυκείου - Κείμενα και ασκήσεις   

Έκθεση Β' Λυκείου - Ασκήσεις πάνω στη θεωρία του σχολικού βιβλίου

Ασκήσεις για το κεφάλαιο της είδησης στην Έκθεση Β' Λυκείου

Πώς γράφω περίληψη  

Οδηγίες για περίληψη  

Τεχνικές σύμπτυξης για την περίληψη

Ασκήσεις για την περίληψη 

Πώς γράφω παράγραφο για την Έκθεση Λυκείου 

Παράγραφος - Περίληψη κειμένου

Σχολικό βοήθημα - Οδηγός νεοελληνικής γλώσσας για το Λύκειο

Σχολικό βοήθημα - Γλωσσικές ασκήσεις για το Λύκειο 


Απαντήσεις στην τράπεζα θεμάτων 


Επαναληπτικές ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα της Β' Λυκείου  

Κείμενα για περίληψη Β' και Γ' Λυκείου - Βοήθημα

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Νεοελληνική Γλώσσα Β' Λυκείου

Κριτήρια αξιολόγησης - Θέματα προσομοίωσης στη Νεοελληνική Γλώσσα Β' Λυκείου

Σχεδιαγράμματα θεμάτων εκθέσεων στην Έκφραση - Έκθεση για την Β' Λυκείου

Κριτήρια αξιολόγησης στη Νεοελληνική Γλώσσα για την Β' Λυκείου  


Ασκήσεις στους συλλογισμούς με απαντήσεις για την Έκθεση Λυκείου

Μεθοδολογία σύνταξης προλόγου


Μεθοδολογία σύνταξης επιλόγου


Μεθοδολογία σύνταξης περίληψης 


Πώς γράφουμε πρόλογο και επίλογο στην έκθεση 


Ρήματα για την περίληψη

Μεθοδολογία ασκήσεων Β.1. Πώς αναπτύσσουμε μία παράγραφο με ένα απόσπασμα του κειμένου  


Μεθοδολογία για τη συγγραφή έκθεσης  

Χρήσιμο λεξιλόγιο για την έκθεση

Πώς φτιάχνουμε διάγραμμα κειμένου στην Έκθεση

Κείμενα για περίληψη Β' και Γ' Λυκείου

500 αναγκαίοι ορισμοί για την Έκθεση στο Λύκειο


Σχεδιαγράμματα βασικών θεμάτων έκθεσης Λυκείου  

Τα είδη του προλόγου στην Έκθεση 

Σημειώσεις - Περίληψη - Θεωρία 

Τρόποι διατύπωσης και ανάπτυξης νοημάτων στην έκθεση 

Θεωρία της περίληψης 

Θεωρία για την παραγωγή λόγου

Η παραγωγή λόγου στις Πανελλαδικές εξετάσεις 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την περίληψη στις Πανελλαδικές


Νεοελληνική Γλώσσα: Η συλλογιστική πορεία - Θεωρία, μεθοδολογία και ασκήσεις

Θεματικοί κύκλοι 


Έκφραση - Έκθεση για το Λύκειο - Μαρία Κάππου

Θεματικοί τομείς για την έκθεση Λυκείου - Μαρία Κάππου  


Τα σχήματα λόγου στα νέα ελληνικά

Βασικοί κανόνες ορθογραφίας

Βασική γραμματική της ελληνικής γλώσσας Η ορθογραφία των νέων ελληνικών - Θεωρία και online ασκήσεις 
Online μαθήματα ελληνικής γραμματικής  


Λεξικό συνωνύμων


Λεξικό αντωνύμων


Η γλώσσα του κειμένου - Σημειώσεις εφ' όλης της ύλης 


Το επικοινωνιαό πλαίσιο στην έκθεση 


Κοινά στοιχεία για όλα τα θέματα της έκθεσης 


Επιχειρήματα για τις εκθέσεις του Λυκείου


Μαθαίνω να κάνω περιλήψειςΜαθαίνω να γράφω σωστά παραγράφουςΜαθαίνω να γράφω εκθέσειςΒοήθημα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας
Μαθαίνω να γράφω και μιλώ σωστά ελληνικά 

 

Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά; Λάθη που κάνουμε στον γραπτό και στον προφορικό λόγο  

 

Κατάλογος με τα συχνότερα λάθη της ελληνικής γλώσσας 


Ορθογραφικό - κλιτικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας με online αναγνώριση, ετυμολογία, κλίση, αρχικούς χρόνους, κλίση και θεωρία γραμματικής όλων των λέξεων


Εννοιολογικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας με συνώνυμα και γνωμικά online για όλες τις λέξεις


Λεξικό ομορρίζων της νέας ελληνικής γλώσσας online για όλες τις λέξεις


Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις 


Οι δευτερεύουσες προτάσεις στα νέα ελληνικά 


Online ασκήσεις για τις δευτερεύουσες προτάσεις στα νέα ελληνικά

Οι τρόποι ανάπτυξης των παραγράφων

Η σύνδεση των προτάσεων στη νέα ελληνική γλώσσα

Παρατακτικοί και υποτακτικοί σύνδεσμοι


Συνδετικές λέξεις και φράσεις  


Η επικοινωνία στα νέα ελληνικά - Παράγοντες επικοινωνίας - Κώδικες επικοινωνίας - Πολυτροπικότητα  


Είδη των προτάσεων στα νέα ελληνικά


Είδη προτάσεων ανάλογα με τη δομή και τα συστατικά τους 


Είδη των προτάσεων ανάλογα με τη σημασία τους


Είδη των προτάσεων ανάλογα με την ποιότητά τους


Προφορικός και γραπτός λόγος - Είδη προφορικού και γραπτού λόγου - Γλωσσική ποικιλία - Μέσο και περίσταση επικοινωνίας


Διαφορές προφορικού και γραπτού λόγου 


Η δομή της παραγράφου


Παράγραφος - Θεωρία


Περιγραφή - Αφήγηση - Περίληψη - Επιχειρηματολογία - Πολυτροπικότητα


Ονοματικές και ρηματικές φράσεις


Επιθετικοί προσδιορισμοί


Κλίση ουσιαστικών


Κλίση επιθέτων


Παραγωγή λέξεων στα νέα ελληνικά 


Σύνθεση λέξεων στα νέα ελληνικά 


Το ρήμα - Ο ρόλος, η λειτουργία, οι μορφές, τα πρόσωπα και οι αριθμοί του ρήματος 


Οι φωνές των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Οι συζυγίες των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Οι διαθέσεις των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Οι χρόνοι των ρημάτων, η χρονική βαθμίδα και το ποιόν ενέργειας στα νέα ελληνικά  


Συνδετικά ρήματα στα νέα ελληνικά 


Το ρήμα στην αφήγηση


Επιρρηματικοί προσδιορισμοί
Η ορθογραφία των ρημάτων στα νέα ελληνικά

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ρημάτων

Η ορθογραφία των μετοχών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των μετοχών 

Η ορθογραφία της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Η λανθασμένη χρήση της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία της προστακτικής

Η ορθογραφία των ουσιαστικών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ουσιαστικών

Η ορθογραφία των επιθέτων στα νέα ελληνικά

Η ορθογραφία των ρημάτων βάλλω, στέλλω, αγγέλω, των σύνθετών τους και των ρημάτων ανατέλλω, θάλλω, μέλλω, ποικίλλω, σφάλλω. Πότε γράφονται με 2-λλ και πότε με 1 -λ;   

Online άσκηση ορθογραφίας

Το επίθετο πολύς - πολλή - πολύ και το επίρρημα πολύ

Το τελικό ν

Συλλαβισμός: Κανόνες και ασκήσεις 


Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger