ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

19/9/13

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας - Εκπαιδευτικό υλικόΕνδεικτικά κριτήρια συνεξέτασης Γλώσσας - Λογοτεχνίας 


Ενδεικτικές ερωτήσεις για τη «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» στις Πανελλαδικές εξετάσεις από το ΙΕΠ

Ερωτήσεις και υποδειγματικές απαντήσεις για το ΘΕΜΑ Γ (ερώτηση Λογοτεχνίας) 

Ερμηνευτικό σχόλιο σε λογοτεχνικά κείμενα - Παραδείγματα με ασκήσεις και απαντήσεις

Ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις του θέματος Β στην Έκθεση Γ' Λυκείου 

Ενδεικτικές ασκήσεις με απαντήσεις για το ΘΕΜΑ Β στην Έκθεση Γ' Λυκείου

Κριτήρια αξιολόγησης συνεξέτασης Γλώσσας - Λογοτεχνίας Γ' Λυκείου 


Θεωρία Λογοτεχνίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις


Έκθεση Γ΄ Λυκείου - Η περίσταση επικοινωνίας - Θεωρία και ασκήσεις με απαντήσεις

Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Γλωσσικές επιλογές / Εκφραστικά μέσα

Κριτήρια αξιολόγησης με απαντήσεις 

Έκθεση Γ' Λυκείου - Λυσάρι 

Λογοτεχνικά κείμενα με ερωτήσεις κατάλληλες για τη συνεξέταση Γλώσσας - Λογοτεχνίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις


Γλωσσικές ασκήσεις Λυκείου - Λυσάρι
  
Ενδεικτικό διαγώνισμα συνεξέτασης Γλώσσας και Λογοτεχνίας σύμφωνα με τις νέες εξαγγελίες για τις Πανελλαδικές 2020


Θεματικοί κύκλοι - Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου

Συλλογή δοκιμίων για τους μαθητές Λυκείου 

Έκθεση Γ' Λυκείου - Πλήρες βοήθημα  

112 κριτήρια αξιολόγησης με απαντήσεις για την Έκθεση Γ' Λυκείου 

Κριτήρια αξιολόγησης με απαντήσεις για τον νέο τρόπο πανελλαδικών εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα Γ' ΕΠΑΛ

Σχεδιαγράμματα θεμάτων εκθέσεων για την Γ' Λυκείου


Σχεδιαγράμματα βασικών θεμάτων εκθέσεων για την Γ' Λυκείου


Σχεδιαγράμματα όλων των εννοιών των εκθέσεων για την Γ' Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Λυκείου - Αναλύσεις Θεμάτων Εκθέσεων


Έκφραση - Έκθεση Γ' Λυκείου - Κριτήρια αξιολόγησης

Έκφραση - έκθεση γενικής παιδείας Γ' Λυκείου - Θεωρία με ασκήσεις


Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Λυκείου - Θεωρία


Βιβλιοτετράδιο για επανάληψη της ύλης στην Έκφραση - Έκθεση της Γ' Λυκείου


Ασκήσεις για την εφαρμογή και εμπέδωση της θεωρίας - Κριτήρια αξιολόγησης στη Νεοελληνική Γλώσσα για την Γ' Λυκείου


Θεωρία με παραδείγματα και ασκήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα για την Γ' Λυκείου

Σημειώσεις θεωρίας στη Νεοελληνική Γλώσσα για την Γ' Λυκείου  


Σημειώσεις για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ' Λυκείου - Θεωρία και θέματα για συζήτηση και έκφραση 


Θεματογραφία Έκθεσης Γ' Λυκείου - Θέματα έκθεσης για τη Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Λυκείου  


Έκθεση Γ' Λυκείου - Πλήρες βοήθημα με αναλύσεις θεμάτων, κριτήρια αξιολόγησης, θεωρία, ασκήσεις, θέματα πανελλαδικών

Η στρατηγική της Έκθεσης - Βοήθημα με βασικά σχεδιαγράμματα για την Έκθεση Γ' Λυκείου

Κείμενα για περίληψη Β' και Γ' Λυκείου - Βοήθημα 

Θεωρία Έκθεσης Γ' Λυκείου - Βοήθημα  

Έκθεση Γ' Λυκείου - Βοήθημα με σχεδιαγράμματα θεμάτων και θεωρία 

Σημειώσεις για την Έκθεση Γ' Λυκείου - Θεωρία και εφαρμογές

Έκθεση Γ' Λυκείου - Επιλογές κειμένων από τους θεματικούς κύκλους 

Έκθεση Γ' Λυκείου - Πώς απαντάμε στις ερωτήσεις θεωρίας 

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Λυκείου - Σημειώσεις για θεωρία και θέματα εκθέσεων 

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Λυκείου - Ασκήσεις για την εφαρμογή και εμπέδωση της θεωρίας 

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Λυκείου - Βοήθημα με όλη τη θεωρία 

Ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις στην Έκθεση Γ' Λυκείου  

Έκθεση Γ' Λυκείου - Θεωρία και ασκήσεις

Έκθεση Γ' Λυκείου - Βασικά στοιχεία θεωρίας  

Έκθεση Γ' Λυκείου - Βοήθημα με σχεδιαγράμματα θεμάτων και θεωρία

Μεθοδολογία σύνταξης προλόγου

Μεθοδολογία σύνταξης επιλόγου 


Μεθοδολογία σύνταξης περίληψης 


Το επικοινωνιακό πλαίσιο στην έκθεση


Κοινά στοιχεία για όλα τα θέματα της έκθεσης 


Επιχειρήματα για τις εκθέσεις του Λυκείου  


Μεθοδολογία για τη συγγραφή έκθεσης 

Χρήσιμο λεξιλόγιο για την έκθεση 

Τρόποι διατύπωσης και ανάπτυξης νοημάτων στην έκθεση 

Πώς γράφω περίληψη 

Πώς γράφω παράγραφο για την Έκθεση Λυκείου

Σημειώσεις - Περίληψη - Θεωρία 

Τα είδη του προλόγου στην Έκθεση  

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου - Εκπαιδευτικό βίντεο

Τα είδη των συλλογισμών - Εκπαιδευτικό βίντεο 

Αξιολόγηση συλλογισμών - Εκπαιδευτικό βίντεο 

Είδη και αξιολόγηση τεκμηρίων στην Έκθεση Γ' Λυκείου 

Συνοχή - Συνεκτικότητα - Αλληλουχία - Ενότητα

Τεχνική Έκθεση Γ' Λυκείου

Μεθοδολογία ασκήσεων Β.1. Πώς αναπτύσσουμε μία παράγραφο με ένα απόσπασμα του κειμένου 


Τύποι και είδη ασκήσεων με ενδεικτικές απαντήσεις στη θεωρία της Έκθεσης της Γ΄Λυκείου  


Η θεωρία της Έκθεσης Γ' Λυκείου σε εκπαιδευτικές κάρτες 

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Λυκείου - Στοιχεία θεωρίας 

Παράγραφος - Περίληψη κειμένου

Η άσκηση «Β1» στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Έκθεσης  

Αξιολόγηση συλλογισμών στην Έκθεση Γ' Λυκείου 

Τα είδη συλλογισμών στην Έκθεση Γ' Λυκείου  

Ασκήσεις στους συλλογισμούς με απαντήσεις για την Έκθεση Λυκείου 

Θεωρία για την παραγωγή λόγου  

Πώς γράφουμε πρόλογο και επίλογο στην έκθεση 

Ρήματα για την περίληψη

Θεωρία της περίληψης 

Οδηγίες για περίληψη 

Τεχνικές σύμπτυξης για την περίληψη

Ασκήσεις για την περίληψη  

Λεξιλογικές ασκήσεις - Έκθεση Γ' Λυκείου

Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. Θεωρία και παραδείγματα με ασκήσεις Πανελλαδικών

Πώς φτιάχνουμε διάγραμμα κειμένου στην Έκθεση

Αξιολόγηση συλλογισμών και επιχειρημάτων στην Έκθεση Γ' Λυκείου - Εκπαιδευτικά βίντεο 

Τρόποι πειθούς - Έκθεση Γ' Λυκείου - Εκπαιδευτικό βίντεο

Διδακτικό υλικό για τη Νεοελληνική Γλώσσα της Γ' Λυκείου


Σχολικό βοήθημα - Οδηγός νεοελληνικής γλώσσας για το Λύκειο


Κείμενα για περίληψη Β' και Γ' Λυκείου

500 αναγκαίοι ορισμοί για την Έκθεση στο Λύκειο


Λεξικό συνωνύμων


Λεξικό αντωνύμων


Μαθαίνω να κάνω περιλήψεις

Μαθαίνω να γράφω σωστά παραγράφους


Μαθαίνω να γράφω εκθέσεις 


Πώς να γράψετε καλή έκθεση στις Πανελλαδικές

Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας της Έκφρασης - Έκθεσης της Γ' Λυκείου


Θεματικοί κύκλοι


Η γλώσσα του κειμένου - Σημειώσεις για την έκθεση της Γ' Λυκείου  


Σχεδιαγράμματα βασικών θεμάτων έκθεσης Λυκείου 

Η παραγωγή λόγου στις Πανελλαδικές εξετάσεις 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την περίληψη στις Πανελλαδικές  

Βοήθημα 27 σελίδων με χρήσιμες οδηγίες για την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Λυκείου - Χρήσιμες οδηγίες για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 

Η θεωρία της πειθούς στην Έκθεση Γ' ΛυκείουΝεοελληνική Γλώσσα: Η συλλογιστική πορεία - Θεωρία, μεθοδολογία και ασκήσεις

Έκφραση - Έκθεση για το Λύκειο - Μαρία Κάππου


Θεματικοί τομείς για την έκθεση Λυκείου - Μαρία Κάππου   


Εννοιολογικά διαγράμματα θεωρίας και χάρτες των εννοιών στην Έκθεση Γ' Λυκείου

Τα σχήματα λόγου στα νέα ελληνικά

Βασικοί κανόνες ορθογραφίας


Βασική γραμματική της ελληνικής γλώσσαςΒοήθημα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας
Μαθαίνω να γράφω και μιλώ σωστά ελληνικά 


Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά; Λάθη που κάνουμε στον γραπτό και στον προφορικό λόγο   


Κατάλογος με τα συχνότερα λάθη της ελληνικής γλώσσας 


Ετυμολογικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας


Ορθογραφικό - κλιτικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας με online αναγνώριση, ετυμολογία, κλίση, αρχικούς χρόνους, κλίση και θεωρία γραμματικής όλων των λέξεων


Εννοιολογικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας με συνώνυμα και γνωμικά online για όλες τις λέξεις


Λεξικό ομορρίζων της νέας ελληνικής γλώσσας online για όλες τις λέξεις


Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις 


Οι δευτερεύουσες προτάσεις στα νέα ελληνικά 


Online ασκήσεις για τις δευτερεύουσες προτάσεις στα νέα ελληνικά

Οι τρόποι ανάπτυξης των παραγράφων 


Η σύνδεση των προτάσεων στη νέα ελληνική γλώσσα 


Παρατακτικοί και υποτακτικοί σύνδεσμοι


Συνδετικές λέξεις και φράσεις


Η επικοινωνία στα νέα ελληνικά - Παράγοντες επικοινωνίας - Κώδικες επικοινωνίας - Πολυτροπικότητα  


Είδη των προτάσεων στα νέα ελληνικά


Είδη προτάσεων ανάλογα με τη δομή και τα συστατικά τους 


Είδη των προτάσεων ανάλογα με τη σημασία τους


Είδη των προτάσεων ανάλογα με την ποιότητά τους


Προφορικός και γραπτός λόγος - Είδη προφορικού και γραπτού λόγου - Γλωσσική ποικιλία - Μέσο και περίσταση επικοινωνίας


Διαφορές προφορικού και γραπτού λόγου 


Η δομή της παραγράφου


Παράγραφος - Θεωρία


Περιγραφή - Αφήγηση - Περίληψη - Επιχειρηματολογία - Πολυτροπικότητα


Ονοματικές και ρηματικές φράσεις


Επιθετικοί προσδιορισμοί


Κλίση ουσιαστικών


Κλίση επιθέτων


Παραγωγή λέξεων στα νέα ελληνικά 


Σύνθεση λέξεων στα νέα ελληνικά 


Το ρήμα - Ο ρόλος, η λειτουργία, οι μορφές, τα πρόσωπα και οι αριθμοί του ρήματος 


Οι φωνές των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Οι συζυγίες των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Οι διαθέσεις των ρημάτων στα νέα ελληνικά 


Οι χρόνοι των ρημάτων, η χρονική βαθμίδα και το ποιόν ενέργειας στα νέα ελληνικά  


Συνδετικά ρήματα στα νέα ελληνικά 


Το ρήμα στην αφήγηση


Επιρρηματικοί προσδιορισμοίΗ ορθογραφία των ρημάτων στα νέα ελληνικά

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ρημάτων

Η ορθογραφία των μετοχών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των μετοχών 

Η ορθογραφία της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Η λανθασμένη χρήση της προστακτικής στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία της προστακτικής

Η ορθογραφία των ουσιαστικών στα νέα ελληνικά 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ουσιαστικών

Η ορθογραφία των επιθέτων στα νέα ελληνικά

Η ορθογραφία των ρημάτων βάλλω, στέλλω, αγγέλω, των σύνθετών τους και των ρημάτων ανατέλλω, θάλλω, μέλλω, ποικίλλω, σφάλλω. Πότε γράφονται με 2-λλ και πότε με 1 -λ;  

Αποθετικά ρήματα 

Online άσκηση ορθογραφίας

Το επίθετο πολύς - πολλή - πολύ και το επίρρημα πολύ

Το τελικό ν 
Η πρόθεση συν


Συλλαβισμός: Κανόνες και ασκήσεις 


Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger